close
CímlapEgyetemi életMediációs oktató- és kutatószoba a Jogi Karon

Mediációs oktató- és kutatószoba a Jogi Karon

Újonnan kialakított szemináriumi szobában szerezhetnek gyakorlati tudást esettanulmányok és szituációs feladatok segítségével a pécsi joghallgatók az idei tanévtől kezdve.

Az alternatív vitarendezés iránt való elméleti és gyakorlati érdeklődés egyre intenzívebb a joghallgatók körében. Az elmúlt években a diákok nemcsak a kötelező tantárgyak tematikájába beépítve, hanem szabadon választható szemináriumok keretében is ismereteket szerezhettek a közvetítés pszichológiai vetületeiről, elméleti alapjairól és eljárásjogi megközelítéséről.

Az érdeklődés elérte a Polgári Jogi Tanszék Családjogi és Szociális Jogi Csoportját is. A csoport munkatársai, a mediációs szoba megálmodói, Dr. Herke-Fábos Katalin, valamint Dudásné dr. Korinek Beáta képzett mediátorok és facilitátorok.

„Szívesen adtunk tanácsot a témát érintő tudományos munkához, illetve tartottunk kurzusokat a mediáció iránt érdeklődő hallgatóknak. Az általunk oktatott terület központi szereplői a gyermek és a család. Ezért arra törekedtünk, hogy az őket érintő konfliktusok feloldási lehetőségein kívül, a konfliktusok kialakulásának okát és folyamatát is bemutassuk. - mondta Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin, majd hozzátette: „Így fogalmazódott meg a gondolat, hogy kialakítsunk egy olyan közösségi teret, ahol a hallgatók esettanulmányok feldolgozásával és szituációs feladatok megoldásával gyakorlati tudást is szerezhetnek. Célunk továbbá, hogy az érdeklődő közönséget helyben használható szakirodalommal segítsük. A kari könyvtár rendelkezésünkre bocsátotta az állományában fellelhető mediációs szakirodalmat, így a hallgatóknak a jövőben előzetes egyeztetés alapján itt is lehetőségük lesz a tudományos munkájukban való elmélyülésre. A szakirodalom bővítésében a kar oktatóira is számítunk, hiszen a mediáció nemcsak a családjoghoz kapcsolódik, hanem más jogterület is szabályozza az egyezségkötés, a megállapodás megszületésének feltételeit.”

A szoba kialakítása nem igényelt plusz anyagi forrást: a kar eszközparkjában található bútorokat és informatikai eszközöket használták fel. „A terem berendezésénél fontos szempont volt, hogy a bútorokat könnyen át lehessen rendezni az oktatási és kutatási célnak megfelelően. A tér méretei alapján 10-12 fő befogadására alkalmas. Ígéretünk van arra, hogy a szomszédos épületben található Közgazdaságtudományi Kar átadja egy leselejtezett okostábláját. Szeretnénk pályázni és fejleszteni. Hasznos lenne még az anyag szemléltetését szolgáló flipchart táblát beszerezni.” - sorolja a terveket Dr. Herke-Fábos Barbara Katalin. - „ Bízunk benne, hogy hozzájárulhatunk a joghallgatók mediációs személetének formálásához és kedvet kapnak a jövőben a kari szakirányú képzésre való jelentkezéshez.”

A "Mediáció a gyakorlatban" című szeminárium keretében – melyen a hallgatók vizsgafeladata egy mediációs eljárás szakszerű bemutatása, eljátszása, levezetése volt - készült az alábbi videófelvétel is

A felvételen a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakos hallgatói: Pécz Anna, Nagy Bíborka, Szomor Roland szerepelnek. A szeminárium oktatói: Dr. Herke-Fábos Katalin, Dr. Borbás Eszter

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni