close
CímlapEgyetemi életKét új, nemzetközi hírű díszdoktorral gazdagodott a PTE!

Két új, nemzetközi hírű díszdoktorral gazdagodott a PTE!

2018. november 08.

A Pécsi Tudományegyetem Díszdoktoravató Ünnepi Szenátusi Ülést tartott a Magyar Tudomány Napja alkalmából november 8-án. Az ünnepségen két új díszdoktor avatására és egyetemi kitüntetések átadására is sor került.

Az élő közvetítés felvétele (mp4) »

Az eseményen készült képek galériája »

Két új nemzetközi hírű díszdoktorral gazdagodott a PTE!

A díszdoktorrá avatott két nemzetközi szinten is komoly elismeréssel bíró professzor mindegyike évtizedek óta szoros együttműködésben dolgozik a PTE-vel. Saját tudományterületükön és a PTE karaival közösen végzett munkájukkal komoly szolgálatot tettek az egyetemnek, illetve a magyar tudománynak.

A Magyar Tudomány Napja alkalmából került sor Dušan Nikolić professzor, az Újvidéki Egyetem rektorának tiszteletbeli doktorrá, „Doctor et Professor Honoris Causa” avatására, valamint Stefan Pollak professzor, a Freiburgi Ludwig Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének egyetemi tanárának tiszteletbeli doktorrá, „Doctor Honoris Causa” avatására.

Két új nemzetközi hírű díszdoktorral gazdagodott a PTE!

Dušan Nikolić professzor úr a PTE kiemelt partnerintézményének rektoraként sokat tett és tesz annak érdekében, hogy a két egyetem közötti kapcsolatok minél sokrétűbbek és kölcsönösen előnyösek legyenek. Ünnepi székfoglaló beszédében bemutatta az Állam- és Jogtudományi Karral folytatott hosszú évekre visszanyúló együttműködését. Az egyetemek közötti jó viszonyt jelzik a közös rendezvények, Dušan Nikolić professzor úr külön kiemelte a multidiszciplináris tematikájú bemutatkozó rendezvényt Novi Sadon. Véleménye szerint a bemutatkozó napok rendszeressé tétele nagyban hozzájárult a kiemelt prioritású nemzetköziesítési törekvésekhez.

​​​​A Pécsi Tudományegyetem 2018. november 8-án tartotta díszdoktoravató ünnepi szenátusi ülését, amelyen a honoris causa doktori címet vehetett át Dr. Stefan Pollak

Stefan Pollak professzor neve összeforrt a magyar igazságügyi orvostannal, annak modernizálásával és oktatásával. 1997 és 2000 között a Nemzetközi Igazságügyi Társaság Európai szekciójának megbízottja volt a „Modernisation of Legal Medicine in Hungary“ program keretében. Ebben a programban a Pécsi Orvostudományi Egyetem is részt vett Dr. Bauer Miklós és Dr. Bajnóczky István képviseletével. A PTE új díszdoktora előadásokat tartott az angol és német nyelvű képzési program keretében is. Dr. Stefan Pollak professzor úr kiemelte a közös rendezvények, az együttműködések során létrejövő programok és a fiatal kutatók támogatásának értékét, és reményét fejezte ki a további sikeres közös munka iránt.

A rendezvényen egyetemi kitüntetések átadására is sor került:

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa kimagasló vezetői tevékenységük elismeréseként a Pécsi Tudományegyetem arany emlékgyűrűjét adományozta:

Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a Bölcsészettudományi Kar Professor Emeritája részére, aki 1999-2018 között töltötte be az Egyetemi Könyvtár főigazgatói tisztségét, valamint  Dr. Zeller Gyula, a Közgazdaságtudományi Kar egyetemi docense részére, aki 2010-2018 között volt a Pécsi Tudományegyetem stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese.

Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a Kari Tanácsok egyhangú határozata alapján Professor Emeritus címet adományozott kimagasló színvonalú tudományos, oktatói, valamint vezetői tevékenysége elismeréséül, oklevelet, valamint a PTE címerével ellátott arany kitűzőt vehetett át Dr. Olasz Lajos, az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanára, Dr. Horváth Béla, Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar egyetemi tanára, Dr. Dövényi Zoltán, Természettudományi Kar egyetemi tanára, valamint a Műszaki és Informatikai Karon Dr. Dévényi Sándor, egyetemi tanár, Dr. Fülöp László, egyetemi tanár és Dr. Katona Tamás János, egyetemi tanár.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át Dr. Horváth Zsuzsanna, az Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docense.

Címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át Dr. Pettyán Ilona, Honvédkórház Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet osztályvezető főorvosa, valamint Dr. István Miklós János, Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények főorvosa.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése értelmében egyetemi magántanári címet, valamint az egyetem címerével ellátott ezüst kitűzőt vehetett át Dr. Kornya László, a Dél-Pesti Centrumkórház- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgató-helyettese.

A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzatának Küldöttgyűlése „Pro Doctorandis Universitatis Quinqueecclesiensis” díjatat adományozott az Egyetem doktorandusz közösségéért végzett kiemelkedő tevékenységükért Dr. Lénárd László akadémikus részére, a fiatal kutatók szakmai-tudományos tehetségének kibontakoztatásáért, valamint több évtizedre visszanyúló iskolateremtő kezdeményezéseinek elismeréseként. A tudományos utánpótlás-nevelés összegyetemi szintű megvalósítására fordított kiemelt figyelem elismeréseként díjat vehetett át Dr. Tóth Kálmán, klinikaigazgató. Az Egyetemi Doktori Bizottság titkári feladatinak 25 éve történő ellátásáért és tevékeny munkájának elismeréséért díjat kapott Szilágyi László, az Egyetemi Doktori Bizottság titkára.

Ünnepség végén az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki mandátumának átadására is sor került. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat új elnöke 2018. november 7-től Koltai Arnold, a Közgazdaságtudományi Kar hallgatója.

A Pécsi Tudományegyetem 2015-ben választotta elnökévé Takács Gyulát, aki vezetői tisztsége során tanúsított kiemelkedő közösségi tevékenysége elismeréseként, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatától kerámia emlékplakettet vehetett át.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni