close
CímlapEgyetemi életMaria Miguéns Pereira és Ron Cordova a PTE új díszdoktorai

Maria Miguéns Pereira és Ron Cordova a PTE új díszdoktorai

2023. november 09.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülését november 9-én tartotta a PTE, a Dr. Halasy-Nagy József Aulában.

„A kitüntetés egy hosszú ideig tartó tevékenység elismerése, amit gyakran nem is csak egymagunk, hanem munkatársainkkal együtt érdemlünk ki. Az egyetemnek is csak korlátozottan van lehetősége kifejezni azt az elismerést, amivel például a ma ünneplőknek tartozik. De a kitüntetés csak egy jelzés, mert mindenkire, aki ma elismerést kap, számítunk a jövőben is.
Mai ünnepségünk a Magyar Tudomány Napja kapcsán rendezett rendezvénysorozathoz is kapcsolódik. E kapcsán a közelmúltban az MTA PAB-ban volt egy összejövetelünk, melyen szóba került, hogy nem minden alakult úgy az elmúlt időszakban, ahogy azt szerettük volna. Kihívások mindig is voltak, és a legnehezebb periódusokkal összehasonlítva úgy gondolom, a mai helyzet nem is rossz. Rendkívül kritikus nép vagyunk, a problémákat szívesen soroljuk, de azok megoldása kapcsán már csökken az aktivitásunk. Most olyanok körében vagyunk itt, akik tehetségük és pozíciójuk szerint hozzájárultak a problémák megoldásához!” –
mondta dr. Miseta Attila rektor.

A Tehetségtanács javaslata alapján Pro Cura Ingenii elismerések átadására került sor, melyeket dr. Miseta Attila rektor és dr. Fedeles Tamás rektorhelyettes adtak át.

Pro Cura Ingenii elismerést vehetett át:

Az Állam- és Jogtudományi Karról
Vörös Eszter
Herger Csabáné

Az Általános Orvostudományi Karról
Helyes Zsuzsanna

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karról
Erát Dávid
Pohárnok Melinda

Az Egészségtudományi Karról
Tardi Péter Sándor
Raposa László Bence

A Gyógyszerésztudományi Karról
Balázs Viktória Lilla
Kunsági-Máté Sándor

A Közgazdaságtudományi Karról
Posza Alexandra
Rácz-Putzer Petra

A Kultúratudományi-Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karról
Kazinczy Viktória Renáta
Györkő Enikő

A Műszaki és Informatikai Karról
Borsos Ágnes

A Művészeti Karról
Gocsál Ákos

A Természettudományi Karról
Csepregi Kristóf
Váczi Márk

A Pro Doctorandis Universitatis Quinquecclesiensis díjat az Egyetem doktorandusz közösségéért végzett kiemelkedő tevékenységért lehet kiérdemelni. Az elismeréseket dr. Miseta Attila rektor és Balogh Márton, a Doktorandusz Önkormányzat elnök adták át.

 Pro Doctorandis Universitatis Quinquecclesiensis elismerésben részesült:

Szécsi Gábor, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánja, a Filozófia Doktori Iskolában végzett iskolateremtő munkájának elismeréseként.

A Körber Hungária Gépgyártó Kft., a Pécsi Tudományegyetem doktorandusz közösségének a tudományos események szervezéséhez nyújtott nagylelkű támogatása elismeréseként. A díjat átvette Zalay Buda, Körber Hungária Gépgyártó Kft. HR és kommunikációs szegmensvezetője.

A PTE Publikációs Díjainak átadására is az esemény keretein belül került sor, ezeket dr. Miseta Attila rektor és dr. Komócsi András rektorhelyettes adták át.

A PTE Publikációs Díját a 2022-es év alapján kapja:

Az Állam- és Jogtudományi Karról Faluhelyi Ferenc díjat kapott
Mohay Ágoston Csanád, az ÁJK dékánhelyettese

Az Általános Orvostudományi Karról Entz Béla díjat kapott
Gaszner Balázs, az ÁOK egyetemi docense

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karról Thienemann Tivadar díjat kapott
Zsidó András, a BTK tudományos munkatársa

Az Egészségtudományi Karról Heim Pál díjat kapott
Prémusz Viktória, az ETK adjunktusa

A Gyógyszerésztudományi Karról Cholnoky László díjat kapott
Széchenyi Aleksandar, a GYTK tudományos főmunkatársa

A Közgazdaságtudományi Karról Hoóz István díjat kapott
Szerb László, a KTK egyetemi tanára

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karról Halasy-Nagy József díjat kapott
Nagy Janka Teodóra, a KPVK egyetemi tanára

A Műszaki és Informatikai Karról Bachman Zoltán díjat kapott
Ercsey Zsolt, a MIK egyetemi docense

A Természettudományi Karról Hámori József díjat kapott
Rédei Csanád, a TTK tudományos főmunkatársa

A Klinikai Központból Ángyán János díjat kapott
Kovács László András, a KK egyetemi tanársegédje

A PTE Excellence Publikációs Díját, a Pekár Mihály díjat a 2022-es évben kapta:
Kemenesi Gábor, a Természettudományi Kar adjunktusa

A rektor a karok és az önálló szervezetek javaslatára a PTE Mecenatúra Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személynek, aki az adott évben a legmagasabb összegű támogatást, vagy más adományt nyújtja az Egyetemnek.

Az idei évben a PTE Mecenatúra Díjat kapja:
a Körber Hungária Gépgyártó Kft. A díjat Zalay Buda, a Körber Hungária Gépgyártó Kft. HR és kommunikációs szegmensvezetője vette át.

A PTE MK klarinét kamaracsoport tagjai (Deim Zoltán, Babos Anna, György Roland)  Csajkovszkij Diótörő szvittrészleteit adták elő.

A Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából Eötvös József-koszorú díjat adományozott Komoly Sámuel professzor úrnak, a Neurológiai Klinika professzor emeritusának, a tudományos pályája és életműve elismeréseként.

A következőkben a Kulturális és Innovációs Minisztérium által adományozott elismerések átadására került sor.

Oktatói Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesült:

Balogh Sándor, az Általános Orvostudományi Kar professzor emeritusa
Gyurcsek István, a Műszaki és Informatikai Kar mesteroktatója
Perjésiné Hámori Ildikó, a Műszaki és Informatikai Kar egyetemi docense
Rugási Endre, az Általános Orvostudományi Kar testnevelő tanára
Schmidt Béla, az Egészségtudományi Kar tanszékvezetője
Székely Miklós, az Általános Orvostudományi Kar professzor emeritusa

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át:

Emődy Barnabás Péter, az Egészségtudományi Kar gazdálkodási referense
Horváth Judit, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar igazgatási ügyintézője
Hőnig Klára, az Állam- és Jogtudományi Kar nyelvtanára
Kajtár Béla, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi docense
Lempel Edina, a Fogászati és Szájsebészeti Klinika egyetemi adjunktusa
Mikó Éva, a Klinikai Központ egyetemi docense
Molics Bálint, az Egészségtudományi Kar egyetemi docense
Porvay Péter, a Kancellária gazdálkodási referense
Szabó György, a Klinikai Központ egyetemi docense

Vásáry Tamás-ösztöndíjat nyert el „ifjú zenész” kategóriában:
Gál Natália, a Művészeti Kar előadóművészet–klasszikus fuvola szakos hallgatója

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át:
Tóthné Grasselly Magdolna Sarolta, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar mesteroktatója
Varga Zoltán, a Győri Törvényszék bírója

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át:                                                                
Bretter Erich Zoltán, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar nyugalmazott egyetemi docense
Forrai Gábor, a Duna Medical Center osztályvezető főorvosa
Szűcs Áron Antal, a Műszaki és Informatikai Kar egyetemi docense
Titkos Csaba, a Közgazdaságtudományi Kar habilitált egyetemi docense

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa tevékenysége elismeréseként professzor emerita címet és az egyetem arany kitűzőjét adományozta
Törőcsik Mária professzornak, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi tanárának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa professor emeritus címet és az egyetem arany kitűzőjét adományozta:
Boros János Mihály professzornak, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanszékvezető egyetemi tanárának
Klincsik Mihály professzornak, a Műszaki és Informatikai Kar főiskolai tanárának.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar kari tanácsának döntése alapján Decan Emeritus címet, és a Pécsi Tudományegyetem arany emlékgyűrűjét adományozta Heidl György professzornak, a 2019-2023 között végzett dékáni tevékenysége elismeréseként.

A karok a kari tanács támogatásával évente karonként egy személy „doctor honoris causa” avatásra tehetnek előterjesztést, ha a címmel kitüntetendő hazai vagy külföldi személy a fentieken kívül az Egyetemen folytatott oktatási, kutatási tevékenysége révén szoros kapcsolatot tart fenn az Egyetemmel vagy komoly szolgálatot tett az Egyetemnek az oktatási feladatok ellátása, az oktatás színvonalának emelése terén.

„Maria Miguéns Pereira 1992-ben szerezte PhD-fokozatát, ez időtől kezdve rendkívül kiterjedt kutatásokat folytat több területen, kiemelkedő eredményeket ért el, 200 publikáció szerzője, melyek a legkiválóbb szakmai folyóiratokban jelentek meg, Hirsch indexe 55-ös. Jelentős ipari kapcsolatokkal rendelkezik, társalapítója a Luzitin spin off cégnek. Sokat tett azért, hogy a PTE TTK Kémiai Intézet előreléphessen. Együttműködésünk legfontosabb indikátorai a kölcsönös kutatói, hallgatói és doktorandusz-cserék, és a sok közös tudományos közlemény” – ismertette Kollár László professzor, a PTE Természettudományi Kar Kémiai Intézetének egyetemi tanára Maria Miguéns Pereira professzorasszony szakmai munkásságát és közéleti tevékenységét. Büszkén azt is hozzátette: egyik egykori közös doktoranduszuk is jelen van az ünnepségen, csak emiatt utazott Pécsre.


„Ron Cordova 2010 tavaszán érkezett először a pécsi jogi karra vendégoktatóként, miután az ország minden más jogi karán előadást tartott. Ekkor döntötte el, hogy ezentúl minden szemeszterben Pécsre fog visszatérni. Döntését két dologgal indokolta: Magyarországon ez a város a legszebb, ahol járt, és itt a legtehetségesebbek a hallgatók. Azóta valóban minden félévben eljön, és 100%-ban telített órákat tart, hallgatói magasra értékelik. Kaliforniában 1976–78. között aktívan részt vett az amerikai büntetőjogi szabályozás felülvizsgálatában, azóta Orange countyban ügyvédként dolgozik, számos publikációja van amerikai gyakorlati büntetőjogról. Kiválóan beszél németül, spanyolul, olaszul, svédül, franciául és kicsit magyarul, mert édesanyja 1940-ben Kolozsvárról volt kénytelen Amerikába emigrálni” – ismertette Gál István László, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi tanára Ron Cordova professzor úr szakmai munkásságát és közéleti tevékenységét.


„Köszönöm a megtisztelő címet” – kezdte beszédét Maria Miguéns Pereira, aki a pécsi kapcsolat elejét is felidézte: „1999-ben, a PhD-tanulmányaim végén Tarragonában hallottam Kollár professzort előadni, és azóta ebből gyümölcsöző kapcsolat lett. Úgy gondolom, a két intézmény közti viszony iskolapéldája annak, hogy a tudomány területe nem feltétlenül jelent egyet az akadémiai versengéssel.”

A PTE új díszdoktora Karikó Katalin idei sikerét is említette, a friss Nobel-díjassal tavaly találkozott Párizsban – gratulált az egész magyar tudományos közösségnek az elismerés miatt. Arra is utalt, hogy ahogy a pécsi az első egyetemek között van 1367-es alapításával, úgy a coimbrai egyetem is a világ első egyetemei között van, hiszen 1290-ben alapították – ez is egy kapocs a két intézmény között.

„Kihívások mindig voltak, de a magam részéről optimista vagyok, és bízom abban, hogy az egyetemi szellemiség győzedelmeskedik.” – szögezte le. Végül családjának és közeli barátainak mondott köszönetet, és beszédét egy Pasteur-idézettel zárta: „A tudomány nem ismer határokat, mert a tudás magához az emberiséghez tartozik, fáklyaként ragyogja be a világot.”
„Nagyon hálás vagyok ezért az elismerésért!“
– kezdte Ron Cordova professzor beszédét, majd így folytatta: „Magyar mentorom, Gál István László 30 perce tudatta velem, hogy beszédet kell mondanom – köszönöm a  kihívást. 2010 óta valóban minden évben kétszer eljövök kurzust tartani a pécsi jogi karra, kivételt csak a világon végigsöpört pandémia okozott. Remélem, a továbbiakban is tudom folytatni ezt a gyakorlatot, hogy eljöhessek Pécsre, ebbe a gyönyörű városba tanulni és tanítani, megosztani a tapasztalataimat. Bevallom, a magam részéről már-már az itteni tanári közösség részének érzem magam, emiatt is fontos pillanat ez az életemben. Látni a hallgatóimat fejlődni, sőt, annak szemtanúja lenni, hogy közülük vannak, akik időközben a kar oktatói, kutatói lettek - szavakkal kifejezhetetlen – csakúgy, mint a díszdoktori elismerés” – mondta Ron Cordova.
„A Magyar Tudomány Napját ünnepeljük, és emlékezzünk a centenáriumra is, idézzük fel azokat az embereket, akik megérkeztek Pécsre, és újrakezdték a kihívásokkal együtt az életüket itt. Nem az emberek napi nehézségei, vagy a megfelelő akciókkal kapcsolatos döntések, hanem az ezeken való átlépés az, ami lehetővé tette, hogy ma pécsi egyetemi életről beszélhetünk. Minden díjazottnak szívből gratulálunk!” – zárta az eseményt dr. Komócsi András, a PTE tudományos rektorhelyettese.

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni