close
Címlap10. Egyenlőtlenségek csökkentéseInspiráció a digitális esélyegyenlőséghez

Inspiráció a digitális esélyegyenlőséghez

A digitalizáció és a mesterséges intelligencia szélesebb körű bevezetése az oktatásba és a naprakész tanításmódszertan elérése volt azoknak a workshopoknak a célja, melyeket a 8. Nemzetközi Oktatási Hét (ITW) az EDUC keretében rendeztek a Közgazdaságtudományi Karon április 8–10. között.

Az esemény egyik nemzetközi előadója Murtaza Mohiqi, a Délkelet-Norvégiai Egyetem jogi adjunktusa volt, aki az innováció és az oktatás területén végzett kutatásával és tapasztalatával járult hozzá a Nemzetközi Oktatási Hét sikeréhez. A professzor, aki számos jelentős kutatás és publikáció szerzője az emberi jogok és a magánjog területén, a digitális esélyegyenlőséget elősegítő innováció és az akadémiai elszigeteltség perspektíváit ismertette.

Mohiqi hangsúlyozta: a digitális esélyegyenlőséget elősegítő innováció fontos, különösen pedig az, hogy a társadalom minden tagja, beleértve a marginalizált közösségeket is elérhetővé váljon  az egyenlő hozzáférés és részvétel. Az egyenlőség, a hozzáférhetőség, a részvétel, a felhatalmazás és a fenntarthatóság alapelveit ismertette a digitális esélyegyenlőséget elősegítő innovációban, és elmondta, hogy lehet ezeket az elveket alkalmazni az új technológiai megoldások tervezése és létrehozása során. Hangsúlyozta, hogy ahhoz, hogy a digitális esélyegyenlőséget elősegítő innováció terén előrelépjünk, kulcsfontosságú, hogy az interdiszciplinaritás mentén közelítsük meg. Az előadás során bemutatott stratégiák segíthetnek abban, hogy a társadalom minden része részesüljön az innovációból, és hogy az innováció valóban hozzájáruljon a társadalmi igazságossághoz és egyenlőséghez.


A digitális innovációnak nem szabadna súlyosbítania a meglévő egyenlőtlenségeket, inkább azt kellene szolgálnia, hogy a lemaradottak felhatalmazást nyerjenek arra, hogy használják ezeket" – fejtette ki.


Murtaza Mohiqi második előadása a konfliktusövezetekben tapasztalható tudományos elszigeteltség leküzdéséről szólt. Megosztott néhány esettanulmányt is az online egyetemek konfliktusövezetekben történő létrehozásával kapcsolatban, és arra ösztönözte a hallgatókat, hogy új módszerekről és megközelítésekről gondolkodjanak az oktatás és a tudományos munka előmozdítása érdekében ezeken a területeken. Mohiqi valós példái révén rávilágított arra, hogy az online egyetemeknek lehetőségük van túllépni a fizikai akadályokon, ami által a konfliktusoktól sújtott térségekben az egyének nagyobb szerephez juthatnak.

„Az online oktatás mentőövet jelent a konfliktusövezetekben élő diákok és oktatók számára, lehetővé téve számukra, hogy a nehézségek ellenére is folytathassák tanulmányaikat" – jegyezte meg. „A technológia kihasználásával és az együttműködés elősegítésével áthidalhatjuk a tudományos elszigeteltség és az oktatási lehetőségek közötti szakadékot." Továbbá megjegyezte, hogy 

Az innováció az oktatásban nem pusztán a technológiai fejlesztésekről szól, hanem a befogadás elősegítéséről és minden egyes ember, különösen a marginalizált közösségek tagjainak egyedi igényeinek kielégítéséről.

Mohiqi arra ösztönözte a résztvevőket, hogy dolgozzanak együtt az új megoldások és kezdeményezések kidolgozása és megvalósítása érdekében.

A fejlődés kulcsa az együttműködésben és az interdiszciplináris megközelítésben rejlik. Együtt leküzdhetjük az akadályokat, elősegíthetjük az innovációt, és mindenki számára méltányosabb és befogadóbb jövőt teremthetünk” – húzta alá  Murtaza Mohiqi.

A Nemzetközi Oktatási Hét rendezvénye együttműködést és párbeszédet katalizált, és arra ösztönözte a résztvevőket, hogy új utakat keressenek az innováció és az inkluzivitás terén az oktatásban. Mohiqi gondolatébresztő előadásai élénk vitákat váltottak ki, és számtalan kreatív ötletet generáltak.

Az EDUC-rendezvény rendkívül sikeres volt, és a résztvevők rengeteg új ötlettel és megközelítéssel gazdagodtak a további oktatási és innovációs munkával kapcsolatban. Mohiqi előadásai jelentős lépést jelentettek abban, hogy az oktatási intézmények és a tudományos közösségek hatékonyabban tudjanak reagálni az innováció és az oktatás kihívásaira és lehetőségeire. Az  Nemzetközi Oktatási Hét résztvevői számára az esemény nemcsak új ismeretek és ötletek megszerzésére adott lehetőséget, hanem inspirációt is nyújtott a jövőbeli együttműködésekhez és projektekhez.

 

Kovács-Csincsák Mercédesz

Kovács-Csincsák Mercédesz

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni