close
CímlapCovid-19A PTE Operatív Stáb aktuális döntései (03.16.)

A PTE Operatív Stáb aktuális döntései (03.16.)

2020. március 16.

Távoktatás, home office, szakdolgozatok és minden más fontos!

Mik a home office feltételei a PTE-n?

Kiadásra került az 5/2020. kancellári utasítás az otthoni munkavégzés feltételeiről, valamint az ehhez kapcsolódó elrendelő nyomtatvány.
A PTE kisgyermekes munkavállalónak igénylőlapot kell kitölteniük a home office-szal kapcsolatban.
A nem kisgyermekesek a home office-t először beszéljék meg a munkáltatói jogkör gyakorlójával (erre nincs kérelem), engedélyezés esetén a nyomtatványt kell kitölteni az elrendeléshez.
A home office munkavégzésnek minősül, munkabér jár rá, tehát nem kell távollétként lejelenteni. Minden egységnek nyilvántartást kell vezetnie arról, ki dolgozik otthonról.
Minden aktuális és hatályos utasítás, nyomtatvány HR témában: http://hr.pte.hu/koronavírus
Részletek: PTE Operatív Stáb 15/2020. (III. 16.) határozata

Mi a teendő, ha közeli hozzátartozóm nem rég tért haza külföldről?

A PTE Operatív Stáb határozottan javasolja és kéri az Egyetem valamennyi dolgozóját, különösen az egészségügyi dolgozókat, hogy amennyiben a vele egy háztartásban élő hozzátartozója az elmúlt időszakban, illetve a veszélyhelyzet fennállása alatt olyan területről érkezik/érkezett vissza, ahol az ott tartózkodáskor járványügyi hatósági intézkedés volt érvényben – különös figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ utazáskor aktuális jelentésére (https://www.nnk.gov.hu/), ­ ennek tényéről haladéktalanul tájékoztassa a munkáltatóját.
Indokolt esetben kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az Egyetem járványügyi szakembereivel (telefon: +36305773764), működjön közre az egészségszakmai szempontok alapján javasolt protokollokban, az eredményről haladéktalanul tájékoztassa a munkáltatóját, ezt követően a munkáltató dönt arról, hogy 4/2020. számú rektori és kancellári együttes utasítás alapján alkalmazandó-e további intézkedés.
PTE Operatív Stáb 17/2020. (III. 16.) állásfoglalása

Lehet a közalkalmazotti jogviszony mellett máshol dolgozni jelen helyzetben?
A PTE Operatív Stáb határozottan javasolja és kéri, hogy az Egyetem dolgozói a közalkalmazotti jogviszony mellett fennálló további munkavégzésre irányuló jogviszonyaikat vizsgálják felül, és a veszélyhelyzet időtartamára – különösen az egészségügyi dolgozók – szüneteltessék azt az egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében.
Amennyiben a munkavállaló a veszélyhelyzet időtartama alatt úgy dönt, hogy a további jogviszonya keretében a munkavégzést saját felelősségére folytatja, számolnia kell a potenciális jogi és járványügyi következményekkel.
PTE Operatív Stáb 18/2020. (III. 16.) állásfoglalása

Mi az eljárás doktori és habilitációs ügyekben?
A PTE Operatív Stáb azt javasolja, hogy a nyilvánosságot igénylő doktori cselekményeken (pl. szigorlaton, műhelyvitán, védésen), legfeljebb 10 fő vegyen részt (beleértve a doktoranduszt, illetve az értekezés benyújtóját, a bizottságot, opponenseket). A PTE támogatja az infokommunikációs eszközök nyújtotta lehetőségek kihasználását ezen a területen is. A bizottság az anonim szavazást bármely erre alkalmas online platform segítségével is megoldhatja.
Ugyanakkor a  PTE Operatív Stáb a habilitációs eljárások felfüggesztését javasolja a veszélyhelyzet fennállása alatt.
A PTE Operatív Stáb javasolja továbbá, hogy a doktoranduszok csoportos képzése (pl. előadások, gyakorlatok, kutatószemináriumok, kurzusok formájában) a veszélyhelyzet fennállása alatt szüneteljen, illetve lehetőség szerint távoktatás keretében biztosítsa a doktori iskola a képzéseket.
A PTE Operatív Stáb nem látja indokoltnak az EDT, az EHHB és a tudományterületi doktori tanácsok üléseinek korlátozását, amennyiben a határozatképesség biztosítható, illetve megengedhetőnek tartja és javasolja a tanácskozás és döntéshozatal során az infokommunikációs eszközök igénybevételét.
PTE Operatív Stáb 20/2020. (III. 16) állásfoglalása doktori és habilitációs ügyekben

