close
CímlapCovid-19PTE belső eljárásrend a SARS CoV-2 elleni vakcinációról

PTE belső eljárásrend a SARS CoV-2 elleni vakcinációról

Az oltás felvétele a koronavírus járvány elleni védekezés egyik leghatékonyabb, biztonságos eszköze, így a Pécsi Tudományegyetem vezetése és Operatív Stábja mindenkit arra buzdít, hogy éljen ennek lehetőségével, segítsen a világjárvány megfékezésében, a környezetünkben lévő sérülékeny személyek egészségének megóvásában.

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában december 31-én megkezdték az egészségügyben dolgozók SARS CoV-2 fertőzés elleni oltását a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kiadott eljárásrend szerint.

A lakosság tömeges oltásánál prioritási sorrendet állítottak fel, amelynek alapját az önkéntesség és a COVID-19 koronavírus okozta megbetegedés szempontjából való veszélyeztetettség képezi. Az NNK javaslata alapján első körben az egészségügyi munkakörben dolgozók beoltására kerül sor. E tekintetben fontos kiemelni, hogy a fenti terv egészségügyi munkakörben dolgozónak tekinti az egészségügyi végzettséggel rendelkező személyek mellett az orvostanhallgatókat és az egyéb egészségügyi felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókat is.

Az oltás felvételére, azaz a COVID-19 vakcinával történő oltásra az a TAJ számmal rendelkező 18 év feletti állampolgár jogosult, akinél az elmúlt 3 hónapban nem igazolódott SARS-CoV-2 fertőzés vagy COVID-19 (függetlenül attól, hogy volt-e tünetekkel járó megbetegedése). Jogosult az oltásra az is, aki a tavaszi hullámban SARS-CoV-2 fertőzésen átesett.

Mindezek tükrében a Pécsi Tudományegyetem 2021 elején az érintett szervezeti egységekkel megkezdte az arra jogosulti körön belül az oltások előkészítését az egészségügyi dolgozók azon csoportjaiban is, akik orvostanhallgatók vagy egyéb egészségügyi felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkezők. 

Az oltást felvenni kívánó hallgatók oltási időpontra történő beosztását a PTE Klinikai Központ iránymutatásának megfelelően a kari dékáni hivatalok készítik elő, tájékoztatják a hallgatókat a konkrét időpontokról, és a listákat digitális formában átadják a PTE Klinikai Központ területért felelős szakemberének.

Az oltás helyszíne: 7623 Pécs, Rét utca 2. Rehabilitációs Központ földszint.

A jelentkezés során az arra jogosultaknak hozzájárulási, valamint járványügyi írásos nyilatkozatot kell tenni, amelyet az oltás helyszínén kell leadni. A nyilatkozat nyomtatványa a https://pte.hu/covid (https://pte.hu/hu/covid/jarvanyugyi-nyilatkozat-es-pte-belso-oltasi-rend) honlapon is elérhető. Kérjük, hogy lehetőség szerint az előre kitöltött nyomtatványt vigyék magukkal az oltásra jelentkezők. Dátumként az oltás napjának kell szerepelnie a nyilatkozaton.

Az egyetem vezetése – összhangban a hatályos járványügyi törekvésekkel – fontosnak tartja oktatói, pedagógusai és oktatást segítői munkatársai mielőbbi vakcinációját is. Ugyan a jelenlegi NNK oltási terv nem emeli ki ezeket a foglalkozási csoportokat, azonban az egyetem vezetése mindent megtesz annak érdekében, hogy az Operatív Törzs és az NNK iránymutatással összehangban, a majdan egyre szélesebb körben rendelkezésre álló oltóanyagból elérhetővé tegye számukra is az oltás felvételének lehetőségét.

Ugyancsak lehetőséget szeretne teremteni az egyetem valamennyi hallgatója számára is a vakcinához való hozzáférésre, aminek az eljárása a fentebb leírt szervezési elvek alapján a kari dékáni hivatalok bevonásával fog megvalósulni. Az oltási kapacitás bővítésének várható időpontja pontosan nem becsülhető, azonban a feltételek rendelkezésre állása esetén haladéktalanul megkezdődik, amiről a jelentkezők értesítést kapnak.

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni