close
CímlapEgyetemi életOktatási módok áttekintése a PTE-n

Oktatási módok áttekintése a PTE-n

2020. szeptember 14.

Számos döntést kellett meghozni a Pécsi Tudományegyetemen is 2020/21-es tanév kezdetével kapcsolatban a jelenlegi járványügyi készültségre való tekintettel. A PTE Operatív Stábja a mindenkori törvényi szabályozást és fenntartói ajánlást figyelembe véve az egyes karok és képzési formák különbözősége miatt a karok vezetőségének hatáskörébe helyezte a döntést, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa a hallgatóinknak, így mind tanulmányi, mind egészségvédelmi szempontból sikeres félévet zárhassunk majd.

Az Állam- és Jogtudományi Karon a szemeszter jelenléti oktatással indul, az Erasmus hallgatók és szakirányú továbbképzésben résztvevők számára a dékán engedélyezheti az online oktatást.

Az Általános Orvostudományi Karon az oktatás elsődlegesen személyes megjelenéshez kötött, de a tantárgyfelelős döntése alapján (amennyiben a tantárgy és az óra jellege lehetővé teszi) a tanóra online formában is megszervezhető. A karon a hibrid oktatást is támogatják, ez azt jelenti, hogy az oktatást mind a személyesen jelen lévő hallgatók, mind az online résztvevő hallgatók egyaránt tudják követni.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon minden nappali képzést jelenléti és minden levelező képzést online tesznek elérhetővé. 

Az Egészségtudományi Kar döntése alapján az 50 fő alatti elméleti kurzusok és a gyakorlatok történnek jelenléti oktatás formájában. Az 50 fő feletti kurzusokat kizárólag online tartják az oktatók. Levelező munkarendben az 50 fő alatti elméleti kurzusokat is nagyrészt online lesznek. Az angol nyelvű képzési programban részt vevő első évfolyamos hallgatók részére biztosítják a gyakorlatokon történő online részvételt is, amennyiben nem tud beutazni az országba. A kar támogatja a hibrid oktatást is.

A Gyógyszerésztudományi Karon az oktatás elsődlegesen személyes megjelenéshez kötött, de a tantárgyfelelős döntése alapján (amennyiben a tantárgy és az óra jellege lehetővé teszi) a tanóra online formában is megszervezhető, valamint a hibrid oktatást is lehetővé teszik.

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar kizárólag jelenléti oktatást biztosít.

A Közgazdaságtudományi Kar a magyar nyelvű nappali alapképzések B modulos (szakspecifikus szakmai) tárgyainál, továbbá a magyar nyelvű mesterképzések, az angol nyelvű alap- és mesterképzések és a doktori programok minden tárgyánál hibrid oktatással folyik. A magyar nyelvű nappali alapképzések A és C modulos tárgyainál (alapozó törzstárgyak – ideértve a nullakredites kritériumkövetelményeket is – és szabadon választható tárgyak), továbbá a levelező alapképzések és a FOKSZ nappali és levelező szakok minden tárgyánál kizárólag digitális oktatással szervezi az őszi félévet.

A Műszaki és Informatikai Kar minden képzés jelenléti. A gyakorlatokon lehetőség szerint személyes jelenlét mellett zajlik az oktatás, de a stream biztosítva lesz. A magyar nyelvű képzéseken lehetőség van a laborgyakorlatok tömbösítésére.

A Művészeti Karon a képzés jellegéből fakadóan, csak jelenléti oktatás lesz.

A Természettudományi Karon csak a gyakorlatok folynak jelenléti oktatásban, így minden, ami nem gyakorlat, online lesz. Az angol nyelvű képzéseken csak online folyik az oktatás. A levelező képzések szeptembertől szintén online lesznek. Az osztatlan tanárképzés, valamint azon tárgyak esetén, ahol azok más kar képzésébe illeszkedően kerülnek megszervezésre, az érintett kar dékánja által kiadott hatályos dékáni utasítás az irányadó.

Ezek a rendelkezések természetesen az aktuális járványügyi szabályzás és a kari döntések alapján változhatnak.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni