close
CímlapEgyetemi életMTA Arany Életpálya díjat kapott Törőcsik Mária

MTA Arany Életpálya díjat kapott Törőcsik Mária

2024. január 03.

A Magyar Tudományos Akadémia Arany életpálya, Cursus Vitae Aureus díjjal tüntette ki Dr. Törőcsik Máriát, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritáját. Dr. Törőcsik Mária a hazai marketingszakma és felsőoktatás kiemelkedő képviselője, a fogyasztói magatartás területén végzett kutatói munkásságát tucatnyi ismert és keresett szakkönyv fémjelzi. Oktatási és kutatási tevékenysége mellett elévülhetetlen érdemei vannak a tehetséggondozásban, az interdiszciplináris közelítések kimunkálásában és képviseletében.

Törőcsik Mária 1975 óta tagja a Pécsi Tudományegyetem oktatói gárdájának, ahol végigjárva a tudományos ranglétrát a legmagasabb szintekig jutott, 1998-tól egyetemi tanárként végzi munkáját. Életműve az oktatás, az akadémiai munka és a tehetséggondozás területén is példaértékű a fiatal egyetemi kollégák számára, de munkája messze túlmutat az egyetem falain túlra, hiszen a gyakorlati marketingszakma segítése is mindig fontos fókuszpont volt a számára.
“Ez a díj – és néhány másik, amit ebben az időszakban kaptam –, szépen keretezi a pályámat, mert azokról a fontos területekről érkeztek az elismerések, amiket eddig műveltem. Szeptemberben kaptam meg a Magyar Marketing Szövetség díját, amire azért vagyok büszke, mert ez a gyakorló marketingesek elismerése és azért a tevékenységemért ítélték nekem, ami híd volt az akadémiai élet és a gyakorlatban dolgozók között. A mostani Akadémia díja azért értékes, mert ehhez a kollégák szavazatai alapján lehet hozzájutni, tehát nem csak a mérőszámok alapján dőlt el. Néhány nap múlva átvehettem még a Mestertanár arany oklevelet is, ami a tehetséggondozásért végzett munkám elismerése.”
Professzor asszony egyetemi évei alatt aktív részese és alakítója a Marketing és Turizmus Intézet és jogelőd szervezeti egységek oktatásszervezési tevékenységének. 2015-ben kapott felkérést a frissen alakult Marketing és Turizmus Intézet vezetésére, az újonnan indított turizmus képzések pozicionálására, piaci bevezetésére, amelyet sikerrel meg is valósított a rendelkezésére álló négyéves ciklus alatt. Egyetemi munkássága túlmutatott a KTK-n: 2000 és 2002 között a Pécsi Tudományegyetem Marketing rektorhelyettese volt. Színes egyénisége és széleslátókörű, interdiszciplináris kutatói gondolkodása, elhivatottsága az oktatói és tehetséggondozói munka iránt és folyamatos kapcsolata a gyakorló marketingszakmával egészen egyedi szakmai életutat hozott létre.
„Azt gondolom, hogy a gyakorlati munka és az elméleti lehetőségeket továbbítani tudó képesség, az akadémiai tevékenység, illetve a hallgatókkal végzett munka együtt kiad egy kerek egészet.
Az azért nem teljesen szokványos az akadémiai szinten is dolgozók között. Sokan megkérdezik, hogy hogy lehet ennyi időt egy munkahelyen eltölteni - hiszen a diplomaszerzésem óta dolgozom a Közgazdaságtudományi Karon. Pontosan így, mert a hallgatók folyamatosan cserélődnek, új emberek, új gondolatokkal, új gondokkal jönnek, és ha az ember a gyakorlati területen dolgozik, akkor ott is új cégekkel, új problémákkal lehet találkozni.

Az akadémiai létben pedig mindig adódnak új kutatási kérdések, amik izgalmasak. Ettől olyan, mintha mindig más közegben lenne az ember és ezt nem lehet megunni.”

Oktatói, tehetséggondozói tevékenysége teljes egészében a PTE Közgazdaságtudományi Karához kötődik. Előadásainak, témafelvetéseinek népszerűségét jól mutatja a TDK-mozgalomban részt vett és az OTDK versenyeken helyezéseket elért hallgatók kiemelkedően magas száma. Iskolateremtő munkája a fogyasztói magatartás területén teljesedett ki, amelybe 21 doktorandusz hallgató csatlakozott be, akik közül eddig 17-en fokozatot is szereztek. Több doktori iskola programjában is közreműködik, de törzstagként a Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskoláját támogatja.
A tehetséggondozás nemcsak az egyetemi hallgatók esetében fontos, de a PhD hallgatók szempontjából is. Meglehetősen sokan vannak, akiket segítettem a fokozat elnyerésében és most is vannak PhD hallgatóim, szóval azt gondolom, érdekli a fiatalokat az én kutatási területem.

Kíváncsi ember vagyok. Érdekel, hogy az újabb és újabb csoportok, generációk, milyen témával foglalkoznak és mi az, amivel fel lehet kelteni a figyelmüket annyira, hogy egy tudományos dolgozatra is vállalkoznak.”

Professzor Asszony gondolkodásának középpontjában a fogyasztás és a fogyasztói magatartás áll. Szemléletmódjának jellemzője a fogyasztókkal szembeni empatikus közelítésmód és az interdiszciplinaritás. Hazánkban elsőként adaptálta az életstílus-vizsgálatok nemzetközi standardjait, ezekre építve pedig a későbbiekben saját keretrendszert is kidolgozott, beépítve a modellbe az aktuális fogyasztói magatartástrendeket is. A marketing területén elméleti és gyakorlati tudásra, tapasztalatokra is szert tett, számos alap- és alkalmazott kutatás fűződik a nevéhez. Az elmúlt évtizedben meghatározó területként jelent meg kutatásaiban a generációk magatartásának vizsgálata, az eltérések feltárására, a különbségek megértésére koncentrálva. Publikációs munkássága széles hatókörű: összesen több mint 400 közlemény szerzője, amikhez 1890 független hivatkozás tartozik.
„A fogyasztó, mint ember érdekes téma. Az emberek életének ugyan csak egy része a fogyasztás, de fontos a szerepe. Ennek a témának nincs vége, mindig adódnak új jellemzők. Nem tudom, mennyire lehetek példakép, de nyilván érdekes, hogy ennyi ideig tudtam ezzel foglalkozni és eléggé elmélyültem benne.

Most ennek a magatartásnak az ellentéte, a nem-fogyasztás és a nem-fogyasztói magatartás érdekel - azon belül is a fogyasztásról való önkéntes lemondás. Napjainkban fontos téma a fenntarthatóság, és ezzel kapcsolatban az a kérdés is, hogy képesek vagyunk-e lemondani, ha igen, miről és ennek mi a következménye.

Mindez nemcsak kutatói szinten érdekes, de a cégek is szembesülnek ezzel a problémával, aminek megértésében, megoldásában az ilyen témájú kutatások segíthetnek.”
Sokoldalú személyisége, szerteágazó érdeklődése és tudományterületeken átívelő akadémiai és tudományszervezői tevékenysége számos üzenetet hordoz az utána következő generációk számára. Bizalommal és érdeklődéssel tekint a jövendő kutató-oktató generáció felé - akik közül sokakkal aktív szakmai kapcsolata van.

„Azt gondolom, hogy alapvetően a kitartás és a munka a kulcs. Vannak tehetséges emberek, vannak jó gondolattal, jó összefüggést látó képességgel megáldott emberek és mégsem tudják sikerre vinni a pályájukat, ha nem képesek arra, hogy szorgalmasok, kitartóak legyenek, hogy a buktatókon túl tudjanak lendülni és állandó legyen a kíváncsiságuk. Érdekelje az, amivel foglalkozik, legyen a szenvedélye. Ha ez megvan, akkor végig tud vinni egy pályát.”

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni