close
Címlap11. Fenntartható városok és közösségekHatalmas sikerrel zajlott a PTE MIK partnertalálkozó

Hatalmas sikerrel zajlott a PTE MIK partnertalálkozó

CLEANTECH – „Tiszta technológiák a fenntarthatóság jegyében” fókuszú MIK PARTNERS Szakmai Napot az idén 25 éves Baranya Megyei Mérnöki Kamarával (BMMK) közösen rendezte a Műszaki és Informatikai Kar október 20-án. A konferencia célja a kar kiterjedt partnerhálózatának együttműködéséből származó eredmények bemutatása volt az oktatás, a kutatás-fejlesztés és az ipari innovációs tudástranszfer területén. Óriási volt az érdeklődés a rendezvény iránt, releváns és informatív plenáris előadások, valamint 20 izgalmas – köztük kettő angol nyelvű - szekció várta a műszaki, informatikai, mérnöki pálya szakembereit és hallgatóit. A rendezvény vendége, egyben kiemelt előadója volt dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter. 

Elsőként dr. Bódis József, az UQA kuratóriumi elnöke köszöntötte a PTE MIK Partners Szakmai Nap résztvevőit. “Egyik kiemelt feladatunk, hogy a Pécsi Tudományegyetem a városnak és a régiónak a mozgatórugója legyen” - foglalta össze a modellváltás kapcsán megfogalmazódott célokat dr. Bódis József, majd hozzátette: “Itt van az a szürkeállomány, amelyik a napi munkája során rendszeresen produkál, és az a szellemi teljesítmény, ami itt megszületik, nem, vagy csak nagyon kevéssé érvényesül a környező gazdaságban, hasznosul társadalmilag. A mi feladatunk az, hogy több, mint kétszeres finanszírozás mellett ez sokkal hatékonyabb legyen.

Az egyetem köré egy olyan hálót szeretnénk szervezni, amelynek a feladata az itteni tudás közvetítése lesz a gazdaság és a társadalom irányába.”

Köszöntő beszédében a két zászlóshajó programról is beszélt, az egyik a fenntarthatóság, valamint az orvos-egészségügyi és biotechnológiai terület. A megnyitón beszédet mondott továbbá dr. Jakab Ferenc, a PTE-n az innovációs rektorhelyettesi feladatokkal megbízott egyetemi tanár, aki a felkészültség és az alkalmazkodás jelentőségét emelte ki az egyetem fejlődését tekintve.  

A BMMK történetének legfiatalabb elnöke, dr. Bocz Gábor büszkén hangsúlyozta PTE-s gyökereit, valamint megtudhattuk, hogy a kamara és a műszaki kar közötti szimbiózis további ápolását fontosnak tartja. A Magyar Mérnöki Kamara elnöke, Wagner Ernő kiemelte:

“a mérnöki gondolkodásnak nincs alternatívája.”

Dr. Medvegy Gabriella, a PTE MIK dékánja megnyitó beszédében, hogy a rendezvény a kar rendkívül széles portfóliójának lenyomataként is szolgál. A partnertalálkozó teret ad az eszmecserének, a várossal, a régióval, ezáltal segíti az energiaválság, a környezetszennyezés csökkentését és a klímavédelem fejlődését, a kommunikációs és technológiai ipar fejlődése által új eszközök és technológiák megjelenését. Nem kérdés, a gazdaságban egyre nagyobb az igény a fenntarthatóságra, a felhasznált anyagok újrahasznosítására, az ökológiai lábnyom csökkentésére.  

Dr. Raisz Anikó, a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdálkodásért felelős államtitkára átfogó fenntarthatósági stratégia tekintetében a jelenlévő és jövendő mérnöki generáció kiemelt szerepét hangsúlyozta a megoldások kivitelezésében: “Kérem tegyenek meg mindent azért, akár azáltal, hogy megtanulják mindazt, amit meg lehet tanulni az idősebb mérnök kollegáktól, hogy sikeresek lehessünk együtt, ezen a közös úton” - mondta az államtitkár a plenáris előadásában, majd hozzátette a klíma- és természetvédelmi akcióterv kapcsán: 

“a környezet védelme nem azt jelenti, hogy megakadályozza gazdasági fejlődést, hanem épp ellenkezőleg, kéz a kézben kell járnia a kettőnek.” 

Az MVM Zrt. csoportszintű technológiai és innovációs igazgatója, Bertalan Zsolt plenáris előadásában elmondta: “az MVM küldetése az, hogy az energiaszolgáltatás tiszta, fenntartható, megfizethető és biztonságos legyen a jövőben is.” A konferencia harmadik előadója dr. Boros Anita, a MATE Körforgásos Gazdaság Elemző Központ Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont vezetője volt, aki az építőipar fenntarthatóságáról szóló kutatási irányokat mutatta be, kiemelve ezek egyre határozottabb inter- és multidiszciplinaritását. 

Az eseményen a kar partnerei és hallgatói számára szélesebb körben is bemutatta az ipari együttműködéseire, egyetemközi beágyazottságára, szakmai ambícióira és küldetéstudatára épülő CLEANTECH kutatás-fejlesztési területeket, amelyek hidrogén-technológiák, zöld építő- és építőanyagipar, intelligens gépgyártás – robotika kategóriába sorolhatók. A szekcióelőadások között szó volt többek között a környezetpozitív építészetről, amely épületbiológiai szempontokra irányítja a figyelmet, a különösen aktuális okosfűtés szekcióban épületeink energiahatékony működtetése került a fókuszba, az energetikai szekció a hidrogén energetikai hasznosítási lehetőségeinek kiaknázását vette górcső alá, de a meglévő villamoshálózat digitális megoldásokkal való fejlesztéséről is hallhattak a résztvevők.  

A MIK PARTNERS szakmai nappal egyidőben rendezett Baranyai Megyei Mérnöki Kamara 25. Jubileumi Mérnöknapján bemutatták az évfordulóra készült, több mint 600 oldalas kiadványt, amelynek dr. Kukai Tibor a főszerkesztője, aki 16 éven át volt a BMMK elnöke, és idén „békés generációváltás” keretében adta tovább a kamarát az új megválasztott elnöknek, Bocz Gábornak. A konferencián adták át a legjobb felvételi teljesítményért járó ösztöndíjat is, amelyben idén 11 magyar és 5 külföldi hallgató részesült. Duális képzési partnerei támogatásával további fejlesztés várható e téren, hiszen közös érdek és feladat a jól képzett és motivált szakemberek kinevelése.  

“A Műszaki és Informatikai Karon minden félévben rendezünk egy olyan nagy volumenű eseményt, amikor kinyitjuk a házat. Az őszi szemeszterben ez a K+F irányultságú konferencia, tavasszal pedig a Pollack Expo, ami inkább kiállítás. Az egyes szekciók témáját a tanszékek és a vonatkozó diszciplínák töltik meg valamilyen fókusz szerint, így az oktatók, kutatók az aktuális kutatásait bemutató prezentációik révén ipari partnerekkel közös témákat, területeket fedezhetnek fel. A szekciókat megnyitjuk a hallgatóinknak is, így az ő vonatkozásukban nóvumokkal egészül ki a tanterv. Idén a Cleantech, a tiszta technológiák lett az ernyőfogalom, mivel ez a téma, a fenntarthatóság minden mérnöki, műszaki diszciplínában jelent valamit, és valós, tudományos szakmai ambíciók vannak mögötte” - összegezte a szakmai nap témáját és célját dr. Medvegy Gabriella, a PTE Műszaki és Informatikai Kar dékánja. 

“Egyfajta körforgást képez a hallgatók jelenléte, az a nyilvános diskurzus, az ipari partneri, vagy mérnök szakmát gyakorló hálózat. Hogy ekkora nyilvánosságot élvez a konferencia, az egy harmadik missziót is jelenrt. Két-háromezer résztvevő is megjelent a mai napon, ami azt gondolom, hogy sikert jelent. A rendezvényünk az egyetem vezetéshez is eljut, és folyamatosan mentorálják, támogatják az ilyen ügyeket, minőségi, szakmai, tudományos, vagy K+F irányok is adódnak belőle. A város is önálló szekcióval képviselteti magát a városi fenntarthatóság vonalán. Idén a Technológiai és Ipari Minisztériumot is sikerült megszólítanunk, erre nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy az, hogy államtitkár szinten, ami a körforgásos gazdaságot illeti, vagy miniszteri szinten a Cleantech téma ilyen mentorálást nyer, az nagy dolog” - hangsúlyozta a dékán a partnertalálkozó többrétű fontosságát, majd hozzátette: “Ambíciózusan ki fogjuk fejteni a hidrogéntechnológiák körüli lehetőségeket, látszik, hogy ez egy saját fókusz, egy komoly nóvum, de összecseng a PTE-léptékű ambíciókkal, a nemzeti laboratórium is lehetőséget nyújt erre.” 

A délutáni plenáris előadáson a csordultig telt négyszáz fős nagyelőadóban dr. Miseta Attila rektor megköszönte dr. Palkovics László, technológiai és ipari miniszter látogatását, amely “mindig érdemi tárgyalásokkal egészül ki, ezúttal is így volt” - fogalmazott a rektor, majd hozzátette:

“A megoldások megtalálása éppen ennek a konferenciának a tárgykörébe tartozik, a cél a tiszta és megújuló technológiák minél szélesebb körben történő bevezetése.”  

Dr. Palkovics László rendkívül tartalmas előadásában bemutatta a Technológiai és Ipari Minisztérium szerteágazó tevékenységét. Megtudhattuk, hogy gyakran felmerül a kérdés, hogy miért nincs fenntarthatósági vagy zöld minisztériuma Magyarországnak. “Végsősoron minden technológia és ipar, így a Technológiai és Ipari Minisztérium maga a fenntarthatósági és klímaminisztérium” - emelte ki a miniszter, majd hozzátette: “van egy high-tech iparunk, amit működtetnünk is kell. Beruházási rátánk 25-30% körül van, és ez jó lehetőségeket, egyúttal sok feladatot is jelent. A versenyképesség fokozása a minisztérium egyik célja, amely terén jelentős a lemaradásunk, oktatással és képzéssel lehet fejlődni e téren, így az egyetemeknek és a felnőttképzésnek kifejezetten komoly jelentősége van.” A minisztérium céljait is ismertette a mérnöki végzettségű miniszter, valamint a földgáz- és villamosenergia ellátás hatékony megoldásáról is felvázolta a terveket. A tudatos felhasználás növekvő szerepét emelte ki, valamint megtudhattuk, hogy a fotovoltaikus energia tárolókapacitás növelését, szél- és geotermikus energia, biomassza, pellet-kazán és hidrogén-gazdaság lehetőségeit is vizsgálják. 

Tóth Mariann

Tóth Mariann

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni