close
CímlapCovid-19Mennyire büntethetnek, ha nem viselsz maszkot?

Mennyire büntethetnek, ha nem viselsz maszkot?

Előrebocsátjuk: ha ott nem visel maszkot, ahol kéne, első körben az adott intézmény vezetője (busz esetén a buszvezető) intézkedhet, csak akkor hívnak rendőrt, ha ez hatástalan. A rendőr a helyszínen legkevesebb 5.000, legfeljebb 50.000 Forintra büntetheti meg az illetőt, de ha féléven belül valaki újra hasonló szabálysértést követ el, akkor már 70.000 Forint a büntetés. Ha valakit azért büntetnek meg, mert nem viselt maszkot, az nem kerül be az erkölcsi bizonyítványába, de a nyilvántartásban nyoma marad. Ha valaki a hatósági karantént szegi meg, 5.000 Forint a minimális, félmillió a maximális büntetés.
A kérdéseinkre a Rendőrség válaszolt.

Pontosan ki vonhat felelősségre valakit, aki pl. nem visel maszkot ott, ahol szükséges lenne? Egy ellenőrnek vagy buszsofőrnek van-e ehhez joga? Vagy mindenképpen rendőrnek kell intézkednie?
Az ön által kérdezett témakört a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet szabályozza.
A tömegközlekedési eszközökön maszk nélkül utazókat vagy az érintett intézmények területét maszk nélkül látogatókat, illetve a maszkot nem előírt módon viselőket a tömegközlekedési eszköz vezetője az utazásból és az üzemeltető az intézmények látogatásából köteles kizárni. Amennyiben a védelmi intézkedéseket megszegők a tömegközlekedési eszközt vagy az intézmény területét felszólításra nem hagyják el, a vezető vagy az üzemeltető köteles rendőri intézkedést kezdeményezni.
A védelmi intézkedések betartását saját hatáskörben a rendőrség is ellenőrizheti. Ha mulasztást észlelnek, a tömegközlekedésben, a jármű vezetőjét, intézmény esetén annak vezetőjét felhívják a szabályok betartatására, valamint egyes esetekben az illetékes kormányhivatalt vagy a kereskedelmi hatóságot is értesítik.

Hogyan lehet ezt az eljáró személyt ellenőrizni, hogy valóban az, akinek mondja magát?
A rendőr, amennyiben egyenruhában látja el szolgálatát, azon jól látható módon viseli az azonosító jelvényét. A polgári ruhában intézkedő rendőr az intézkedés megkezdése előtt szolgálati igazolványát és azonosító jelvényét felmutatja.

Mennyi a büntetés? Helyszínen kell fizetni vagy utalni kell - mi ennek a módja? 
Amennyiben a rendőr a védelmi intézkedések betartásával kapcsolatban szabálytalanságot észlel, vagy ilyet hoznak tudomására, szabálysértés elkövetése miatt intézkedik: figyelmeztetést alkalmaz, helyszíni bírságot szab ki, vagy feljelentést tesz.

A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig, hat hónapon belül újabb szabálysértés elkövetése esetén hetvenezer forintig terjedhet.

Amennyiben annak feltételei adottak, a helyszínen erre alkalmas, erre a célra a hatóság által rendszeresített elektronikus eszközön teljesítve, készpénz-kímélő fizetési mód alkalmazásával is rendezheti a helyszíni bírságot.
Abban az esetben, ha az említett lehetőség nem vehető igénybe vagy az eljárás alá vont személy azzal nem él, a részére átadott csekkszelvényen vagy banki átutalással a helyszíni bírság összegének határidőn belül történő megfizetésével, átutalásával is teljesítheti a bírságot.
Szabálysértési eljárás keretében az eljáró szabálysértési hatóság 5000 forinttól 150 000 forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

Mi van, ha valaki nem tud fizetni?
Ha az elkövető a megadott határidőn belül nem fizeti meg a helyszíni bírságot, a meg nem fizetett helyszíni bírság végrehajtására a pénzbírságra vonatkozó szabályok az irányadók,

vagyis a pénzbírságot meg nem fizetése esetén a bíróság szabálysértési elzárásra változtatja át.

Ha jól tudjuk, a maszkviselési szabályok be nem tartása szabálysértésnek minősül. Egy ilyen büntetésnek marad nyoma, belekerül például az erkölcsi bizonyítványba?
Tekintettel arra, hogy az említett jogsértés szabálysértésnek minősül, az az erkölcsi bizonyítványba nem kerül be, ellenben a jogerősen elmarasztaltra vonatkozó egyes adatok a szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában kerül rögzítésre, mely egy közhiteles nyilvántartás.

Milyen következményei vannak annak, ha valaki nem visel maszkot - és külföldi állampolgár?
A korábban említett jogkövetkezmények a magyar állampolgárokra és a külföldiekre egyaránt vonatkoznak.

 

A hatósági karantén megsértésekor milyen intézkedésekre jogosult a rendőrség?
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: 2020. évi LVIII. törvény) 186. §-a alapján nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósul meg, ha a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. §-ában meghatározott bűncselekményt a COVID-19 fertőzöttség vagy annak gyanúja miatt elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével követik el.
2020. évi LVIII. törvény 187. § (1) bekezdése szerint, aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. §-ában meghatározott cselekményt a COVID-19 fertőzöttség vagy annak gyanúja miatt elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályainak megszegésével követi el, szabálysértést követ el.
(2) A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
(3) Az (1) bekezdés szerint szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed, és a Szabs. tv. 100/A. §-ától eltérően szóbeli figyelmeztetés nem alkalmazható.
(4) Aki az egészségügyről szóló törvény szerinti karantén szoftver telepítésére kötelezett és az (1) bekezdés szerinti szabálysértést követi el, a (2) és (3) bekezdés szabályaitól eltérően
a) a kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege háromezer forint, legmagasabb összege háromszázezer forint, továbbá
b) – pénzbírság kiszabása helyett – figyelmeztetés is alkalmazható, amelyet a rendőrség a Szabs. tv. 100/A. §-ától eltérően helyszíni intézkedés hiányában is alkalmazhat, valamint írásban és rövid úton is közölhet.

A koronavírussal kapcsolatban mikor indíthatnak valaki ellen büntetőeljárást?
Minden eset egyedi, ezért vizsgálni kell az összes körülményt.

Mit jelent az, hogy rémhírterjesztés, milyen eljárást von maga után?
Aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt a közveszéllyel összefüggésben olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ha valakinek hatósági ügye adódna, lehet-e online intézni?
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az eljárásban érintett az eljáráshoz kapcsolódó beadványait a Rendőrségnek a www.police.hu internetes oldalán keresztül, az elektronikus ügyintézés menüpont alatt felsorolt ügyek tekintetében, az elektronikus űrlapok (e-papír, https://epapir.gov.hu/) alkalmazásával, ügyfélkapus azonosítást követően az eljáró hatóságnak küldheti meg.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni