close
CímlapModellváltásLegyen a PTE a régió fejlődésének, felzárkózásának motorja

Legyen a PTE a régió fejlődésének, felzárkózásának motorja

2021. augusztus 13.

Dr. Mikes Éva a pécsi jogi és közgazdasági kar alumnája. 1990–94 között Pécs alpolgármestere, 1998-tól 2006-ig parlamenti képviselő, az első Orbán-kormányban területfejlesztésért felelős államtitkár volt. Később a politikai élettől visszavonult, de abban az időszakban is területfejlesztéssel foglalkozott. A szakember 2020 ősze óta a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa. 2021-ben pedig a Pécsi Tudományegyetem Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumának tagja.

Hogyan látja a régió – és benne a PTE – helyzetét?
A Dél-Dunántúl az elmúlt évtizedekben leszakadó régióvá vált, bár vannak a térségben eredményes települések, mégis összességében rendkívül kedvezőtlenek a gazdasági mutatók, és sajnos ez fokozottan érvényes Baranya megyére. A PTE mint a térség immár egyetlen egyeteme, maga is érdekelt a régió fejlődésében, hiszen ez is meghatározza pozícióit – de kölcsönhatásban:

a régió lehetséges fejlődésének egyik legmeghatározóbb eleme az egyetem gazdasági kapcsolatainak, befolyásának növelése, az egyetemek oktatási rangsorában elfoglalt helyének erősítése.

A PTE képzési potenciálja is alapvetően befolyásolja a régió lehetőségeit. A Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna stratégiájában kiemelt szerepet szánunk az egyetemnek.

Miért vállalta el a kuratóriumi tagságot?
A PTE mozgástere és reagálóképessége nagyobb lehet, amennyiben azt gyors és adekvát szakmai munka előzi meg. A döntések helyben születnek, az egyetem, valamint a régió érdekeinek szem előtt tartásával. Az új modell rendkívül sok lehetőséget nyithat meg, amennyiben képesek vagyunk ezzel megfelelő módon élni – én rendkívül sok reményt és elvárást szeretnék beteljesíteni a közös munkával, kiemelt felelősségünk tudatában.

Mit tart a legfontosabb kérdéskörnek, amelynek kapcsán, amint lehet, változtatást javasol majd?
A kuratórium tagjai szerencsére különböző szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkeznek, nyilván

az én területem elsősorban az egyetem és földrajzi térsége együttműködésének optimális kihasználása, a fejlődés kölcsönhatásainak elősegítése, az egyetem fokozottabb bekapcsolása a gazdasági fejlesztésbe.

Milyen lehetőségeket, további bevonható forrásokat lát a PTE és a régió gazdasági helyzetét tekintve?
Az állami finanszírozás és a fejlesztési források mellett a térség és az egyetem együttes fejlődése kapcsán megjelenő piaci bevételeket, a gazdasági együttműködések hasznait, az egyetem helyzetéből adódó előnyök maximális kihasználását.

Mennyiben fogja a kuratórium működése befolyásolni a hallgatói életet és a PTE-n zajló oktatási-kutatási munkát?
Amennyiben a kuratórium eredményesen működik, és eredményesen csak az egyetemmel szoros és konfliktusmentes kapcsolatban működhet, úgy már rövid távon is számos területen előrébb kell lépnünk. Fejlődő, egyre fontosabb, egy egész régiót meghatározó egyetemen az oktatói-kutatói munka is elismertebb, a hallgatói lehetőségek pedig tágabbak – beleértve a munkaerőpiaci lehetőségeket is.

Rövid- és középtávon milyen fejlődési ívet képzel el a PTE számára?
A PTE rövid távon nemcsak a képzései, hanem gazdasági kapcsolatai révén is a régiót meghatározó, az eddigiek folytatásaként gazdasági területen is megkerülhetetlen tényezőjévé válik;

a régió fejlődésének, felzárkózásának motorja.

Országos szinten az eddig is kiemelkedő képzési kapacitásait további specifikációkkal és gazdasági együttműködésekkel megerősíti, középtávon pedig Közép-Európa jól látható, biztos lábakon álló oktatási központja, még jobban bekapcsolódva a határon túli együttműködésekbe és a Nyugat-Balkán integrációjába.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni