close
CímlapEgyetemi életBalkán-tanulmányok mesterképzés

Balkán-tanulmányok mesterképzés

2023. január 25.

A PTE BTK új, 4 féléves mesterképzésén, a Balkán-tanulmányokon, a résztvevők gyakorlatias szakértői ismereteket szerezhetnek, valamint ezek elméleti alapjait is elsajátíthatják, amelyek birtokában képesek lesznek elhelyezkedni a köz- és a versenyszférában, megállva helyüket a Balkán térséggel kapcsolatos jól hasznosítható tudásuknak köszönhetően.

A Balkán-tanulmányok mesterképzésen résztvevőktől elvárás, hogy elsősorban angol nyelven képesek legyenek önálló munkát végezni. A képzés része a balkáni nyelvekkel való ismerkedés is. A Balkán-tanulmányok mesterképzés kifejezett figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók tanulmányaikat ezirányú doktori képzésben tovább folytathassák. Az oktatói kar felkészültsége garancia arra, hogy az itt végzettek erős pozícióból indulhassanak a diplomácia, a nemzetbiztonság, a honvédelem a délkelet-európai gazdaság valamint a nemzetközi NGO szervezetek körében való munkahelyszerzésre.
A képzés fókuszában a térség jelenlegi problémái és viszonyai állnak, mindenekelőtt magyar szempontból, multi- és interdiszciplináris megközelítéssel, kritikai szemlélettel. Elsősorban azoknak ajánljuk, akik meglévő társadalomtudományi vagy bölcsész képzettségüket szeretnék specializálni a térségre vonatkozó általános és gyakorlati ismeretekkel, nyelvtudással.
Szakvezető: Dr. Pap Norbert egyetemi tanár
Tájékozódás a képzési és kimeneti követelményekről a Felvi.hu oldalán
Jelentkezési határidő: február 15.