Belső képzésben veszek részt. Ezekkel mi lesz?
A PTE Operatív Stáb a 7/2020. (III. 12) határozatával egyhangúlag elrendelte a Pécsi Tudományegyetem belső képzéseinek felfüggesztését a veszélyhelyzet fennállásáig.
A Kancellária Jogi Főosztálya igény esetén közreműködik az adott képzésekre kötött támogatási szerződések módosításainak elkészítésében.
PTE Operatív Stáb 24/2020. (III. 16.) döntése

Szakdolgozatot írok. A szakdolgozatom írása miatt, illetve a védés idejére bemehetek az egyetemre? Vagy majd online kell megvédenem?
Az intézménylátogatási tilalom alól jelenleg nem adható felmentés arra hivatkozva sem, hogy egyes Karokon (pl. MIK, MK) a szakdolgozat elkészítése, és/vagy védése (pl. diplomakoncert) a hallgatók személyes intézményi jelenlétéhez kötött. A következő teendőkről az ITM-től vár Egyetemünk állásfoglalást.
PTE Operatív Stáb 21/2020. (III. 16) állásfoglalása

Szakmai gyakorlatot végzek, a PTE Operatív Stábja eddig azt javasolta, hogy ezt függesszem fel. Online sem végezhetem?
A PTE Operatív Stáb módosította korábbi (3/2020. (III. 12.)) állásfoglalását: az Egyetem gyakorló intézményeiben, illetve egyéb partnerszervezeteiben szakmai gyakorlataikat végző hallgatók 2020. március 13. napjától a veszélyhelyzet megszűnéséig szakmai gyakorlattal összefüggő tevékenységüket abban az esetben függesszék fel, amennyiben a gyakorlati képzésben való részvétel online módon nem lehetséges.
PTE Operatív Stáb 22/2020. (III. 16.) állásfoglalása

Most, hogy tavaszi szünet van, illetve távoktatás lesz, vállalhatok munkát az Egyetemen kívül?
A PTE Operatív Stáb azt ajánlja, hogy a tavaszi szünet, és a távoktatás időszakában főszabályként a hallgatók ne létesítsenek - az Egyetemen kívül - foglalkoztatási jogviszonyt, és a meglévő jogviszonyaik fenntartását is a jelenlegi veszélyhelyzetben elvárható fokozott körültekintéssel mérlegeljék.
Amennyiben a hallgató saját felelősségére úgy dönt, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, számolnia kell a potenciális jogi és járványügyi következményekkel.
PTE Operatív Stáb 23/2020. (III. 16.) állásfoglalása

Hamarosan nyelvvizsgáznék a PTE-n. Most ezeket is elhalasztják?
A PTE Operatív Stáb a veszélyhelyzet fennállására tekintettel, és a Kormány ezirányú intézkedéseivel összhangban, határozatlan időre felfüggeszti az Egyetem bármilyen nyelvvizsgáztatási tevékenységét.
PTE Operatív Stáb 26/2020. (III. 16.) döntése

Milyen további kommunikációs anyagok várhatók?
A PTE Operatív Stáb kommunikációs anyagok kidolgozását kérte hallgatók, oktatók, dolgozók számára magatartási ajánlással kapcsolatban, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók hazautazásának következményeivel kapcsolatban, a külföldi hallgatók hazatérési kéréseihez szükséges („returning home”) kommunikációval kapcsolatban, valamint a nemzetközi hallgatók stigmatizálásának megelőzése érdekében.
PTE Operatív Stáb 27/2020. (III. 16.) döntése