close

100 éves a pécsi jog

A Pécsi Tudományegyetem centenáriumi programsorozatának részeként „100 éves az Állam- és Jogtudományi Kar” címmel ünnepi konferenciát tartottak a 100 éves fennállását köszöntő Állam- és Jogtudományi Kar Dr. Halasy-Nagy József Aulájában szeptember 5-én.


100 éve költözött át az Erzsébet Tudományegyetem Pozsonyból, kis budapesti kitérővel, ide Pécsre, melynek egyik fakultása természetesen a jogi kar volt. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy az eltelt idő alatt mindig volt valamilyen komoly kihívás, mely az éppen aktuális vezetést bölcs megfontolásokra, cselekvésekre késztették azért, hogy az egyetem, a karok megmaradjanak és fejlődjenek” – mondta dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora, majd a jogász képzés fontosságáról, kihívásairól beszélt:

„Azt kívánom, hogy a Pécsi Tudományegyetem Jogtudományi Kara emlékezvén a múltra és szem előtt tartva a mai kihívásokat, meg tudjon felelni azoknak a várakozásoknak, amelyeket az egyetem, a város, a megye, és a haza megkövetel tőle.”A PTE Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, dr. Fábián Adrián az egyetem történelméhez kapcsolva mutatta be a konferencián felszólalókat, így dr. Korinek László akadémikust, a jogi kar professor emeritusát, aki az elmúlt 100 évből, „legalább 50 évnek szem- és fültanúja volt”. Dr. Nyitrai Miklós intézetigazgató egyetemi tanárt, a PTE ÁOK dékánját, emlékeztetve a jelenlévőket arra, mekkora szerepe volt egy másik egyetemi tanárnak, orvosnak abban, hogy a pozsonyi egyetem éppen itt kapott helyet: „100 éve Pécsett elkezdődött, pontosabban folytatódott valami, ami nem olyan sokkal korábban Pozsonyban elindult. Nem lehet pontosan tudni, hogy miért Pécs lett ennek az egyetemnek az új otthona, valószínűleg sok oka lehetett, de volt egy orvos professzor, dr. Pekár Mihály, akinek a személyes kapcsolatai a minisztériumban szinte biztosan döntőnek bizonyultak ebben a kérdésben.”
Végül

a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem és a pozsonyi Erzsébet Tudományegyetem budapesti összetalálkozását idézte fel,

melyet követően az uralkodó nevét viselő intézmény Szegedre került a mai Szegedi Tudományegyetem alapját teremtve meg. Az ottani Állam- és Jogtudományi Kart dr. Homoki-Nagy Mária tanszékvezető egyetemi tanár képviselte a rendezvényen.

A Pécsi Tudományegyetem megalapítása óta számos megpróbáltatáson esett át, túlélt forradalmakat és világháborúkat, de oktatóit és hallgatóit semmi sem rettentette el attól, hogy megőrizzék annak lényegét - erről beszélt dr. Korinek László professor emeritus. Kiemelte, hogy a pozsonyi egyetem áttelepítésében nem csak az akkori pécsi egyetemnek, de magának a városnak is igen nagy szerepe volt: „Az elvesztett nagy háború és a megszenvedett három éves szerb megszállás után

Pécsnek volt ereje és bátorsága otthont adni az elűzött pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemnek.”„A történelemből jól kirajzolódik, hogy ennek az egyetemnek a múltja mindvégig nagyon szorosan összefonódott azzal, hogy jogi képzésre volt igény. Már 1367-ben, amikor Orbán pápa levele megszületett és létrejött az egyetem, az elsődleges cél az egyház- és állami jogok tanítása volt” – mondta dr. Nyitrai Miklós orvoskari dékán, majd hozzátette,

a beszélgetések, az együtt-gondolkodások, a cselekvések teszik az egyetemet a jövőben is sikeressé.

„Azt tanácsolom magunknak, hogy nézzük meg a történelmünk nagy folyamatait és vonjunk le következtetéseket, mert olyan civilizáció még nem tudott fennmaradni, ami nem volt képes fejlődni” – jelentette ki dr. Nyitrai Miklós.

Dr. Homoki-Nagy Mária, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára az 1920-as eseményeket idézte fel, amikor a magyar kormány arról határozott, hogy a menekülni kényszerülő pozsonyi és kolozsvári egyetem, ideiglenesen együttműködve, Budapesten folytatja munkáját: „A jövő a fontos. Kolozsvárott és Pozsonyban a professzorok úgy döntöttek, hogy összecsomagolják a könyvtárat és mindent a szülővárosukban hagynak, mert a könyvek fognak segíteni nekik abban, hogy tovább folytassák azt, amit ma is egyetemnek, universitasnak neveznek.

Az egyetem épületei, csak épületek, élettel az ifjúság és professzorok töltik meg.”


A délutáni szekció részeként beszédett mondott dr. Darák Péter, az ELTE egyetemi docense, a PTE ÁJK alumnija, valamint két vendégelőadó, dr. Michael Kilchling, a Max Planck Institute vezető kutatója és Zoran Pavlović, a Novi Sad University oktatója is megemlékezett a 100 éves jogászképzésről.

Aknai-Kiss Martina

Aknai-Kiss Martina

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni