close
CímlapCovid-19Mire kell ügyelni a jelenlétben megtartott órákon/vizsgákon?

Mire kell ügyelni a jelenlétben megtartott órákon/vizsgákon?

2021. május 12.

Több olyan kar van a PTE-n is, mely képzéseit/számonkéréseit jelenléti formában tartja meg mostantól. (Részletek erről ebben a cikkben olvashatók.) A megvalósítás azonban körültekintő eljárást igényel. A PTE Operatív Stáb meghatározta a jelenléti rendszer minimumfeltételeit. 

Ami mindenki számára továbbra is érvényes: 
Az Egyetem épületeit továbbra is kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. Az Egyetem területén 1,5 méter védőtávolság betartása és a szájat és az orrot folyamatosan eltakaró maszk viselése kötelező. 

Jelenléti oktatás 
A termekben a hallgatói csoportok váltása között felületfertőtlenítésnek kell történnie. Folyamatosan vagy rendszeresen szellőztetni kell – legalább 10 percenként még akkor is, ha klímát használnak a teremben. A használatban lévő klímaberendezések tekintetében biztosítani kell legalább egy nyári fertőtlenítő ciklust. 

Szakmai gyakorlatok, gyakorlati képzések 
A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz- és munkavédelmi, adatvédelmi és kórházhigiénés oktatás) kivitelezése online formában valósul meg. A gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A gyakorlat során használt eszközöket (beleértve a demonstrációs és informatikai eszközöket is) fertőtleníteni kell. 
Egyes gyakorlati területeken, különösen az orvos-, egészségtudományi képzésekben a felsőoktatási intézmény további előírásokat vezethet be. 
A Klinikai Központban sajátos óvintézkedések betartása szükséges, ezért a klinikai gyakorlaton résztvevő valamennyi hallgató/tanuló számára - függetlenül az állampolgárságtól - a gyakorlatot megkezdeni csak negatív COVID-19 teszt eredménnyel lehetséges. Ezt bizonyítani lehet:

  • COVID-19 védőoltás felvételének igazolásával, vagy
  • 2 naponta a napi gyakorlat megkezdése előtt dokumentáltan SARS CoV-2 antigén alapú gyorsteszt szűrés negatív eredményével. 

Személyes jelenléthez kötött vizsgázás 
A maszkot az oktatók, tanárok, vizsgázó hallgatók, adminisztratív közreműködők, kari segítők számára az Egyetem központilag biztosítja az Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatóság közreműködésével. A testhőmérséklet mérést, további fertőtlenítőszert, szükség esetén kesztyűt a vizsgáztató/gyakorlati képzést végző egység biztosítja. 
A 1,5 méteres távolságot az írásbeli vizsgák esetén is biztosítani kell. A szóbeli vizsgák alkalmával a vizsgáztató oktatón, illetve a vizsgabizottság tagjain kívül maximum két fő vizsgázó tartózkodhat. A vizsga során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait. 
Nem engedélyezett a tárgyak/segédeszközök egymás közötti átadása (pl. szótár, könyv, térkép, stb.). 
A folyamatos vagy gyakori szellőztetés biztosítása szükséges a vizsgahelyiségben, illetve abban a helyiségében (pl. folyosón) ahol a hallgatók vizsgára várakoznak, lehetőség szerint a vizesblokkokban is. 
Az írásbeli vizsga dokumentumai (pl. dolgozatok) a higiénés szabályok betartásával (arc érintésének kerülése, tevékenységet követően alapos szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés) 24 órás várakozást követően biztonságosan javíthatók. 

Takarításra vonatkozó általános szabályok 
Olyan virucid hatású felületfertőtlenítő-szerrel kell takarítani, mely egy fázisban tisztít és fertőtlenít is. A fertőtlenítőszeres takarítást minden olyan felületen és berendezési tárgyon el kell végezni, amely a vizsgáztatás/gyakorlati képzés során használatba kerül, beleértve a tanulmányi adminisztráció helyiségeit is. A vizesblokkok takarítására és fertőtlenítésére külön kell ügyelni, és gondoskodni a gyakori szellőztetésről. 

Egyes Karokon a fenti feltételekhez képest szigorúbb járványügyi védelmi intézkedéseket is bevezethetnek az PTE Operatív Stáb jóváhagyásával.


További részletek:  

Higiénés ajánlások

A veszélyhelyzet időtartama alatt a Pécsi Tudományegyetem által szervezett, személyes jelenléthez kötött oktatási, ismeretellenőrzési cselekmények és felvételi vizsgák szükséges védelmi intézkedéseinek minimum feltételei