close
CímlapEgyetemi élet A legújabb rektori utasítás (május 7.)

A legújabb rektori utasítás (május 7.)

2020. május 07.

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

A 168/2020.(IV.30.) Korm. rendelet felhatalmazza a rektort a felsőoktatási intézmény hallgatók átal történő látogatásának engedélyezésére, ugyanakkor figyelemmel a fennálló veszélyhelyzetre, a Budapest főváros és Pest megye területén fennálló kijárási korlátozásra, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben fenntartott beutazási korlátozásokra, valamint a kollégiumok korlátozott igénybevételi lehetőségeire főszabályként – eltérő rendelkezésig – az egyetemi intézmények hallgatók által történő látogatása tilos.

A főszabálytól eltérően, kivételes esetekben lesz mód az Egyetem területére belépni és célhoz kötötten, szigorú védelmi intézkedések betartása mellett az Egyetem területén tartózkodni. Az intézménylátogatás részletes rendjét az 5/2020. számú rektori utasításban rendeztem.

Az utasításban részletezett főbb kivételek:

  • Az oktatás, vizsgáztatás folytonosságát az Egyetem a távolléti, digitális oktatás keretében biztosítja a tanulmányi és vizsgaszabályzat (PTE SZMSZ 5. számú melléklet, továbbiakban: TVSZ) 16. számú mellékletében meghatározott speciális rendelkezések alapján. Jelenléti tanulmányi cselekményekre kivételesen indokolt esetben, a kari hallgatói érdekképviselet küldöttgyűlésének egyetértésével kiadott dékáni utasításban meghatározottak szerint lesz mód.

  • A doktoranduszokra az intézménylátogatási tilalom nem terjed ki, oktatási és kutatási tevékenységük ellátása körében.

  • A tanulmányokkal kapcsolatos ügyintézés a továbbiakban is online történik, kivéve azt az esetet, hogy a hallgató teljesítheti a térítési és juttatási szabályzatban (PTE SZMSZ 6. számú melléklet) meghatározott díj- és/vagy térítésfizetési kötelezettségét az erre kijelölt egyetemi pénztárakban.

  • Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) vezetőségének tagjai, illetve a kari hallgatói részönkormányzatok elnökei és elnökhelyettesei az intézmény területére beléphetnek a hatékonyabb érdekképviseleti tevékenység ellátásának érdekében. Szükség esetén a rektor jóváhagyásával az EHÖK elnök igazolásával az egyetemi testületekben, szervezetekben ellátott feladataik teljesítése érdekében azok a hallgatók is mentesülnek az intézménylátogatási tilalom alól, akik ezt kérelmezik.

  • Az Egyetemen önkéntes segítői tevékenységet ellátó hallgatók az Egyetem területére beléphetnek és a tevékenység végzéséhez szükséges időtartamban ott tartózkodhatnak.

  • Az Egyetem által szervezett nyelvvizsga teljesítése céljából és a teljesítéshez szükséges időtartamban engedélyezett az Egyetem területén tartózkodás.

  • Külön eljárásrendek szerint fokozatosan lehetőség nyílik majd a hallgatók kulturális és sporttevékenységeinek végzésére is.

Az Egyetem területén történő tartózkodás során mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter védőtávolságot tartani, továbbá a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.

Kérem szíves közreműködésüket, hogy a kijárási korlátozások feloldását követően is mértéktartó és fegyelmezett magatartással, közösen óvjuk embertársaink egészségét!

Pécs, 2020. május 7.

Dr. Miseta Attila sk

rektor

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni