close
CímlapEgyetemi élet Új szolgáltatások, új kommunikációs rendszer, megfelelő finanszírozási háttér

Új szolgáltatások, új kommunikációs rendszer, megfelelő finanszírozási háttér

2017. november 28.

2016 novemberében fogadta el a Szenátus a 2020-ig szóló nemzetköziesítési stratégiai programot, amely a Modern Városok Programhoz kapcsolódva évekre lebontva meghatározza bizonyos feladatok elvégzését. Az idei évben jelentős előrehaladásról tudok beszámolni, például a szolgáltatások fejlesztését tekintve. Ráadásul itt egy olyan közös munkáról van szó, melyet ugyan a Külügyi Igazgatóság koordinál, de más egységek is jelen vannak mind a központi adminisztráció, mind a karok részéről. Több olyan új, a nemzetközi hallgatók életét megkönnyítő szolgáltatás jelent meg ősztől, amelyekről eddig is beszéltünk, voltak is ezekre vonatkozó kezdeményezések, de nem biztos, hogy célba értek, vagy összegyetemi szinten voltak definiálva: remek kari kezdeményezések voltak, de csak egy szegmentált hallgatói csoportot értek el.

Milyen új szolgáltatások indultak idén?

Az orvosi karon a korábbiakban is működött egy mentálhigiénés hallgatói tanácsadás, melynek alapjain a Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetét is bevonva az együttműködésbe – egy Student Counseling program indult. Ez az egyetem összes nemzetközi hallgatójának megadja a lehetőséget arra, hogy ha tanulási nehézségekkel vagy pszichológiai problémákkal küzd, legyen kihez fordulnia.

A jogi kar kezdeményezésére indult el a Legal Aid Clinic elnevezésű program, ami egyfajta jogsegélyt, jogi tanácsadást takar. Bármilyen jogi probléma kapcsán segítenek, legyen az albérleti szerződés, tanulmányi és vizsgaszabályzat, vagy akár más, egyetemen kívüli ügy. Ez hiánypótló szolgáltatás, melyre szükség van, hiszen egyre többféle kultúrából érkeznek fiatalok, akik bizonytalanok az ittlétükkel kapcsolatban, az ehhez hasonló szolgáltatások pedig biztos pontok tudnak lenni számukra.

A harmadik szeptemberben indult programot a KPVK koordinálja, de a BTK is részt vesz benne. Egy kulturális érzékenyítési programról van szó, melyet campus kredit keretében vehetnek fel a külföldi hallgatók. A terveink szerint a jövőben akár már az ideérkezésük előtt e-tananyag formájában elsajátíthatnák ennek egy részét a külföldiek, de ha már itt vannak, akkor ezáltal rögtön kapnának a hagyományokhoz, kulturális örökséghez kapcsolódó, az interkulturális dialógust és az együttélést segítő keretet. Ha belegondolunk, e kurzus tematikája a nemzetköziesítés egyik legfontosabb dimenziójával foglalkozik, amit úgy hívunk: „nemzetköziesítés otthon”. Hiszen nemcsak arról beszélünk, hogy kilépünk a globális térbe és minél láthatóbbak próbálunk lenni, hanem elsősorban belülről kell nemzetközivé válnunk. Az interkulturalitás pedig pont erről szól, azzal foglalkozik, hogyan lehet sikeresebben, jobban megérteni egymást.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a Külügyi Igazgatóság a szolgáltatásfejlesztést tekintve szorosan együttműködik az Oktatási Igazgatósággal és a karokkal. Minden eddig felsorolt új szolgáltatás finanszírozási hátterét a nemzetközesítési stratégiai programban definiált Nemzetköziesítési Alap adja. Ugyan a nemzetközi hallgatókra fókuszálunk, de minden PTE-s hallgató csak nyer ezekkel a fejlesztésekkel.

Mit takar a Nemzetköziesítési Alap?

