close
CímlapCovid-19A munkavállalók kötelező oltásáról

A munkavállalók kötelező oltásáról

2021. november 22.

A Pécsi Tudományegyetem elkötelezett a koronavírusjárvány elleni védekezés minden eszközzel történő elősegítésében és mindent megtesz a munkavállalói részére az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmények biztosítása érdekében. A koronavírusjárvány negyedik hullámában mutatkozó esetszámok egyértelművé tették, hogy a közfeladat folyamatos és zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a Pécsi Tudományegyetemnek, mint munkáltatónak élnie kell a jogalkotó által biztosított lehetőséggel, és a védekezés leghatásosabb ellenszerének bizonyuló SARS-CoV-2 elleni védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) felvételét előírásként kell megfogalmaznia a munkavállói számára.

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet lehetővé tette, hogy Egyetemünk is a munkavégzés feltételeként írja elő védőoltás felvételét a foglalkoztatottak számára.

A PTE Operatív Stáb állásfoglalása értelmében, valamint a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a védőoltás felvételét és a felvétel igazolásának rendjét az 11/2021. (XI. 15.) számú rektori és kancellári együttes utasítás (továbbiakban: utasítás) tartalmazza.

Az utasítás teljes szövege elérhető az alábbi linken »

A fentiek alapján tájékoztatjuk, hogy az utasítás személyi hatálya kiterjed a PTE valamennyi munkavállalójára, de nem vonatkozik a Klinikai Központnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban álló dolgozókra.
Az utasítás rendelkezése szerint valamennyi munkavállaló 2021.12.06. napjáig köteles igazolni, hogy rendelkezik védőoltással, vagy részére a védőoltás felvétele szakorvosi vélemény alapján ellenjavalt.
Az oltás meglétének igazolása a munkaviszonya szerint illetékes HR referensnél, az alábbi iratok bemutatásával történhet:

Személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:

 1. a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
   
 2. a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] szerinti - érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, illetve applikáció,
   
 3. a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított, a védőoltásról szóló igazolás,
   
 4. az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
   
 5. az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.

Az iratok bemutatása személyesen és elektronikus úton is lehetséges, utóbbi esetben az okmányok illetékes HR referens e-mail címére történő eljuttatásával.

Az illetékes HR referens személyéről a ht.pte.hu (https://hr.pte.hu/hu/kapcsolat/szolgaltatasok) oldalon kaphat tájékoztatást.

Az utasítás szerinti mentességet megalapozó körülmény fennállását, ha a védőoltás felvétele egészségügyi okból ellenjavallt, az Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ (a továbbiakban: PTE KK FMK) szakorvosa által kiadott orvosi szakvélemény igazolja, amelyet szintén 2021. december 6. napjáig szükséges bemutatni az Ön HR referense részére.

Az adatkezelés adatvédelmi tájékoztatóját az alábbi linken érheti el »

Amennyiben az utasítás hatálybalépése előtt – 2021.11.22. napja - nem vette fel a védőoltást,

 1. egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát a munkáltató felszólítását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2022. január 31. napjáig,
 2. kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban köteles felvenni.

Tájékoztatjuk arról is, hogy amennyiben a védőoltás felvételéről az igazolást, illetve az orvosi szakvéleményt a védőoltás ellenjavallatáról nem mutatja be a fent meghatározott időpontig, illetve a védőoltást az Egyetem által előírt határidőben nem veszi fel, ez az alábbi hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után:

 1. a munkáltatói jogkör gyakorlója egy év fizetés nélküli szabadságot rendel el, 
 2. az egy év fizetés nélküli szabadság leteltével, amennyiben az igazolás, orvosi szakvélemény bemutatása ez idő alatt sem történik meg, a munkaviszonyt azonnali hatállyal megszünteti. 

Azok a munkavállalók, akik az utasítás hatálybalépésének napját megelőzően mentesültek a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségük alól, a mentesülés megszűnését követő 45 napon belül kötelesek a védőoltás felvételét, vagy annak egészségügyi indokból fakadó ellenjavallatát igazolni.

PTE

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni