close
CímlapJubileum 650Miért fontos az OTDK?

Miért fontos az OTDK?

OTDK, TDK, Szendrő Péter
2017. március 29.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK): 66 éve létezik, idén a 33. lesz, s ebből 3 szekció Pécsett (és van olyan szekció, amelyik már zajlik!)! Interjú Szendrő Péter elnökkel.

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Humán Tudományi Szekciója 1999 után 2017 áprilisában, a középkori egyetem alapításának 650. évfordulóján tér vissza Pécsre. Elnök úr véleménye szerint e két körülmény szerencsés találkozása következtében nagyobb érdeklődés és megkülönböztetett figyelem várható a konferencia iránt?

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia legnagyobb eseménye a három pécsi szekció (Humán Tudományi, Művészeti és Művészettudományi, Orvos- és Egészségtudományi) ünnepélyes megnyitója lesz, ez már magában olyan esemény, amely kiemelt figyelmet érdemel. Az egyetem alapításának 650. évfordulója pedig olyan történelmet jelent, amelyet a Humán Tudományi Szekció résztvevői különösen értékelni tudnak, így nagyon örömteli, hogy 2017-ben Pécs rendezi ezt a szekciót.

Elnök Úr végzettsége szerint gépészmérnök, vagyis műszaki érdeklődésű. Az OTDK-n viszont hagyományosan a Humán Tudományi Szekció vonzza a legtöbb jelentkezőt. Mindezek tükrében miként ítéli meg a humán tudományok jelentőségét a 21. században?

Aki a műszaki tudományokkal foglalkozik, annak elengedhetetlen, hogy megfelelő humán ismeretekkel rendelkezzék.

A mérnök sikere az emberi kapcsolatoktól függ, tudásának háromnegyed részben humán eredetűnek kell lennie és csak 25% az a műszaki tudás, amely ahhoz szükséges, hogy sikeres alkotó mérnök legyen.

Azok, akik intenzíven nyomon követik az Országos Tudományos Diákköri Tanács munkáját, évek óta azt tapasztalják, hogy a szervezet a határokon kívül élő és tanuló magyarajkú hallgatókat is igyekszik bevonni a tudományos diákköri mozgalomba. E törekvésnek mostanra milyen kézzel fogható eredményei vannak?

A határokon kívül tanuló, magyar nyelvű fiatalok bevonása a TDK-ba rendkívül jelentős feladat, amelyre az Országos Tudományos Diákköri Tanácsnak (OTDT) valóban külön programja van, a TDK Határok Nélkül (HTDK). Ennek vezetője Weiszburg Tamás alelnök, állandó segítői Gherdán Katalin és Kovács Imola. Nekik köszönhetően egyre intenzívebb a TDK a határon túli felsőoktatási intézményekben, és sok olyan helyről is eljönnek fiatalok az OTDK-ra, ahol nincs magyar nyelvű képzés. E hallgatók és oktatók részvétele segíti a magyarországi tudományos műhelyekkel való együttműködést, a pályamunkák megírása és a TDK-konferenciákon és az OTDK-n való bemutatásuk pedig jelentősen hozzájárul a magyar mint tudományos nyelv használatához.

A 2000-es évek közepén bevezetett Bologna-típusú képzési rendszer kevéssé kedvezett a TDK tevékenységnek. Hogyan nyilvánult ez meg a beadott OTDK pályaművek színvonalában?

A Bologna-típusú képzésről több vita is zajlott az Országos Tudományos Diákköri Tanácsban, s ezek során az is felmerült, hogy az alapszakos hallgatók számára a páros években rendezzünk tudományos diákköri versenyt. A vitákat lezárva végül az a döntés született, hogy erre nem kerül sor, és az alapképzésben tanulók is az OTDK-n vehetnek részt. Az azóta megrendezett OTDK-k részvételi adatai és eredményei e döntés helyességét igazolják: a benevezett pályamunkák szerzőinek több mint 45%-a BA/BSc képzésben vett részt a kari TDK-konferencia idején, és a helyezettek között is majdnem 40%-os a részesedésük (az elmúlt három OTDK adatai alapján). Elmondható tehát, hogy sikeresen integrálódtak az alapszakosok az OTDK rendszerébe, és a Bologna-rendszer eredményeként korábban kezdenek el a hallgatók TDK-zni. Az intézményi TDK-konferenciák szűrő szerepének köszönhetően pedig az országos fordulón nem történt minőségi romlás, a szekciók szakmai beszámolói szerint legalábbis nem érzékelhető jelentős változás.

A felsőoktatási intézményekben működő tehetséggondozó műhelyek intenzíven segítik a hallgatók TDK-felkészítését és szereplését. Elnök Úr köztudottan figyelemmel kíséri e műhelyek munkáját, többek között részt vett Pécsett a 2013 tavaszán megrendezett Mesterek és Tanítványok című konferencián, ahol az egyetemi tehetséggondozásról tartott előadást. Megítélése szerint e műhelyek milyen módon tudják még hatékonyabbá tenni a tudományos diákköri munkát?

A TDK lényege az önképzőköri formában megvalósuló, a kötelező tanulmányokon felüli ismeretek elsajátítására irányuló képzés, amelyet a közösség, a műhely tovább erősít. A műhelyen belüli együttműködések, az egymásnak nyújtott támogatás, a hálózatos formában megvalósuló tanulás az elsajátított ismeretek mennyiségén túl a transzverzális készségek (kritikus, interdiszciplináris gondolkodás, kezdeményezőkészség, problémamegoldás, team munka – a szerk.) fejlődését is eredményezik. Ezek a készségek pedig egyre jelentősebb szerepet fognak kapni a jövőben, így a műhelyek ilyen típusú feladata is felértékelődik.

A tudományos utánpótlásképzés egyik legfontosabb fórumát az OTDK jelenti. Három évtizedes elnöki tapasztalatai szerint a tudományos diákköri munkában való részvétel mennyiben segíti a fiatal kutatók pályakezdését?

Ahogyan mondani szoktam, két típusú diplomás van: az egyik, aki TDK-zott, a másik, aki szeretett volna TDK-zni. De a viccet félretéve,

a TDK a kutatói utánpótlás nevelésének legfontosabb bázisa a felsőoktatási intézményekben.

A TDK során elsajátított kutatói ismeretekre lehet alapozni a doktori képzésben, és később is. Sok olyan tudós van – többek között jómagam is –, aki a TDK-témáját vitte/viszi tovább, ebben mélyül el egyre jobban, ebből doktorál, habilitál, s lesz akadémiai doktor. Ezek az életutak egyértelműen bizonyítják, hogy a TDK mennyire jó alapot jelent, és ebben az OTDK szerepe egészen kiemelkedő: fórum, ahol a hasonló érdeklődésű fiatalok találkozhatnak egymással és a tudományterületük elismert oktatóival, kutatóival, szakembereivel. Olyan program, mely lehetőséget ad a párbeszédre, ahol akár évtizedes barátságok, szakmai együttműködések kezdődnek. És persze verseny is, ahol az elért tudományos eredmények megmérettetnek. Ezért különleges az OTDK, amely sokak számára életre szóló élményt jelent.

 Czeferner Dóra

Czeferner Dóra