Úgy látom, hogy az elmúlt év munkájának eredményeit és az érveinket figyelembe véve a karok és a kancellária megértették azt, hogy a stratégiai programot csak akkor lehet kivitelezni, ha megfelelő finanszírozás áll a háttérben. Létrehoztuk ezt az ún. Nemzetköziesítési Alapot, mely új lehetőségeket nyit a karok számára is. Egyrészt meghirdettünk egy nemzetközi konferenciatámogatási pályázatot, ami „utazó nagyköveti rendszerként” működik. Ezalatt azt értem, hogy a külföldi utak ezentúl nemcsak konferenciarészvételről szólnak „csupán”, hanem adunk hozzá plusz feladatot: amellett hogy az adott oktató viszi magával a kiadványainkat, meg is keresi az adott szervezet vezetőségét, és elkezd vele arról tárgyalni, hogy hogyan lehetne még programjukat Pécshez kötni. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy annak az adott szervezetnek legalább egy szemináriuma Pécsre kerüljön. Mielőtt utaznának, én magam fogadom a kiutazó PTE-seket, és felkészítem őket az útra és a tárgyalásra. Nem titkolt célunk, hogy ennek révén új, élő kapcsolatok szülessenek. Léteznek olyan esetek is, amikor olyan egyetemre mennek el kollégák, mellyel már valamilyen szinten kapcsolatban állunk, de ezeket a kötelékeket is lehet még szorosabbra fűzni. A tartalmasabb és értelmes együttműködések kialakításába kapcsolódnak be az utazó nagyköveteink.

A források és az alap mellett jelenleg van továbbá egy olyan EFOP pályázat, melyben két elem is a nemzetköziesítésről szól. Ebben benne van például a Közgáz nagyon jó gyakorlata, a „Visiting Scholar” program, melynek keretében 2-4 hétre oktatók mennek az adott partneregyetemhez, illetve a PTE is fogad ettől a partneregyetemtől kollégát. Ennek révén erősödik a szakmai diskurzus a kollégák között, módszertanok cserélődnek ki, megismerik egymás intézményének szakmai hátterét, erejét, s ebből közös kutatások is születhetnek. Ezt a programot más karokon is szorgalmazzuk, s szeretnénk hozzá financiális hátteret biztosítani. A nemzetközi rangsorok mindig árgus szemekkel figyelik az adott intézményben oktató külföldi kollégák számát is – remélem, ezen is tudunk javítani a közeli jövőben.

Mennyiben bővült a PTE partneregyetemeinek köre?

Sok meglévő kapcsolata van a PTE-nek, de ezekből több nem működik, avagy nem úgy működik, ahogyan szeretnénk. Racionalizálnunk kell, stratégiai hangsúlyok szerint megválogatni azokat a partnereinket, akikkel kifejezetten szoros együttműködést tervezünk a jövőben. Értelemszerűen a saját térségünk, a Kárpát-medencére értelmezett makrorégiónk, az Amerikai Egyesült Államok és Kína, illetve a Távol-Kelet minden szempontból fontos, s az a néhány, stratégiai mélységű és fontosságú – vagyis több diszciplínát érintő, több kutatási lehetőséget adó, hallgatói cserével, nyári programokkal bíró – kapcsolatunk szépen formálódik. Az afrikai kontinens pedig ígéretes kapcsolatokat rejt.

A kormány nemzetstratégiai elképzeléseit és meghirdetett programjait (ld. Makovecz) is figyelembe véve célunk is az, hogy a Kárpát-medencei felsőoktatási tér erősödjön.

Szerintem jól haladunk, és nagyon jó a csapatunk – mind az Igazgatóságon, mind a kari szinteken tevékenykedő kollégák tekintetében. A terebélyesedő feladatok láttán azt is felismerte az egyetem vezetősége, hogy szükséges új embereket felvennünk. A Stipendium program például a nagy népszerűsége miatt sok feladatot ad, s eljutott arra a szintre, hogy egyrészt akkora a kapacitásigény, a beérkezők száma, hogy meg tudjuk válogatni, kiket veszünk fel, másrészt a központban egy ember már kevés ahhoz, hogy mindezt intézményi szinten menedzselje. Mivel a karokról is szeretnénk bizonyos Stipendiummal kapcsolatos részfeladatokat átvenni, néhány hónapja felvettünk erre egy nagyon nyitott és tettre kész kolleginát.

Milyen új képzési lehetőségek állnak a nemzetközi hallgatók rendelkezésére?

Célkitűzésünk volt az, hogy a szemeszter alapú idegen nyelven felajánlható diplomakurzusok mellé fejlesszünk más, rövid ciklusú programokat. Ilyenek például a Study Abroad programok, a nyári egyetemek, tréningek, study tourok, és egyéb, nem szemeszter alapú és nem kifejezetten diplomakurzusok, melyek színesítik az egyetem oktatási portfólióját, nemzetközi szinten láthatóbbá teszik a PTE-t, vonzóbbá teszik az egyetemet. Ez a fejlesztés is komoly dinamizmussal haladt előre. A Nyári Trimeszter programunk elindult idén, illetve a Study Abroad révén sok partnert találtunk az elmúlt év során, Amerikától Kínáig, és ezek a partnerek folyamatosan küldik a csoportokat. A közelmúltban járt itt egy kínai, valamint egy japán csoport, de a félév során egy mexikói partnerünkkel is szerződést kötöttünk.

Milyen új eszközökkel tervezi a KI népszerűsíteni a PTE képzéseit?

Nagy fejlesztés előtt áll az egyetem a nemzetköziesítés kommunikációját tekintve is: a sok helyen elterjedt és számos intézményben bevált dream!Apply elnevezésű, észt fejlesztésű online jelentkeztetési és marketing kommunikációs felületet tervezzük bevezetni, el is kezdtük felépíteni a környezetét. Ez a program lehetővé teszi azt, hogy a magyarországi felsőoktatási képzések iránt érdeklődő könnyen és gyorsan megtalálja a PTE által nyújtott lehetőségeket, e felületen keresztül elkezdhesse a jelentkezési folyamatot, s közben mi is könnyedén nyomon tudjuk követni azt, hol jár, mi iránt érdeklődik az adott hallgató, kommunikációt tudunk folytatni vele és a potenciális érdeklődőkkel is. Ha pedig regisztrált és felvételt nyert egy képzésre, az adatai automatikusan át tudnak kerülni a Neptunba. Ez egy olyan újítás lesz, mely szerintem sokat fog lendíteni a hatékonyságunkon. Mindezeket túl a hallgatókat toborzó rekrutációs ügynökségekkel való együttműködéseinket is egyszerűsítheti. Ma több magyar egyetem már használja a dream!Apply-t, köztük pl. az ELTE, a Debreceni Egyetem, vagy a Budapest Metropolitan University, és a Tempus Közalapítvány a Stipendium országos menedzsmentjéhez kívánja bevezetni 2018-tól.

Hány külföldi hallgató tanul most a PTE-n, s mennyi várható?

A közelmúltban ünnepeltük meg a Stipendium Gálán a négyezredik nemzetközi hallgatónkat. A jelentkezések száma a Stipendiumnak, az intenzív kapcsolatépítéseknek – kari és központi egyaránt –, valamint az egyre határozottabb külföldi megjelenéseinknek köszönhetően megemelkedett; ma már annyian jelentkeznek több programunkra is, hogy megpróbáljuk közülük a legjobbakat kiválasztani, egyre fontosabb tehát a mennyiségen túl a minőség előtérbe helyezése.

A pécsi egyetemalapítás 650. évfordulóját ünnepeljük idén. Tavasszal ehhez egy nagyszabású rendezvénysorozattal, a Nemzetközi Tavasszal járult hozzá a Külügyi Igazgatóság. Lesz folytatás?

A jubileumi év miatt az igazgatóságnak nagyon sok plusz feladata volt, egyebek között a szeptember elsejei díszünnepség külföldi meghívottjainak teljes adminisztrációja – e kiemelt eseményen egyébként minden kontinensről érkezett partneregyetemeinkről rektor vagy rektori delegátus, s a makrorégiónk egyetemei is magas szinten képviseltették magukat. De megszerveztük a Compostela Csoport idei éves konferenciáját is, amely 2004 után tért vissza Pécsre. Októberben pedig a nemzetközi toborzó ügynökségeinknek szerveztük meg a pécsi találkozóját. A Nemzetközi Tavasz rendezvénysorozatra nagyon büszkék vagyunk, nem titkolt terv, hogy jövőre is szeretnénk megszervezni, azt hagsúlyozva, hogy a PTE brand részévé váljon. Már elkezdtük ennek előkészítését.

 

Harka Éva