close
CímlapEgyetemi életOTDK a közgázon

OTDK a közgázon

2019. április 12.

Újdonságokkal és újításokkal zajlott április 11-12 között a PTE KTK-n tartott Országos Tudományos Diákkör közgazdaság-tudományi szekció. A már korábban is az OTDK-hoz kötődő vicces papírszemüvegeken, amik az új látásmód szükségességére figyelmeztetnek, idén ez állt:

A Jövő TE vagy!

Már az esemény megnyitóján a terembe bevonuló PTE Brass Band zenéje is azt harsogta, hogy itt nem szokványos tudományos esemény várható. Egyrészt volt egyfajta fesztivál-jelleg a levegőben, másrészt az előadók között középiskolások is voltak, és egy új, PhD-hallgatóknak kiírt díj is Pécsett debütált. Fontos, és egyedülálló az is, hogy 41 millió forintnyi kormányzati támogatást kapott a rendezvény, amit ráadásul nem utó-, hanem előfinanszíroztak. Azt is érdemes megemlíteni, hogy a pécsi OTDK saját telefonos applikációján lehetett követni az eseményeket.

„405 résztvevővel nyit a rendezvény, akik 45 intézményből érkeztek. 221 zsűritag és oktató van jelen, 19 diáksegítő, 36 kísérőtanár, és 52 középiskolás csatlakozott az eseményhez.”

- sorolta a számokat Schepp Zoltán, a PTE KTK dékánja, majd hozzátette: offprogramokkal próbálják az eseményt fesztivállá tenni: volt koncert, városfelfedező játékok és még sorolhatnánk mi minden biztosította, hogy ne csak a tudományos oldal váljon élménnyé. A pécsi dékán azt is megjegyezte: a felvételi kapcsán előzetesen publikált adatok szerint nem csak az OTDK, hanem az itt folytatott tanulmányok is népszerűek. A PTE Közgazdaságtudományi Kar töretlenül növeli népszerűségét a felvételizők között.

„Kemény terep az OTDK, a jövőben fontos készségek, amik a jelenleg még nem is létező munkákhoz kiemelten fontosak lesznek, a kreativitás, a kritikus gondolkodás és a komplex problémamegoldás. Ezek itt mind előtérbe kerülnek.” - mondta köszöntőjében Bódis József oktatásért felelős államtitkár.

Szendrő Péter, az OTDK-mozgalom alapítója hangsúlyozta: ez a fajta rendezvénysorozat egyedülálló a világban. 64 éve annak, hogy az alapjait kitalálták. Jelenleg országosan mintegy 7000 főt jelöltek az országos diákköri konferenciára. És az OTDK tartós menedzsmenttel működik, a közgazdaság-tudományi pedig az egyik legnagyobb szekció.

Az OTDK-n bemutatott szakterületnek hamar rabjává válhat az ember.” - figyelmeztette a jelenlévőket Miseta Attila, a PTE rektora. Személyes történetekkel bizonyítva elkötelezettségét, kijelentette: az OTDK komoly szakmai próba, ugyanakkor jó felkészülés az életre. Arra kérte a jelenlévőket, hogy lépjenek túl korlátaikon, és bátran látogassák meg ismerőseikén túl is az előadásokat. És ha nem úgy sikerülne az idei szereplésük, ahogy azt várták, ne adják fel.

A megnyitó kiemelt előadója Darvas Zsolt volt aki az EU integráció jövőjéről beszélt.

Az európai integráció lelke a közös piac, emiatt vezették be a vám- és a bankuniót és az eurót. Az EU 4 gazdasági szabadságjogon alapul, konkrétan a termékek, szolgáltatások, a tőke és a munkaerő szabad áramlásán. De vannak hiányosságai is. Darvas Zsolt egyebek mellett kiemelte, hogy az EU éves büdzséjének 16%-át a közbeszerzések teszik ki, ugyanakkor elenyésző a más EU-országokon belüli nyertes, és a bürokrácia e téren rendkívül szövevényes. Eltérő szabályozások és szabványok nehezítik azok életét, akik gyakran lépnek át hazájuk határán, és az USÁ-hoz viszonyítva alacsony maradt az EU-n belüli átlagos munkaerő-áramlás. Az előadó ugyanakkor rámutatott arra, hogy az „europanizációnak” vannak vesztesei is. A technológiailag fejlettebb térségek ugyanis jobban tudják hasznosítani a közös piac előnyeit. Négy kizárólagos kompetencia van az EU-n belül: a versenypolitika, a vámunió, az euróövezet monetáris politikája, valamint a tengeri élővilág megóvása. Ami e tárgykörökön kívül van, azt mind a tagországok határozzák meg. Az EU egyébként erélyesen fel is lép az adót nem fizető világcégek ellen is: Darvas Zsolt egyebek között a Google versenypiaci büntetéseit sorolta fel. Csak 2019 márciusában például 1,5 milliárd euróra büntette a techóriást az EU, az online hirdetésekkel kapcsolatos tevékenysége miatt. A közös piacnak tehát vannak előnyei, de ahhoz,hogy az EU előre tudjon lépni,a tagországok akarata is szükséges.

Előadása végén Darvas Zsolt megemlékezett Roska Tamásról (1940-2014), aki a keresztapja volt. A villamos mérnök, informatikus, egyetemi tanár elkötelezett híve volt a fiatal tehetségek felkarolásának, s így az OTDK-n belüli szerepe is meghatározó volt. Egy beszédét is felidézték, melyben Szent Pált idézve szólította fel a fiatal kutatókat:

„Énekeljetek az elmétekkel!”

A Roska Tamás-előadást tartó doktorandusz, egyben a 300 000 Forintos jutalommal járó Roska-plakett nyertese Berezvai Zombor volt, aki Sikeresebbek-e az innovatív élelmiszeripari kiskereskedők? címmel tartott előadást. Felmérése szerint a kiskereskedőknek csak kevesebb, mint harmada állította magáról, hogy az elmúlt évben végzett bármilyen innovatív tevékenységet. Ennél még a bányászat is innovatívabb! De miért lehet ez? - tette fel a kérdést Berezvai Zombor. Indokai között szerepelt, hogy a kiskereskedők vertikális együttműködésben valósul meg a működésük, fordított innovációs ciklusban működnek (vagy nem az ötlet, hanem a megvalósítás a forrásköltséges), és mivel jellemzően nem technológiai jellegűek ezek az újítások, nem tudják őket szabadalmaztatni, ezért könnyen másolhatóak. Pedig ki lehet mutatni, hogy a bevételek növekedése összefügg az innovatív tevékenységgel.

UnivPécs

UnivPécs