close
CímlapEgyetemi életPedagógusnapi és díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés

Pedagógusnapi és díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés

2023. június 03.

A PTE közösségének egyik legmeghatóbb ünnepe a hagyományos Pedagógusnapi és díszoklevél-átadó Ünnepi Szenátusi Ülés, melyre idén június 3-án került sor a PTE ÁOK Dr. Romhányi György Aulájában.

Az első mondat a köszönet hangja kell, hogy legyen! Önök

évtizedekig álltak a nemzet szolgálatában, ami nem lehetett könnyű - ma sem az.

Problémák mindig voltak, vannak és lesznek, és az Egyetem pedig azon munkálkodik, hogy ezeket a legbölcsebben  próbáljuk megoldani. Nincs még egy olyan munka, mint a pedagógusoké, amiben ennyi kudarc, hiábavaló erőfeszítés, és egyben ennyi siker és kellemes meglepetés lenne. Magam is nagy szeretettel emlékszem vissza tanulmányaimra” - mondta beszédében dr. Miseta Attila, majd felidézte egykori göllei, általános iskolai tanítóinak motiváltságát. Hozzátette: “Az egyetemi oktatás színvonalát meghatározzák az oda felvételt nyertek, de a közoktatás is. Sok olyan ország van, ahol komoly támogatást kapott a közoktatás, és mindnél látványos volt a fejlődés. Bízom abban, hogy az átmeneti nehézségek után Magyarországon is lendületet vesz majd a közoktatás sorsa” - bizakodott a rektor. Azt is elmondta: “A tanár nem feltétlenül kap pozitív visszajelzést a hallgatóitól akkor, amikor azok még a padokat koptatják. De fáradozásai később kamatostul fizetődnek vissza, hiszen szeretettel emlékszünk vissza a tanárainkra. A pedagógus lét nem egyszerűen hivatás, hanem életforma is, ami rendkívüli elkötelezettséget igényel. A tanulás struktúrája villámgyorsan alakul át, az internet és a közösségi média, majd a mesterséges intelligencia átalakítja az életnek ezt a területét is.

A tanári pályán bizonyítottak tanácsaira azonban mindig szükségünk lesz ahhoz, hogy a jelen problémáival könnyebben birkózhassunk meg. Az egyetem közössége hálás a munkátokért!”

- szögezte le dr. Miseta Attila rektor.

Diplomaszerzésük jubileuma alkalmából, több mint fél évszázadon keresztül a szakmájukban végzett munkájuk, közmegbecsülésre érdemesítő tevékenységük elismeréseképpen a Pécsi Tudományegyetem jubileumi díszoklevelet adományozott az egyetem és jogelőd intézményeiben végzett egykori hallgatói részére.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kartól diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából jogász arany díszoklevelet kapott:

Csernák István
Nagy Gyula
Somogyi Kálmánné

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából jogász gyémánt díszoklevelet kapott:

Bali Erzsébet
Bruhács János

Diplomaszerzésének 65 éves jubileuma alkalmából jogász vas díszoklevelet kapott:

Babocsay Jenő
Benke Lászlóné

A PTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kartól
dipomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet
vehetett át:

délszláv-orosz szakos általános iskolai tanárként:

Markovics Józsefné
Pávics János
Prodán Ágnes

délszláv-történelem szakos általános iskolai tanárként:

Prodán Zsivko

magyar-német szakos általános iskolai tanárként:

Békefiné Szeitl Éva
Bujpálné Pregitzer-Toronyi Éva
Erdeiné Négele Erzsébet
Hinze Wolfgangné
Juhász Edit
Medzihradszkyné Manner Mónika
Pojányi Lászlóné
Puch Jánosné

magyar-orosz szakos általános iskolai tanárként:

Bugovits Valéria
Ferencz Mátyásné
Sándor Ernő Zsigmond

magyar-rajz szakos általános iskolai tanárként:

Németh Attila

magyar-történelem szakos általános iskolai tanárként

Csekőné Pável Márta
Gálné Jáger Márta
Illés Józsefné
Szerepiné Persa Mária

orosz- ének-zene szakos általános iskolai tanárként:

Garda Károlyné
Gosztolainé Turtsányi Zita
Himmel Józsefné
Lakatos Lászlóné
Villányi Eszter

orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanárként:

Keszei Ferencné
Marosváryné Csabonyi Éva Mária
Misángyi Károlyné
Molnár Ferencné
Simonyi Ernő Károlyné
Spolár Viktor
Veszprémi Csilla
Walcz Károlyné

történelem-orosz szakos általános iskolai tanárként:

Balogh Péter
Ferencz Jánosné
Rákóczy Erzsébet
Somogyi Géza Albertné
Szilvási Zoltánné

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet kapott:

magyar-orosz-ének szakos általános iskolai tanárként:

Pintér Zoltánné

magyar-orosz-rajz szakos általános iskolai tanárként:

Nagy Imre
Pólya Ernőné

magyar-orosz-testnevelés szakos általános iskolai tanárként:

Faludi Jánosné
Jaczó Győzőné
Ujlaki Tiborné

magyar-történelem-ének szakos általános iskolai tanárként:

Proksza Gyuláné

magyar-történelem-orosz szakos általános iskolai tanárként:

Gernert Józsefné
Horváth József
Kiszler Gyuláné
Péntek Károlyné

magyar-történelem-rajz szakos általános iskolai tanárként:

Bartha Éva
Márcz Róbertné
Szalai Béláné

Diplomaszerzésének 70 éves jubileuma alkalmából rubin oklevelet vehetett át:

Légrádi István magyar- ének-zene szakos általános iskolai tanár
Németh Ernő, magyar- ének-zene szakos általános iskolai tanár.

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kartól  diplomaszerzésének

60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:

óvónőként:

Gerner Józsefné

Diplomaszerzésének 65 éves jubileuma alkalmából vas díszoklevelet vehetett át:

óvónőként:

Mészárosné Hegyi Piroska

Diplomaszerzésének 75 éves jubileuma alkalmából gránit oklevelet vehetett át

Kurucz Antalné népiskolai tanító.

A PTE Műszaki és Informatikai Kartól
diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet
vehetett át:

üzemmérnökként:

Bakosné Fülöp Katalin
Bogdán Mária Róza
Csordás Jenő
Dráb Iván
Fekete Pálné
Gasz Zoltán
Gedra István Csaba
Gyimesi László
Gyöngyösi Géza
Horgony József
Horváth László
Horváth László
Hűbér József
Ihász Sándor
Illés Béla
Illés Béláné
Jeney Attila
Kaponyi János
Kern László
Kertész Ottó
Kintzly Péter
Kiss Lajos Sándor
Kováts Attila
Lavrincz Józsefné
Lendvay Pál
Magyar Zoltán
Major Gábor
Makai Jánosné
Markó Istvánné
Máté Gyula
Mészáros Lajos
Móricz Károly
Mufics István Miklós
Nagy Attila
Nagy László
Návay Kálmánné
Nemes Mihály
Ney Gusztáv
Pados Mária Judit
Papp László
Pecze István Dezső
Pfaff Endre
Polacsek Julianna
Pozsonyi István
Rutz Antal
Sáros Gyula Zoltán
Serfőző Imre
Somoskövi István
Suránszky Judit
Szabó Sándor
Szabó Tiborné
Szemán Györgyi Éva
Táborszky János
Tajti István
Torma Béla
Varga Gábor
Védenyi Zsolt Lajos
Végh Endre
Véghné Rákos Magdolna
Vida Attila
Zsakóné Gellért Ildikó

vegyipari gépész szaktechnikusként:

Blazsovszky László Ferenc Sándor
Kecse-Nagy Mátyás
Takács József
Vasas Istvánné

A PTE Művészeti Kartól
diplomaszerzésének 50 éves jubileuma alkalmából arany díszoklevelet
vehetett át:

alsófokú gordonkatanárként:

Piacsek László István

alsófokú harsonatanárként:

Farkas István Péter

alsófokú hegedűtanárként:

Nagy Andrásné
Papp Tibor László
Zseni Nándorné

alsófokú kürttanárként:

Csajághy György Józsefné

alsófokú ütőtanárként:

Szabó Ferenc

alsófokú zongora-, szolfézs- és általános iskolai énektanárként:

Esze Istvánné
Pappné Baráth Katalin

magánének- és szolfézstanárként:

Komáromi Alice Erzsébet

A PTE Természettudományi Kartól
diplomaszerzésének 50 éves jubileumát ünnepli, és arany díszoklevelet
vett át:

biológia-földrajz szakos általános iskolai tanárként:

Mezőfi Józsefné

biológia-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként:

Ásványi Józsefné
Kovács József László
Lőczi Ferencné

biológia-rajz szakos általános iskolai tanárként:

Gáborné Antal Zsuzsanna Kornélia
Merényi György

biológia-testnevelés szakos általános iskolai tanárként:

Csordás József
Hersics László
Keszei Ferenc
Lengyel Tamásné
Mühl Henrik Imre
Pach Imre
Párkányi Gyuláné
Rónainé Balsay Piroska
Seper Éva
Verebes Zsuzsanna

földrajz-biológia szakos általános iskolai tanárként:

Jakab László
Németh Béla
Szijártó Józsefné

földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanárként:

Haracsi Miklós

matematika-fizika szakos általános iskolai tanárként:

Balogh Tiborné
Bordács János
Gáspár László
Hédi Zoltánné
Kelecsényi József
Kelecsényiné Bencsik Flóra
Keresztesné Borsos Sarolta
Kiss Istvánné
Kovács László
Nagyné Schmelzer Margit
Pájer Gizella
Papné Tápai Anna Mária
Rózsai Béla Tiborné
Szémann Zsuzsanna
Ujhelyi Zoltánné
Varga Lászlóné

matematika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként:

Bus Gabriella
Gömbös Gyula
Hidegkúthy Antónia
Horváth László
Joó Kálmánné
Karáth Katalin
Lakos Istvánné
Németh Attiláné
Varga Béláné
Vitári Józsefné

matematika-kémia szakos általános iskolai tanárként:

Béla Dénes Zoltánné
Biczó Katalin
Hajdú Lászlóné
Halmi László József
Kramli-Kovács Margit
Lenner Ferencné
Právics Istvánné
Pulai István
Radó Éva
Szerletics Imréné
Tóth Árpádné

matematika-rajz szakos általános iskolai tanárként:

Simon Veronika

Diplomaszerzésének 60 éves jubileuma alkalmából gyémánt díszoklevelet vehetett át:

biológia-földrajz szakos általános iskolai tanárként:

Márffyné Bardocz Ilona

biológia-földrajz-mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként:

Bende Károlyné
Dinga László György
Fábián György
Fábián Györgyné
Koch Gyuláné
Kunné Csepi Ildikó
Lőrincz Tiborné
Szabó Éva
Szabó Lászlóné
Tömöry István
Törő Mária
Vitári Jenő
Zboray-Csaba Gáborné

biológia-földrajz-rajz szakos általános iskolai tanárként:

Ákos János
H. Barakonyi Klára
Némethné Czakó Zsuzsanna

biológia-földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanárként:

Gyöngyösi Jánosné
Hrabovszky Lászlóné
Oláh Annamária
Vörös István

matematika-fizika-orosz szakos általános iskolai tanárként:

Varga Gáborné

matematika-kémia-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként:

Krisztián Jánosné

matematika-kémia-orosz szakos általános iskolai tanárként:

Bognár Kálmán Gézáné

Diplomaszerzésének 65 éves jubileuma alkalmából vas díszoklevelet vehetett át:

biológia-földrajz szakos általános iskolai tanárként:

Lippai Gusztávné

matematika-fizika szakos általános iskolai tanárként:

Csontos István
Erhardt Imre
Kovács Sándor
Miehle Béla

matematika-fizika-műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanárként:

Schlittné Platthy Ilona

Diplomaszerzésének 70 éves jubileuma alkalmából rubin oklevelet vehetett át:
Szigeti Lajosné természetrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár.

A Misina Néptáncegyüttes és Táncszínház produkciójával folytatódott az esemény, akik Simon Réka - Turi Endre: "Azt az egyet áldja meg a Teremtő..." című koreográfiáját adták elő.

Az eseményt Gerner Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Intézet főigazgatója zárta:

“1952. óta június első vasárnapján a pedagógusokat ünnepeljük Magyarországon.

Abban biztos vagyok, hogy mindannyiunk életében volt legalább egy pedagógus, aki nélkül nem erre fordult volna az életünk” - mondta el beszédében, majd a magyar és a pécsi pedagógusképzés nagyobb mérföldköveit idézte fel. “Ma a Pécsi Tudományegyetem öt karán folyik pedagógus-képzés, a hagyományokat követve, de az innovációt is szem előtt tartva” - summázta a PTE Tanárképző Központjának főigazgatója.

Ezzel zárta az ünnepséget: “Önök sok gyermeknek és fiatalnak segítettek szárnyaik bontogatásában.

Mindazok nevében köszöntöm Önöket, akiknek példaképeivé váltak, és hálával gondolnak Önökre.

Jó egészséget és minden jót kívánok!”

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni