close
CímlapModellváltásEgyeztetések a modellváltás lehetőségéről

Egyeztetések a modellváltás lehetőségéről

2021. január 16.

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

A korábbi ígéretünknek megfelelően a modellváltással kapcsolatos aktuális eseményekről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Amint arról az Innovációs és Technológiai Minisztérium is hírt adott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 2021. január 12-én a négy orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem vezetőivel egyeztetett a modellváltás lehetőségéről. A héten több alkalommal került sor egyetemi felső vezetői szinten egyeztető megbeszélésekre az Innovációs és Technológiai Minisztérium képviselőivel, amely során a vezetőknek lehetőségük nyílt megismerni a modellváltásban rejlő lehetőségeket és a folyamat operatív megvalósítási rendjét.

Az új fenntartói rendszer csak akkor lép életbe, ha az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek, így a Pécsi Tudományegyetem is ezt kifejezetten kéri.

2021. január 14-én kibővített Dékánok Tanácsa keretében ismertettük a rendelkezésre álló információkat és a fenntartó által javasolt forgatókönyvet a kari vezetőkkel, a Klinikai Központ elnökével, a Szentágothai János Kutatóközpont elnökével, valamint az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökével. A fórumon kérdések megfogalmazására is mód nyílt, majd a testület egyhangú döntést hozott arról, hogy az egyeztető tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetem folytatni kívánja és az Egyetem vezetése törekszik a folyamatban konstruktívan előrehaladni a felsőoktatási intézmény számára kibontakozó előnyök mielőbbi realizálása érdekében. A kormányhatározat előkészítéséhez szükséges szakértői anyagot kidolgoztuk.

A közigazgatási eljárás ütemterve feszített azon intézmények számára, akik a 2021/2022-es tanévet már az új fenntartói rendszer keretében tervezik indítani, tekintettel arra, hogy számos nyitott kérdést kell tisztázni, egyeztető tárgyalást kell lefolytatni, mindeközben figyelembe kell venni a tudományegyetemi sajátosságokat, valamint azt is, hogy az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények az egészségügy szakmai utánpótlásán túl a fekvőbeteg szakellátásért is felelnek.

Az Egyetem vezetése felkérte a kari képviselőket, hogy a saját szervezeti egységeikben haladéktalanul tartsanak tájékoztató fórumokat, a kari vezetők döntése szerint kérjék ki a Kari Tanácsok véleményét a modellváltással kapcsolatosan. A kari fórumok szervezése megkezdődött.

A rendelkezésre álló információk megosztása az érdekképviseleti szervekkel részben már megtörtént, részben az elkövetkezendő hetekben kerül sor tárgyalásokra.

Ugyanígy megtörtént és folyamatos az információk megosztása az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal is.

A modellváltással kapcsolatos döntést a Szenátus fogja meghozni, várhatóan január végéig.

Dr. Miseta Attila s.k.            Decsi István s.k.

rektor                                      kancellár

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni