close
CímlapEgyetemi életPRO CURA INGENIi

PRO CURA INGENIi

2020. december 13.

"Pro Cura Ingenii’ elnevezéssel a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa kitüntetést alapított, amelyet – a Tehetségtanács javaslata alapján – évente karonként két, a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktató kaphat meg.

Minden hallgatóban rejlik szakmai tehetség, de a kiemelt tehetségek eredményei mögött mindig szakmai alapokról induló, szoros mester-tanítvány kapcsolat áll. Ez extra szakmai kihívást jelent az oktató számára, és a hallgató e reláció révén elért eredményei is kiemelkedő, közös örömöt jelentenek. Ne feledjük: a ma mesterei egykor tanítványok voltak, a ma tanítványai pedig a jövő mesterei, akikre leendő oktatókként, kutatókként számít is az egyetem.

A Pécsi Tudományegyetem országos összehasonlításban is kiemelkedő figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Az elmúlt évtizedben több összegyetemi és kari program indult ezen a területen, melyekben sok kollégánk - mind a fiatalabbak, mind a tapasztaltabbak - eredményesen vesznek részt.

A sikeres tehetséggondozás különleges hozzáállást, attitűdöt feltételez az oktató részéről, mely elismerést kíván.

Egyeztetések alapján döntöttünk a karonkénti díjazás mellett, amit az is indokol, hogy a karok közötti tudományos profilok is eltérőek.” – mondta el a díj kapcsán dr. Erostyák János tehetséggondozásért felelős rektori szaktanácsadó.

A PRO CURA INGENII tutorálási tevékenységet végző díjazottjai két korcsoportból kerülhetnek ki, a 35. életévüket még be nem töltöttek, valamint a 35. életévüket már betöltöttek, akik legalább 5 éve vesznek részt az oktatásban, kutatásban. „A két kategóriát az indokolja, hogy a hosszabb, évtizedes tehetséggondozó tevékenységet is szeretnénk elismerni, de a pályájuk elején lévő oktatók erőfeszítéseit is díjazzuk.” – tette hozzá dr. Erostyák János.

A kitüntetésben részesülők okleveleiket 2021 tavaszán, ünnepélyes keretek között vehetik majd át, a díjjal anyagi elismerés is jár.

dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina (Állam- és Jogtudományi Kar)
dr. Tamás Andrea (Általános Orvostudományi Kar)
dr. Fedeles Tamás (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)
Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva (Egészségtudományi Kar)
dr. Farkas Ágnes (Gyógyszerésztudományi Kar)
dr. Varga István (Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)
dr. Törőcsik Mária (Közgazdaságtudományi Kar)
dr. Rétfalvi Donát (Műszaki és Informatikai Kar)
dr. Hegyi Csaba (Művészeti Kar)
dr. Horváth Győző (Természettudományi Kar)

35. életévét még be nem töltött oktató, kutató:

dr. Pál Emese (Állam- és Jogtudományi Kar)
dr. Tóth Arnold (Általános Orvostudományi Kar)
dr. András Csaba (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)
dr. Pandur Attila (Egészségtudományi Kar)
dr. Poór Miklós (Gyógyszerésztudományi Kar)
dr. Fekete Richárd (Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)
dr. Balogh Gábor (Közgazdaságtudományi Kar)
dr. Alpek Balázs Levente (Természettudományi Kar)

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni