close
CímlapEgyetemi életIn memoriam prof. dr. Hámori József

In memoriam prof. dr. Hámori József

2021. május 04.

Életének 89. évében elhunyt Hámori József Széchenyi-díjas biológus, egyetemi tanár, a PTE jogelőd intézményének volt rektora, volt miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori alelnöke.

Dr. Molnár László, a PTE TTK Biológiai Intézet igazgatójának nekrológjával búcsúzunk.

Hámori József biológusként végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 1955-ben, majd 1958-ban doktori címet szerzett. Ezután a Pécsi Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében Szentágothai János professzor kutatócsoportjában dolgozott 1963-ig, majd a Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetének tudományos főmunkatársaként, tudományos tanácsadójaként, illetve osztályvezetőjeként dolgozott. Több éven át akadémiai kutatócsoport vezetőjeként a központi idegrendszer szinaptikus kapcsolatainak, neurális hálózatainak kutatásával foglalkozott. Vendégkutatóként négy hónapot töltött San Diegóban, majd Los Angelesben, később a New York-i Mount Sinai Egyetem vendégprofesszora volt.

Kiemelkedő tudományos eredményei alapján 1966-ban a biológiai tudományok kandidátusa, 1972-ben a biológiai tudományok doktora fokozatot szerzett. Az MTA Neurobiológiai Bizottságának tagjaként, 1988 és 1995 között a bizottság elnökeként a hazai neurobiológiai kutatások koordinálásában játszott szerepet. 1990-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1998-ban rendes tagjává választották. 2002 és 2008 között az MTA alelnöke volt. 2008-ban elnökségi taggá és a Szociális Bizottság elnökévé választották. 1992-ben felvették a londoni Európai Akadémia (Academia Europaea), 2000-ben az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjai sorába. Több évtizeden át az Acta Biologica Hungarica című szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja volt.

In memoriam prof. dr. Hámori JózsefHámori professzor Fischer Ernő tanszékvezető meghívására vállalt oktatói-kutatói feladatokat a Tanárképző Kar Állattani Tanszékén 1989 szeptemberétől, majd 1990 és 1992 között a tanszékvezetői feladatokat is ellátta. Kiemelkedő szerepe volt az egyetemi szintű biológiatanár szakok, majd a biológus szak elindításában. Tevékenységének köszönhetően az Állattani Tanszék személyi állománya folyamatosan bővült hazai és nemzetközi elismertségű oktatókkal, ami lehetővé tette a több szervezeti egységre történő szétválást, az Állattani Tanszék, a Genetikai és Molekuláris Biológiai Tanszék és az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék megalapítását. Hámori professzor irányította az Összehasonlító Neurobiológia PhD program akkreditációját, majd működését. A PhD-kurzusok előadóinak neves külföldi kutatókat kért fel, ennek köszönhetően ebben az időszakban a társegyetemek neurobiológia iránt érdeklődő PhD-hallgató tömegesen látogatták a meghirdetett előadásokat. 1990 és 1992 között a Janus Pannonius Tudományegyetem rektoraként dolgozott, majd visszatért az Állattani Tanszékre ahol az oktatási feladatok ellátása mellett tudományszervezési feladatokat látott el nyugállományba helyezéséig (2002), majd emeritus professzorként segítette PhD-hallgatók és fiatal oktatók tudományos tevékenységét. Közreműködött több oktatási segédanyag (jegyzet, tankönyv) elkészítésében és a tanszéki metszetgyűjtemény fejlesztésében. 1993-tól 1994-ig a Magyar Rektori konferencia elnöke volt.

Pályafutását a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológia Karának egyetemi tanáraként folytatta, ahol Roska Tamás akadémikussal együttműködve a látórendszer működését szimuláló modellt dolgozott ki.

Hámori professzor oktatói és kutatói tevékenysége mellett kiemelkedő közéleti tevékenységet is folytatott, amelyek közül a legjelentősebbek a következők voltak:

 • 1999-ben az UNESCO által szervezett Tudomány Világkonferenciája elnöke,
 • 1998-1999 miniszter (Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma)
 • 2000-től 2002-ig a miniszterelnök tudománypolitikai tanácsadója,
 • 2202 a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium elnöke,
 • 2000-től 2012-ig a Magyar UNESCO Bizottság elnöke,
 • 2000 és 2017 között a Magyar Örökség Díj Bizottság elnöke,
 • a Százak Tanácsának tagja,
 • a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagja,
 • a Miniszterelnökség felügyelete mellett működő Idősügyi Tanács tagja,
 • a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke,
 • a Professzorok Batthyány Köre alapító tagja.

Hámori professzor szakmai és közéleti tevékenységét számos kitüntetéssel ismerték el, ezek közül a legjelentősebbek az alábbiak:

 • Akadémiai Díj (1972)
 • Széchenyi-díj (1994)
 • Grastyán-díj (1996)
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2003)
 • UNESCO Aranyérem (1999)
 • Német Szövetségi Köztársasági Díj első fokozata (2005)
 • Pro Renovanda Hungariae Közalapítvány nagydíja (2006)
 • az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktora (2009)

 

Tisztelettel adózunk Hámori József professzor kiemelkedő személyiségének, emlékét megőrizzük és igyekszünk fenntartani és továbbvinni szellemiségét!

 

Pécs, 2021. május 3.

 

Dr. Molnár László
intézetigazgató
PTE TTK Biológiai Intézet

PTE TTK

PTE TTK

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni