close
Címlap17. Partnerség a célok eléréséértTehetség, közösség és szeráfok

Tehetség, közösség és szeráfok

Oktatási és a hallgatói szolgáltatásokat hangol össze a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány (MNFR) és a Pécsi Tudományegyetem, melyet egy együttműködési megállapodásban rögzítettek is február 26-án, a PTE Szenátusi Tanácstermében.

„Az egyetem ún. harmadik dimenziója is fontos, ehhez sorolódik a megállapodás. Jó partnerségre alapozunk, így biztos vagyok abban, hogy sikeres lesz az együttműködésünk” – mondta el dr. Miseta Attila rektor. Dr. Betlehem József általános és stratégiai rektorhelyettes így fogalmazott: „Hallgatói közösségen alapultak eddigi közös tevékenységeink is, ezt emeljük most majd új dimenziókba.” A tehetséggondozás oldaláról közelített a megállapodáshoz dr. Fedeles Tamás rektorhelyettes, aki kiemelte:

a Collegium Seraphicum, mely a ferencesek pécsi kollégiumi bázisa, PTE-s hallgatókból áll, és a kezdetektől nemcsak szállást, de hallgatói közösséget is biztosít a tagok számára.

„Célunk, hogy a ferences üzenet ne csak 800 éves hagyomány legyen, hanem a mindennapokban is megélhető tapasztalat” – mondta el Berhidai Pius, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke. A tartományfőnök azt is jelezte, hogy   átgondolták a Seraphicum működését, és a szakkollégiumi programokkal a hallgatók emberi és szakmai kibontakozásához is szeretnének hozzájárulni.
„Lengvárszky Attila oktatási igazgató játszott szeráf szerepet az együttműködés létrehozásánál!” – hangsúlyozta Dobosiné Rizmayer Rita, a Collegium Seraphicum intézményvezetője.
A Collegium Seraphicum a Ferencesek utcájának Kórház tér felőli végén található, 1930. óta két belső kerttel és két–három fős szobákkal 91 hallgatót fogad be ódon falai közé „Köztük a  legtöbben ÁOK-s, ETK-s, ÁJK-s hallgatók, de a MIK és az MK hallgatói is tagok.

Vegyes a kép, ami lehetőséget ad az interdiszciplináris párbeszéd kialakulására”

– mondta el Dobosiné Rizmayer Rita, a Collegium Seraphicum intézményvezetője. Az egység, otthon, közösség jegyében munkálkodó szervezet spiritualitáshoz való kapcsolódására is mondott egy példát: a közelmúltban a hallgatók döntő többsége vállalta, hogy úgy vesz részt egy lelkigyakorlaton, hogy a digitális detox jegyében egy hétvégére elzárta a mobiltelefonját. „Így jobban tudtak koncentrálni, figyelni egymásra és Istenre” – fogalmazott Dobosiné Rizmayer Rita.


A Collegium Seraphicum tagja 2023 szeptemberében, forrás: Facebook
Az idén megújult szervezeti szabályzatuk szerint a Ferences Kollégium célja „az egyetemes és keresztény erkölcsi értékeket elkötelezetten képviselő, testileg-lelkileg-szellemileg egészséges, a szakmájukban kiválóságra törekvő, ám a hétköznapi élet számtalan kihívása közepette az egészséges egyensúly kialakítására képes, magabiztos, társadalmi és interdiszciplináris párbeszédre hajló, közösségi felnőttek képzése, akik hitelesen képviselik hitüket és szolgálják a társadalmat.”

Az együttműködés keretében a MNFR munkatársai oktatói feladatot vállalhatnak kurzusok és előadássorozatok megtartásával, szemináriumok vezetésével az egyetem oktatási programjában az alap-, osztatlan és mesterképzésekben; illetve az egyetem oktatóit, munkavállalóit felkérhetik a kollégiumban előadások megtartására.

Az együttműködés keretében a Collegium Seraphicum által, létszámkorlát nélkül szervezett FerencEsteken és egyéb pályázati forrásból finanszírozott programokon, kulturális eseményeken a PTE valamennyi hallgatója jogosult részt venni. Nagy létszámú eseményekhez a PTE is biztosíthatja majd a helyszínt, megfelelő méretű előadót.

A rendtartomány a képzési programjából képzési modulokat, kurzusokat ajánl fel az egyetem számára, amelyeket a PTE az ún. Campus kredit keretein belül kiajánl a hallgatói számára. Mindezeken felül az egyetem támogatja és segíti az MNFR bekapcsolódását a Pécsi Egyetemi Ökumenikus Lelkészség működésébe.

Ami a korábbi együttműködést illeti: a Pécsi Tudományegyetemen hosszú évekre visszanyúló hagyománya van a hitbeli meggyőződés szabad gyakorlását támogató intézkedéseknek és együttműködéseknek. Erre volt jó példa, amikor másfél évvel ezelőtt a meditációt, a vallásgyakorlást is támogató közösségi teret, úgynevezett „csendszobát” alakítottak ki a PTE Általános Orvostudományi Karán, mely minden hallgató számára elérhető és használható. De lehetne említeni a 2016-ban a Janus Pannonius Klinikai Tömbben átadott kápolnát is, ahol a betegek, vagy akár a klinika munkatársai is szabadon tudják gyakorolni vallásukat. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a PTE-n 2013 óta működik az Egyetemi Ökumenikus Lelkészség, amely a különböző felekezetű hallgatók lelki élete mellett a hallgatók mentális egészségének támogatását is szolgálja.

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni