close
CímlapEgyetemi életSzenátusi Napló 2021. január 29.

Szenátusi Napló 2021. január 29.

2021. január 29.

29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett komoly feltételekkel mondott igent a modellváltásra a PTE Szenátusa rendkívüli ülésén, január 29-én, melyet a pandémia miatt az  Univ Kollégium étkezőjében tartottak. Az esemény online volt nyilvános: a PTE központi weboldalán bármely érdeklődő figyelemmel követhette a plénumot.

Nem egyszerű többség, hanem kétharmad döntött e történelmi jelentőségű szavazáson dr. Heidl György (dékán, BTK) kezdeményezésére. A Szenátus tagjai a név szerinti szavazást (amit dr. Schepp Zoltán (dékán, KTK) javasolt) nem támogatták.
A határozati javaslatban egyebek mellett  az oktatás, kutatás, művészeti tevékenység szabad művelésének biztosítása, a Szenátus jogkörének erősítése, az egyetem egységének megőrzése (beleértve minden kart, egységet, klinikumot), a PTE összetett képzési portfóliójára való tekintettel 
a kuratóriumi tagok delegálása kapcsán javaslati jogkör szerepel. (A teljes határozat ezen a linken érhető el!)
A Szenátus ülése előtt intenzív egyeztetések zajlottak, kari fórumokon is, melyeken a rektori vezetés személyesen is jelen volt.
“Személy szerint támogatom a modellváltást, mert új lehetőségek nyílnak ki az Egyetem előtt, és úgy ítélem meg, hogy a kockázatok eltörpülnek amellett, amit a modellváltással nyerhetünk. - mondta expozéjában dr. Miseta Attila rektor.
A kétórás vitában a dolgozói érdekképviseleti szervek elsősorban az egyetemi dolgozók helyzetének bizonytalanságára hívták fel a figyelmet. A modellváltás során érvényesülő financiális szempontok előtérbe kerülése kapcsán dr. Kőhalmi László (szenátor, ÁJK) például így fogalmazott: A tervezetben olyan gyárként tekintenek az egyetemre, mely teljesen idegen ettől a struktúrától.”
Dr. Berke Gyula munkajogász, a Szenátus ülésén tanácskozási joggal részt vevő szakértő (ÁJK) hozzászólása szerint  “Az egyetem jelenlegi törekvéseiben nincs olyan, mely a munkavállalókat hátrányosan érintené, a közalkalmazotti státuszból a Munka Törvénykönyve alá került dolgozók számára ez lényeges romlást nem hoz magával. Arra is lehetőség van, hogy egy kollektív szerződésben rögzíteni lehessen azokat az előnyöket, melyek a KJT-ben benne foglaltattak.” 
Az Állam- és Jogtudományi Kar, a Műszaki és Informatikai Kar dékánjai jelezték: kari fórumok, dolgozói értekezletek és hallgatói fórumok után támogatják a modellváltást. Koltai Arnold, a PTE EHÖK elnöke a szociális ösztöndíjak biztosításának garanciájára vonatkozó javaslatot emelte ki a PTE feltételrendszeréből.
“A PTE ebben az állapotban nem maradhat, mert ez nem hatékony, nem tudtunk elég forrást behozni, és nem tudtuk a feladatainkat jól elvégezni.”  - mondta el dr. Rappai Gábor (KTK), majd hozzátette: “Vajon erkölcsös-e a más karok és egységek szervezetéből élő karok és szervezetek részéről az, hogy fenn akarják tartani ezt az állapotot?!” Dr. Schepp Zoltán (dékán, KTK) hozzátette: a rövid idő intenzívvé tette az egyeztetéseket. “Számos fórum lezajlott, erre büszkék is lehetünk.” A KTK dékánjának tájékoztatása szerint a Kar összdolgozói értekezletének háromnegyede támogatta a modellváltást, mert - ahogy fogalmazott - “a jelen keretek között a bizonytalanság még jelentősebb, mint a modellváltás esetén.”
A modellváltást és a PTE-s feltételek támogatását kérte Decsi István kancellár is - aki szintén részt vett a karokkal, egységekkel folytatott intenzív egyeztetésekben, kijelentette: “A Kancellária részéről mi  a továbbiakban is azért dolgozunk, hogy az egyetem minden területének kiválóságát támogassuk.”
Dr. Szécsi Gábor (dékán, KPVK) szintén támogatta javaslatot, és felszólalásában így fogalmazott: “Az egyetemi modell harmadik nemzedéke, mely társadalmi együttműködésekre is ügyel, nyitott egyetem modell, mely új fenntartói logikát követel.”
Dr. Horváth Attila (dékán TTK), elmondta, hogy a Kar összdolgozói értekezlete két ízben is nemet mondott a modellváltásra, ezt fogják képviselni. Dr. Almási Gábor (TTK) hozzátette: “Aszimmetrikus vita zajlott az elmúlt időszakban.” A modellváltás megszavazásával szerinte a PTE elfogadja, hogy államilag fenntartott formában az egyetemek nem működőképesek.
Dr. Heidl György (dékán, BTK) szerint a tárgyalások mögött a demokrácia kérdése húzódik meg, nem lát garanciákat a tárgyalási folyamatok mögött.
A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadta a modellváltást, feltételekkel.

“Hiszek abban, hogy a karok közötti kohézió, az a jó párbeszéd, mely az elmúlt években kialakult, erősödni fog. Ez a vita számos olyan kérdést is a felszínre hozott, melyet eddig nem tárgyaltunk meg nyíltan” - zárta az ülést dr. Miseta Attila rektor.

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni