close
CímlapCovid-19Külföldi út?

Külföldi út?

2021. június 11.

A védelmi intézkedések és a sikeres oltási program eredményeként a járvány harmadik hullámának vége, így lehetőség nyílik a nyári szabadságok során mind belföldi, mind külföldi utazásra. Viszont továbbra is fokozottan kell figyelnünk egymásra.

Külföldi utazások bejelentési kötelezettsége
A PTE Operatív Stáb június 10-től érvényes döntésének értelmében

a PTE minden munkatársa továbbra is írásban és előzetesen köteles bejelenteni a munkáltatójának azt, ha bármilyen okból külföldre utazik.

Az ehhez szükséges nyomtatvány ezen a linken érhető el: VNY2.számú nyomtatvány - Külföldi utazási bejelentő
A digitalizált dokumentumot emailen közvetlenül a munkáltatói jogkör gyakorlójához (és amennyiben munkáltatói intézkedésre is sor kerül másolatban a HR referenshez) kell eljuttatni.
A bejelentési kötelezettség nemcsak a hivatalos utakra, de a magáncélú utazásokra is vonatkozik.

Elsőre mindez feleslegesnek tűnhet, de a szabály mögötti érv valójában az, hogy az egyetem igyekszik minél felelőségteljesebben állni a jelenlegi helyzethez, gondoskodik a működőképesség fenntartásáról, valamint a munkavállalók biztonságos munkakörnyezetéről és minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy ne legyen negyedik hullám.

Fontos, hogy szabadság letöltése után - függetlenül attól, hogy a foglalkoztatott szabadságát belföldön vagy külföldön töltötte -

munkába csak olyan foglalkoztatott térhet vissza, akinek semmilyen új típusú koronavírus-fertőzésre utaló klinikai tünete nincs.

 1. Azok, akik védettségi igazolvány nélkül utaznak külföldre, vagy visszaérkezéskor új típusú koronavírus-fertőzés gyanúja merül fel a hatályos jogszabályok szerint továbbra is karanténkötelezettek, ezért a munkáltató a visszaérkezést követő tíz nap időtartamra
 • szabadság kiadását rendelheti el,
 • mentesítheti a munkavégzés alól a munkavállalót, amely időtartam igazolt, nem fizetett távollétnek minősül,
 • illetve a home office munkavégzés is engedélyezhető ezen időtartamra, amennyiben a munkakör jellege ezt indokolja.
 • (Fenti intézkedéseket a Külföldi utazás bejelentő nyomtatvány második oldalán szükséges dokumentálni.)
 1. Főszabályként a védettségi igazolvánnyal rendelkezők csak a külföldi utazási szándék bejelentésére kötelezettek. Azonban, ha olyan országból utaznak be, vagy olyan munkakört látnak el, ahol a személyes kontaktus fokozott kockázatnak teszi ki a munkatársakat, a munkáltató mérlegelési jogkörében elrendelhet a munkába álláshoz további feltételeket pl. negatív PCR teszt meglétét.
  Ezekről a feltételekről azonban még a kiutazás előtt tájékoztatni kell a foglalkoztatottat.
 2. A Klinikai Központ foglalkoztatottaira a Klinikai Központ elnöke speciális szabályokat állapított meg. Erről tájékozódni a Klinikai Központ honlapján lehet.

További részletek ezen a linken keresztül érhetők el.

Külföldi hivatalos kiutazások (kiküldetések) engedélyeztetése
Továbbra is figyelni kell a célországban és hazánkban az aktuális jogszabályi korlátozásokat, az egyetemi szabályzatokat, eljárásrendeket és mérlegelni kell a kiutazással együtt járó esetleges kockázatokat!
Segíthetnek ebben a Külgazdasági és Külügyminisztérium ki- és beutazási szabályokkal kapcsolatos ajánlásai.

A kiküldetési kérelem elbírálására jogosult

 • főszabályként a közvetlen munkáltatói jogkör gyakorló,
 • amennyiben a munkáltatói jogkört a Rektor gyakorolja, akkor a munkavégzés helye szerinti szervezeti egység vezetőjének támogató nyilatkozata is szükséges,
 • a nemzetközi igazgató javaslatát is szükséges beszerezni a Nemzetközi Igazgatóság által koordinált nemzetközi projektben esetében.

A nyilatkozatokhoz nem készült formanyomtatvány, azonban a kérelemben, támogató nyilatkozatokban fontos kitérni arra, hogy a járványügyi helyzetből adódó kiutazással kapcsolatos többletköltségek viselését az érintett szervezeti egység vállalja. A nyilatkozatokból 2 példányt szükséges készíteni, melyből egy példány marad a szervezeti egységnél egy pedig az Utazási Csoportnál.
Hivatalos kiküldetések esetén se felejtkezzünk el a „Külföldi utazás bejelentő nyomtatvány” leadásáról!
További részletek ezen a linken érhetők el.

A külföldről történő hivatalos beutaztatás szabályai
Külföldről történő beutazásról beszélünk, amennyiben az Egyetem meghívására külföldi oktató, kutató, előadó érkezik hozzánk és utazásának költségeit részben, vagy egészben az Egyetem viselni.
Ezen esetekben is figyelni kell a beutazás során az aktuális jogszabályi korlátozásokra, az egyetemi szabályzatokra és eljárásrendekre!

Ki engedélyez?

 • a külföldről történő beutazásokat főszabályként a vendéget fogadó személy munkáltatói jogkört gyakorló vezetője engedélyezi.
 • amennyiben a munkáltatói jogkört a Rektor gyakorolja, akkor a munkavégzés helye szerinti szervezeti egység vezetőjének támogató nyilatkozata is szükséges
 • a nemzetközi igazgató javaslatát is szükséges beszerezni a Nemzetközi Igazgatóság által koordinált nemzetközi projektben esetében.

A nyilatkozatokat két példányban szükséges elkészíteni, melyek közül egy példány az Utazási Csoportot, egy példány a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőt illeti.
További részletek ezen a linken érhetők el.

Hivatalos és magán utazásaink megtervezése során is figyeljünk a mindenkori járványhelyzettel összefüggő ajánlásokra és

a járványhelyzetben elvárható fokozott gondosság követelményre

tekintettel éljünk a lehetőségekkel, hogy megelőzzük a járvány újbóli fellángolását!

PTE

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni