close
CímlapEgyetemi életPro Cura Ingenii

Pro Cura Ingenii

2021. június 21.

A Pécsi Tudományegyetem országos összehasonlításban is kiemelkedő figyelmet fordít a tehetséggondozásra. A sikeres tehetséggondozás különleges hozzáállást, attitűdöt feltételez az oktató részéről, mely elismerést kíván. Ennek szellemiségében "Pro Cura Ingenii" elnevezéssel a PTE Szenátusa kitüntetést alapított, amelyet – a Tehetségtanács javaslata alapján – évente karonként két, a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktató kaphat meg. A tutorálást végző díjazottak két korcsoportból kerülnek ki, a 35. életévüket még be nem töltöttek, valamint a 35. életévüket már betöltöttek, akik legalább 5 éve vesznek részt az oktatásban, kutatásban. Az okleveleket ünnepélyes keretek között adták át, június 18-án, a PTE Szenátusi termében.

A kitüntetésben részesülők:

dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina (Állam- és Jogtudományi Kar)
dr. Tamás Andrea (Általános Orvostudományi Kar)
dr. Fedeles Tamás (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)
Ungár Tamás Lászlóné dr. Polyák Éva (Egészségtudományi Kar)
dr. Farkas Ágnes (Gyógyszerésztudományi Kar)
dr. Varga István (Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)
dr. Törőcsik Mária (Közgazdaságtudományi Kar)
dr. Rétfalvi Donát (Műszaki és Informatikai Kar)
dr. Hegyi Csaba (Művészeti Kar)
dr. Horváth Győző (Természettudományi Kar)

35. életévét még be nem töltött oktató, kutató:

dr. Pál Emese (Állam- és Jogtudományi Kar)
dr. Tóth Arnold (Általános Orvostudományi Kar)
dr. András Csaba (Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar)
dr. Pandur Attila (Egészségtudományi Kar)
dr. Poór Miklós (Gyógyszerésztudományi Kar)
dr. Fekete Richárd (Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)
dr. Balogh Gábor (Közgazdaságtudományi Kar)
dr. Alpek Balázs Levente (Természettudományi Kar)

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni