close
CímlapCovid-19Új szabályok az egyetemen és a városban (november 11.)

Új szabályok az egyetemen és a városban (november 11.)

A veszélyhelyzet új kihívásokat és új szabályokat hoz a mindennapi életünkbe. Az alábbiakban összefoglaljuk, melyek a legfontosabb egyetemi rendelkezések a nyitvatartással, oktatással, rendezvényekkel, kollégiumokkal, sportlétesítményekkel kapcsolatban, egyúttal az egyetemi telephelyeknek otthont adó városok szabályozását is ismertetjük.

Nyitva tartás

A veszélyhelyzet idején az Egyetem létesítményei – ide nem értve a Klinikai Központot – reggel 7:00 és este 19:00 óra között tartanak nyitva.

Az Egyetem területére belépni kizárólag meghatározott célból (pl. oktatás, kutatás, munkavégzés, tanulmányi cselekmények elvégzése, ügyintézés) lehetséges és kizárólag a cél eléréséhez szükséges időtartamra korlátozódhat az Egyetem területén tartózkodás.

Az Egyetem épületeit – saját felelősségére – kizárólag az az egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tiszti főorvos által meghatározott mértéket.

Az Egyetem területén tilos a csoportosulás, illetve a gyülekezés. Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani.

Az Egyetem területén zárt térben és nyilvános helyeken is a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró orvosi maszk, munkavédelmi maszk, textil vagy más anyagból készült maszk viselése kötelező. Az adott szervezeti egység vezetője jogosult ennél szigorúbb szabályok bevezetésére.

Az Egyetem területére történő belépés feltételeként az érintett szervezeti egység vezetője előírhatja a közalkalmazott számra, hogy tünetmentesen is kizárólag legalább egy, a belépést legfeljebb három nappal megelőzően készült negatív SARS-CoV-2 PCR eredmény birtokában léphet be az intézmény területére az a személy, aki igazolt koronavírus fertőzés miatt elrendelt hatósági karanténból szabadult.

A Klinikai Központ dolgozói a mindenkor hatályos Nemzeti Népegészségügyi Központ „a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok)” eljárásrendjében foglaltak szerint végzett, negatív eredményű PCR vizsgálatokat követően vehetnek részt a betegellátásban.

Oktatás

Az Egyetemen a képzések a digitális oktatás kereti között folytathatóak, ettől eltérést a rektor kezdeményezésére a felsőoktatásért felelős miniszter engedélyezhet. Ennek részleteit a dékánok határozzák meg.

A Klinikai Központban történő gyakorlatokon való részvételhez minden hallgató/tanuló számára - függetlenül az állampolgárságtól - kötelező előírás a gyakorlat megkezdésének előfeltételeként, valamint a gyakorlat ideje alatt a Klinikai Központ mindenkor aktuális eljárásrendjének megfelelő további egészségügyi feltételek megléte és azok hitelt érdemlő igazolása, a speciális magtartási szabályok és higiénés előírások betartása.

A doktori képzés elméleti elemeihez kapcsolódó tanulmányi kreditek megszerzése is online oktatás keretei között történhet. A doktori képzés gyakorlati képzési elemei esetében a kutatással kapcsolatos feladatokat a hallgató (és a témavezető) az Egyetemen, a gyakorlatra kijelölt helyszínen végzi, a megfelelő szabályok betartásával. Amennyiben a hallgatói jogviszonyt nyilvántartó és kezelő Kar speciális szabályokat határoz meg, a kutatást annak figyelembe vételével kell folytatni.

A komplex vizsgák, a még doktorjelölti jogviszonyban képzésben résztvevő hallgatók szigorlatai, valamint a fokozatszerzéshez tartozó védések a hallgatói jogviszonyt nyilvántartó és kezelő Kar előírásainak megfelelően digitális oktatási keretek között folytathatók le.

A habilitációs eljárás nyilvános előadásai jelenléti, online vagy hibrid formában is megtarthatóak, igazodva az illetékes Kar akkreditált képzési programja keretében meghirdetett kiválasztott tantárgy jelen félév során, a dékán utasításának megfelelő megvalósítási formájához. Az online, vagy hibrid formában megvalósuló előadások esetében is biztosítani kell a Szakmai Bíráló Bizottság, valamint a hallgatóság részére az előadást követő kérdésfeltevés lehetőségét. A szakmai bíráló bizottság és a hallgatók titkos szavazása elektronikus úton is megvalósítható, azzal, hogy a döntéshozatal során igénybe vett elektronikus rendszernek (online platformnak) szavatolnia kell a résztvevő tag azonosítását és egyidejűleg a szavazás titkosságát.

Rendezvények

A veszélyhelyzet idején minden személyes jelenlétet igénylő rendezvény tilos.

A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés online (elektronikus levelezés útján, illetve a tanulmányi rendszeren keresztül) történik, kivéve a hallgató teljesítheti a térítési és juttatási szabályzatban (PTE SZMSZ 6. számú melléklet) meghatározott díj- és/vagy térítésfizetési kötelezettségét az erre kijelölt egyetemi pénztárakban, illetve előzetes telefonos vagy online időpontfoglással.

