close
CímlapEgyetemi életIn Memoriam Ádám Antal

In Memoriam Ádám Antal

2020. május 09.

Életének 91. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt prof. dr. Ádám Antal, a PTE Állam- és Jogtudományi Karának kiváló oktatója, volt dékánja.

Ádám Antal 1930. február 14-én született Jánoshalmán. Egyetemi tanulmányait a pécsi Jogi Karon kitüntetéssel végezte 1949-1953-ig. II. és IV. éves joghallgató korában alkotmányjogból, közigazgatási jogból és polgári jogból már rendszeresen vezetett szemináriumi foglalkozásokat.

1953-ban tanársegédnek nevezték ki a pécsi Jogi Karra. 1954-1958-ig aspiránsképzésen vett részt Budapesten, az államfői funkcióról írt kandidátusi értekezését 1958 júniusában védte meg. 1958 őszétől ismét a pécsi Jogi Karon dolgozott. Egyetemi tanári kinevezését 1967-ben nyerte el. 2000-től professor emeritus.

1974-1975-ig dékánhelyettesi, 1975-1978-ig dékáni tisztséget töltött be a Karon.

Az „Alkotmányi értékek és alkotmánybíráskodás” c. akadémiai doktori értekezését 1999 áprilisában védte meg. 1990-1998-ig tagja volt az Alkotmánybíróságnak. 2000. március 1-jétől „professor emeritus”-ként, a „Jura” c. folyóirat főszerkesztőjeként és a „PhD Tanulmányok” c. kiadványsorozat szerkesztőjeként folytatja oktatói és tudományos munkásságát. Különös tisztelet és barátság fűzte első tanszékvezetőihez, Szamel Lajos professzorhoz és Bihari Ottó akadémikushoz. Tagja volt számos szakmai testületnek. Közreműködött a kari és az egyetemi doktori és habilitációs bizottságok munkájában. Előadta a magyar és az összehasonlító alkotmányjogot, a közjogtant, valamint az állami egyházjogot. Kiválóan beszélt németül és franciául, emellett angolul és oroszul is olvasott. Több mint száz alkalommal tartott külföldön szakmai előadást, és 35-ször terjesztett nemzeti referátumot nemzetközi tudományos kongresszusok és konferenciák elé.

2000-2004 között a Jogi Kar hallgatói 3 alkalommal választották az intézmény legnépszerűbb oktatójává. Pécs MJ Város és Jánoshalma város díszpolgára. Számos állami kitüntetésben részesült. 2004. november 11-én Grastyán-díjat kapott. 75. születésnapján, 2005. február 14-én a Jogi Kar Tanácsa „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományozta számára. 2005 novemberében az emberi jogok védelme területén kifejtett magas szintű tudományos tevékenységéért az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és az Igazságügyi Minisztérium kitüntetésében részesült. 2009. január 22-én „Szent-Györgyi Albert-díj”-at vehette át. 2010. október 20-án Deák Ferenc-díjban részesült. 2013. március 14-én a Pécsi Tudományegyetemen „honoris causa doctor et professor” címet nyert. 2016-ban Tüke-díjat vehetett át Pécs városért végzett kiemelkedő munkájáért, példaértékű életútért.

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni