close
CímlapCovid-19A PTE-n is kötelező az oltás a gyakorlaton lévő hallgatóknak

A PTE-n is kötelező az oltás a gyakorlaton lévő hallgatóknak

2021. szeptember 03.

A PTE Operatív Stáb állásfoglalása
A PTE Operatív Stáb hangsúlyozza: a saját és mások egészségvédelme érdekében

minden Egyetemi polgár részére is kifejezetten javasolt a koronavírus-elleni védőoltás felvétele.

Kötelező a koronavírus elleni védőoltást igénybe venni minden egészségügyi dolgozónak és egészségügyben dolgozóknak, aki bármilyen foglalkoztatotti formában a PTE Klinikai Központjában dolgozik.

Kötelező a koronavírus elleni védőoltás azoknak a hallgatói, tanulói, és a felnőttképzésben részt vevő személyek számára is, akik tanulmányi kötelezettségeik teljesítése során egészségügyi, vagy szociális intézménybe lépnek be.

Az érintett hallgatókat a képzésekért felelős egységek értesítik majd, közvetlenül. Ugyanígy a képzésekért felelős szervezetek ellenőrzik majd a kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat. A dokumentumok bemutatásának lehetséges módjairól az érintett szervezeti egységek saját hatáskörben döntenek. A bemutatás történhet személyesen a szakmai gyakorlat szervezésért felelős szervezeti egység ügyintézőjénél, a Neptunban erre a célra kialakított kérvénnyel, vagy a gyakorlatvezetőnél.

Igazolásként magyar nyelven, angol nyelven, vagy hitelesített magyar vagy angol nyelvű fordításban, vagy az érintett szervezeti egység tájékoztatása szerinti egyéb idegen nyelven a következőket fogadják el:

a) Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,

b) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás,

c) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,

d) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti - érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, azzal, hogy ez esetben szükséges a b) vagy c) pontban jelzett oltási igazolás egyidejű bemutatása is,

e) a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ szakorvosa által kiadott a kötelezettség alóli mentesülést megalapozó szakorvosi vélemény.

Ha kétséges, hogy a bemutatott dokumentum elfogadható-e, a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központja szakmai támogatást nyújt az elbíráláshoz. Amennyiben a dokumentum nem fogadható el, a hallgató szakmai gyakorlaton, gyakorlati képzésen nem vehet részt. Erről írásban kell tájékoztatni a hallgatót, aki – amennyiben vitatja az intézkedést - első fokon a Tanulmányi Bizottsághoz fordulhat.

A Klinikai Központban gyakorlatokon a 2021. szeptember 06. napja és 2021. szeptember 15. napja közötti türelmi időben is csak a védőoltás legalább első dózisát felvett hallgatók vehetnek részt.

Az oltás felvételére számukra a Klinikai Központ soron kívüli lehetőséget biztosít. A második dózis felvételéig a hallgató köteles naponta a napi gyakorlat megkezdése előtt dokumentáltan COVID-Ag gyorsteszt szűrésen részt venni. A gyakorlatot megkezdeni csak negatív eredménnyel lehet. 2021. szeptember 15. napjáig a gyakorlatvezetőnél helyben bemutatott oltási igazolás is elfogadható a gyakorlat megkezdéséhez.

PTE

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni