close
CímlapEgyetemi életTANÁR SZAKOS VAGY? MOSTANTÓL JOBB LESZ NEKED!

TANÁR SZAKOS VAGY? MOSTANTÓL JOBB LESZ NEKED!

2018. szeptember 04.

Újítottak, mert levonták a következtetéseket az eddigi Mentor Fórumok tapasztalataiból. A PTE Tanárképző Központja már hatodik alkalommal rendezte meg azt az eseményt, melyre gyakorlatvezető/mentoráló pedagógusokat, intézményvezetőket vártak augusztus 29-én a Vargha Damján konferenciaterembe.

„Kiemelt feladat a tanár szakos hallgatók gyakorlatának optimalizálása.” - vezette fel a rendezvényt Péley Bernadette oktatási rektorhelyettes. A Mentor Fórumnak az is aktualitást adott, hogy októbertől vezetik be az új Nemzeti Alaptantervet (NAT), melynek jelenleg csak tervezetei ismertek.

„Ne feledjük el, hogy a pedagógus-jelöltek számára ez a NAT jelenti a jövőt! A most gyakorlatukat kezdők még a jelenleg érvényes rendszerben gyakorolnak, de az új NAT szerint oktatnak majd.”

- hívta fel kollégái figyelmét Turi Katalin, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda igazgatója, majd hozzátette: „Nagyon sok dolgunk lesz az idén.”

A korábbi Mentor Fórumon elhangzott visszajelzések alapján a PTE Tanárképző Központja sok újítást tervez bevezetni 2018 őszén. Gerner Zsuzsanna, a központ vezetője elmondta: munkacsoportokat alakítottak ki azért, hogy a legégetőbb problémákat a tanár-jelöltek gyakorlatai kapcsán megoldják. Az egyik visszatérő negatívum az volt, hogy a hallgatók egyetemi kurzusaik miatt egyszerűen nem tudtak minden szükséges időpontban és órán jelen lenni a gyakorlóintézményben. A Tanárképző Központ felmérte ezeket az időpontokat és úgy rögzítette a gyakorlatukat végző hallgatók egyetemi órarendi követelményeit, hogy ez többé ne jelenthessen gondot.

Újra bevezetik az ún. csoportnapot, s erre az időpontra aznap a tanárjelöltek számára nem lehet egyetemi órát meghirdetni. A csoportnap további előnye, hogy a hallgatók egymás óráit is láthatják és értékelhetik a gyakorlóiskolában.

A nyári Szenátuson módosították a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának osztatlan tanárképzésre vonatkozó mellékletét is. A júniustól hatályos TVSZ szerint az osztatlan kétszakos közismereti tanárképzésre járó hallgatók összefüggő egyéni gyakorlatát egy tanév alatt teljesíthetik. A gyakorlat időbeosztása a köznevelési tanévhez igazodik, a hallgatónak mindkét szakját mindkét félévben tanítania kell.

A PTE Tanárképző Központja anyagilag is honorálja a hallgatók gyakorlatát segítő tanárok munkáját, 2018-tól a korábbiakhoz képest jelentősen megemelt összeggel, tanévente bruttó 480.000 Ft-tal.

2018-tól az állam az osztatlan képzésbe járó tanárszakos hallgatókat is támogatja a gyakorlat évében, ők havi bruttó 82.800 Forintot kapnak tíz hónapon át.

Ezt az összeget pályázati úton még tovább tudják növelni a hallgatók, például akkor, ha hátrányos helyzetű térségben végzik el a tanítási gyakorlatukat. Gerner Zsuzsanna sokkoló statisztikával zárta beszédét: Országos átlagban minden felvételt nyert 100 tanár szakos hallgatóból 10 be sem iratkozik, 35 lemorzsolódik, 10 hallgatónak a nyelvvizsgája hiányzik az oklevél megszerzéséhez és sajnos vannak pályaelhagyók is, így mindössze 35 lesz a hivatását követő pedagógus. Kiemelt cél ennek megváltoztatása.

Az egyetemi elméleti alapok után kulcsfontosságú, hogy az adott tanárszakos hallgató milyen élményekkel távozik a gyakorlatáról. A pedagógus-jelölteket mentoráló tanárok munkáját 2018 őszétől a PTE Tanárképző Központja pénzdíjjal is kiegészített kitüntetéssel ismeri el. A kitüntetéseket a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Tanácsa alapította azzal a céllal, hogy a hallgatók mentorálásában vagy a hallgatók gyakorlatának a vezetésében tartósan kiemelkedő színvonalú, példa értékű munkát végző, köznevelésben dolgozó pedagógusok munkáját elismerje.

 Az alapítás évében AZ ÉV VEZETŐTANÁRA kitüntető címet Rózsahegyi Ágnes mesterpedagógus, a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetőtanára kapta,

AZ ÉV MENTORTANÁRA Dancsházy-Nagy Ágnes mesterpedagógus, a Pécsi Kodály Zoltán Kollégium nevelőtanára (interjú ITT!),

és AZ ÉV MENTORPEDAGÓGUSA Runyai Zsuzsanna szakvezető, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda tanítója lett.

A délutáni szekciók tantárgyak, tantárgycsoportok alapján szerveződtek, jó alkalmat adtak a szakképzettségek diszciplináris, szakmódszertani és tanári felkészítésben résztvevő oktatóinak tapasztalatcseréjére, a képzésekkel kapcsolatos aktuális kérdések megvitatására. A Mentor Fórum a szekciókban elhangzott főbb észrevételek, javaslatok összegzésével zárult.

Harka Éva