A személyes ügyintézés során kötelező a maszkviselés és – a lehetőségekhez képest – a védőtávolság betartása, illetve az ügyintézési helyek átlátszó műanyag előlappal történő elválasztása.

A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani, amelyet jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) szükséges biztosítani.

Az egyetemi testületi ülések, értekezletek infokommunikációs eszközök igénybevételével, az arra jogosultak egyidejű hiteltérdemlő, személyes jelenlétét biztosító videókonferencia keretében tarthatók meg. Az ettől való eltérére engedélyt csak a szervezeti egység vezetője adhat. A jelenléti megbeszélések során a járványügyi előírások (maszkviselés, védőtávolság betartása, kézfertőtlenítés) betartása kötelező.

Kollégiumok

A járványügyi veszélyhelyzet miatt Magyarország Kormánya elrendelte a felsőoktatási intézmények kollégiumainak kiürítését. Emiatt november 15-én 16.00 óráig el kell hagyni minden hallgatónak, aki kérelem vagy különleges jogviszonya miatt ez alól nem mentesül. A külföldi hallgatók és rektori méltányosság alapján magyar hallgatók számára az egyetem korlátozott számban férőhelyet biztosít. Az egészségügyi önkéntesek és az OMSZ munkatársai számára az egyetem továbbra is biztosít férőhelyet.
Minden további fontos részlet a PTE EHÖK weboldalán, ezen a linken érhető el:
https://tinyurl.com/y2ntauyp

Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata

A veszélyhelyzet idején az Egyetemi sportlétesítmények nem használhatóak.

A sportól szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára tartott edzések vagy sportrendezvények céljára történő használatról a Kancellária Műszaki és Szolgáltatási Igazgatóságával szükséges egyeztetni. Az e bekezdés szerinti sporttevékenység kizárólag az MSZI-hez (winkler@pte.hu e-mailre) benyújtott írásos kérelem alapján kiállított egyedi engedély megléte esetén folytatható. Az MSZI törekszik a sporttevékenységek racionalizált tömbösítésére.

Az Egyetem szabadtéri sportpályáin az egyéni szabadidős sporttevékenység – különösen futás, gyaloglás, kerékpározás – gyakorlása az Egyetem polgárainak a veszélyhelyzet idején is megengedett.

További részletek:

https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/Rektori_Es_Kancellari_utasitasok/2020/21_2020_rku_kollegium_specialis_rendelkezesek_20201111.pdf

és

https://adminisztracio.pte.hu/sites/adminisztracio.pte.hu/files/files/Adminisztracio/Szabalyzatok_utasitasok/Rektori_Es_Kancellari_utasitasok/2020/20_20_rku_a_pte_intezmenylatogatasi_rendje_20201111.pdf

A városban

Pécs

Három park és mecseki területek kivételével kötelező a maszkhasználat a 6 éven felüliek számára a pécsi közterületeken és nyilvános helyeken (beleértve még az áruházak parkolóit is). A kivétel a Béke Park, a Szabolcsi Emlékpark és a Tüskésréti Szabadidőpark. Kivételt képeznek továbbá azok a pécsi közterületek, amelyek a Dömörkapui út – Ángyán János út – Bárány út – Erdész út vonalától északra esnek.

Továbbra is kötelező maszkot viselni a közösségi közlekedésben résztvevő buszokon, a buszmegállókban és boltokban.

Továbbra is kötelező a maszk viselése a Vásártéren, a Vásárcsarnokban és a pécsi piacokon.

A nyitvatartási rendnek megfelelően – ha van ilyen – továbbra is látogathatók a pécsi kutyafuttatók, ahol szintén kötelező a maszk viselése.

A kormányrendelet értelmében a sporttevékenységet végzők részére nem kötelező a maszk viselése a közterületeken – viszont kérik, hogy a szociális távolságot tartsák egymástól a sportolók.

Szekszárd

Tolna megyeszékhelyén a parkokat, zöldterületeket kivéve, valamint sporttevékenység végzése közben megengedett csak a maszkot levenni. Minden egyéb helyen minden 6 éven felüli számára kötelező.

https://szekszard.hu/hu/hirek/kiemelt-hirek/kotelezo-maszkhasznalat

Kaposvár

Minden közterületen és nyilvános téren kötelező a maszk viselése, kivéve a parkokban és a zöld területen történő tartózkodás esetén, illetve egyéni sporttevékenység folytatásakor.

https://koronavirus.kaposvar.hu/kozteruleten-is-kotelezo-a-maszk-viselese/

Szombathely

A Főtéren, a Belsikátor, Külsikátor, a Gyöngyös áruház melletti árkádsor, a Szent Márton utca – Hunyadi út közötti gyalogos átjáró területén, parkolókban és kutyafuttatókon kötelező a maszk viselése, valamint a parkolókban, közoktatási intézmények előtt.

https://www.szombathely.hu/kozgyules/e-kozgyules/kulonleges-jogrendi-idoszak-dontesei-november-11-tol/

Zalaegerszeg

Minden közterületen és nyilvános területen kötelező a maszk viselése, piacokon, vásárokon, buszmegállókban, parkolókban is. A közintézmények előtt várakozókra is érvényes ez.

https://zalaegerszeg.hu/cikk/34396/Rendelkezes_Video

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

(Módosítva: 2020. november 13. 23:00)

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni