close
Címlap11. Fenntartható városok és közösségekFalu- és tanyagondnoki képzés a KPVK-n

Falu- és tanyagondnoki képzés a KPVK-n

Baranya mellett idén már Somogyból is érkeztek hallgatók a falu- és tanyagondnoki képzésre, melyet a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar és a Baranya Vármegyei Önkormányzat között létrejött képzési szerződés alapján már másodszor indítottak el a karon.

A képzés célja, hogy felkészítse és segítse a jelentkezőket a Szociális törvény 60. § (1) bekezdésében rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges kompetenciák elsajátításában: „A falugondnoki, illetve a tanyagondnoki szolgáltatás célja a falvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.”

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni