close
CímlapEgyetemi életRektorjelöltek vitája

Rektorjelöltek vitája

2022. március 10.

Két jelölt indult a Pécsi Tudományegyetem rektori székéért: dr. Herke Csongor és dr. Miseta Attila. Programjukat és az azok kapcsán érkezett kérdéseket egy nyílt fórumon vitatták meg március 9-én, a Dr. Romhányi György Aulában. A vitát dr. Medvegy Gabriella, a Választási Bizottság elnöke vezette le. Kérdezni előzetesen, és a helyszínen leadott kérdésekkel is volt mód. Az eseményt online is követni lehetett.

Elsőként dr. Herke Csongor ismertette programját.
“Miért is pályáztam én? - szegezték nekem a kérdést. Mindig azt szoktam mondani, hogy nem azért, mert rossz felé halad az egyetem. Viszont

1995 óta oktatok, 1990 óta vagyok egyetemi polgár, és csodálkozva tapasztaltam, hogy jogászok sosem pályáztak a rektori tisztre”

- jegyezte meg programjának ismertetése előtt dr. Herke Csongor.


Pályázatából kiemelte a rektori vezetés és a hallgatók közvetlen kapcsolatának fontosságát, melyre az egyébként jól működő képviseleti rendszeren túl alternatív kapcsolattartási formákat javasol. Egy, a tanulmányok során minden szükséges információt közvetítő egyetemi applikáció létrehozásának szükségességét is felvillantotta. Fontos pillér a pályázatban

a karriertervezés és karrier-segítés karokon való szervezeti szintű megvalósítása, valamint a hallgatói élet újraélesztése.

A sportélet fellendítését is kiemelte, mind a szervezett sport, mind a spontán, közösségi sport révén.
Hosszú nemzetközi kitekintést is tartalmaz a pályázata, stratégiai terveket nézett végig, s ezekből kiindulva jutott arra, hogy a karokon átívelő együttműködések támogatása - a rektori vezetés segítségével - kiemelt szempont. A tanulástámogatás kapcsán elsősorban a fiatal oktatók anyagi megbecsültségének fokozását hangsúlyozta. 
Néhány mondatban kitért a 21. századi kihívásokra, melyre az Egyetemnek reagálnia kell:  a láthatóság növelésére, a kutatás kommunikációjának erősítésére, a családbarát egyetemre, a zöld egyetem programra.
Fontosnak tartja a nemek kiegyensúlyozott arányának megteremtését az Egyetem vezetésén belül, megjegyezve, hogy az oktatók között javult a nők aránya, de ha lehet, támogatni kell a nők részvételét a vezetői pozíciókban is.

“Az érték generáljon tudást”

- parafrazálta és fordította meg a pályázatában mintaként szereplő berni egyetemtől vett jelmondatot a programjának bemutatása végén dr. Herke Csongor.

Másodikként dr. Miseta Attila ismertette programját.
“Miért éppen én?” - tette fel a kérdést dr. Miseta Attila, jelenlegi rektor.

12 éves tapasztalat van mögöttem, mely ezt önmagában megalapozza. Az eredményesség számomra azt jelenti, hogy a kitűzött célok irányába mozdulunk, a sikert pedig csapatmunkával érjük el.”

Dióhéjban foglalta össze az elmúlt évek sikereit, egyebek között az EFOP, GINOP, MVP révén a PTE karain létrejött fejlesztéseket, majd hangsúlyozta, hogy további források vannak kilátásban. “Két nagy krízishelyzettel is szembe kellett néznünk: a koronavírus-járvánnyal és az ukrán válsággal. Utóbbi kapcsán Egyetemünk megnyitotta a menekülő hallgatók előtt kapuit - már csaknem 300-an érdeklődtek a lehetőség iránt, bízom benne, hogy ezt fogjuk tudni kezelni.” - mondta el dr. Miseta Attila, majd rektori tevékenységére utalva hozzátette: reméli, hogy rugalmassága és stressztűrőképessége is javult az elmúlt időszakban.


Pályázatából idézve hangsúlyozta:

a dereguláció megkezdett folyamatában gyorsabb haladást vár, fontosnak tartja, hogy a döntési kompetenciák közelítsenek a szakmai kompetenciákhoz.

A klinikum finanszírozásának reformja nagy kihívás elé állítja majd az Egyetemet, de szükséges lesz megpróbálni. Markáns pont még pályázatában a lemorzsolódás csökkentése, a szakmai és adminisztratív döntéshozatal áramvonalasítása, valamint a szakmai munkát támogató környezet fejlesztése, melybe a családbarát programok, az esélyegyenlőséget elősegítő intézkedések és a zöld egyetem program is beletartozik. Hatékonyabb adminisztrációt, és eredményes munkavégzést várna el az Egyetem minden területén.
Kiemelte az intézményhez lojális munkaerőbázis növekedésének elősegítését, és az érdekvédelmi szervezetekkel való jó kapcsolat fontosságát.
A kiforrott kari stratégiák bátorítása, a karok döntési kompetenciájának növelése is célja. Markáns eleme a pályázatának az alapítványi működés előnyeinek kihasználása, mely  a finanszírozást egyre inkább teljesítményalapúvá teszi. Emiatt is fontos a teljesítményértékelési rendszer, melyet a kari specifikumokra tekintettel kell folytatni kimunkálni.

“Gyorsan változó világban élünk, és ezeket a változásokat tudnunk kell gyorsan lekövetni”

- hangsúlyozta dr. Miseta Attila. Elmondta azt is: bár pályázatával a következő rektori ciklusra aspirál, ez jelenlegi rektori ciklusának vége is, emiatt mindenkinek megköszönte munkáját, támogatását.

A kérdések következtek, melyek közül volt, amit csak egy, volt, amit mindkét jelöltnek címeztek, a válaszokat ennek megfelelően  tudósítjuk.

Hogyan próbálják a PTE megtépázott hírnevét (jogi kari botrány, verekedések, külföldi diák nem túl vonzó állításait összegző cikk) visszaállítani?

Dr. Herke Csongor: A hírnév a rangsorokban elért helyezésünkön is múlik - meg kell vizsgálni, hogy mik azok a mutatók, melyek miatt nem szerepelünk, vagy rosszul teljesítünk, és ezeken szükséges javítani. Ami a jogi karos esetet illeti: nem zárult le érdemi eredmény nélkül, hiszen alapos vizsgálat után jutott a bizottság konklúzióra. Nem érzem, hogy emiatt az Egyetem híre megtépázott lenne.

Dr. Miseta Attila: Sajnálatosak ezek az események, de egy egyetem hírneve nem ilyesmiken alapul. Ami a verekedéseket illeti: az nemcsak a PTE-n, hanem máshol is előfordult, szerencsére sporadikusan. Garantálni nem lehet, hogy ne forduljon elő, bár törekszünk rá.
A külföldi diák cikke kapcsán maga a Denveri egyetem kért elnézést a hallgató viselkedése miatt a PTE-től. A cikk egyik kritikus pontja az egészségügyi ellátás volt: ennek kapcsán létrehozunk egy olyan hub-szolgáltatást, mely megkönnyíti a nemzetközi hallgatók dolgát e téren. A jogi kari eset kapcsán azokkal az eszközökkel, melyek a vizsgálóbizottság számára rendelkezésre álltak, az ismert konklúzióra tudtunk jutni. Nem vagyunk nyomozó hatóság.

Hogyan növelné a levelező hallgatók elégedettségét?

Dr. Herke Csongor: Éppen a levelező képzés az, melyet már korábban - a koronavírus-járványt megelőzően is -  digitális platformra lehetett volna helyezni, ez korábbi,  dékánhelyettesi pályázatomban is szerepelt. A felvetés jó, rektori pályázatomban részletesen kitérek rá, és arra is, hogy erre anyagi forrásokat is biztosítani lenne szükséges.

Hogyan biztosítanák az inkluzivitást és az esélyegyenlőséget?

Dr. Herke Csongor: A kiválóságot akkor lehet növelni, ha ehhez anyagi forrásokat rendelünk. Az alapítványi működés ehhez forrásokat biztosíthat.

Dr. Miseta Attila: Fontos kérdés, és az Egyetem úton van ebbe az irányba, hiszen vannak  családbarát programok, működik a Támogató Szolgálat, illetve bevezetésre került az egyetemi ombudsman intézménye. Ami a nők vezetésben való részvételét illeti: amennyire lehet, objektív értékmérés alapján kell a kinevezéseket intézni. A digitális oktatás terén meg kell tartani azt, ami a covid alatt értékes és használható volt, a digitalizációra egyre több forrást is biztosítunk.

Mit tennének azért, hogy munkavállaló-barát legyen a PTE, például a kollégák egészségmegőrzése terén?

Dr. Herke Csongor: Az egészségmegőrzés markáns része a pályázatomnak, fontos szerepet szánnék az egészségügynek és a sportnak. Ha ezeket nem támogatjuk, az kihat az egészségre és hosszú távon a szakmai teljesítményre is. Ösztönözni kell az embereket a mozgásra, de nem épületek felhúzásával, hanem olyan programok révén, melyek rendszeres, közös mozgásra inspirálják a PTE polgárait.

Dr. Miseta Attila: A dolgozói szűrések kiterjesztése célom, ezekre új erőforrásokat próbálok allokálni. Ami a sportot illeti: a Testnevelési Főiskola után a PTE a második legsportosabb felsőoktatási intézmény az országban. Azon leszünk, hogy ösztönzzük a kollégákat, hogy fokozott teljesítményt nyújtsanak.

Tervezett rektorhelyettesek?

Dr. Herke Csongor: Amikor benyújtottam a pályázatomat, sokan javasolták, hogy kezdjek el ezekről a tisztekről tárgyalni. Azért nem tettem, mert azt szeretném, ha a szenátorok nem az ígért pozíciók, hanem a programom miatt szavaznának rám.

Dr. Miseta Attila:  A jelenlegi rektorhelyetteseim - Betlehem József, Fedeles Tamás, Felinger Attila - maradnak. Gazdálkodási és innováció területén gondolkodom bővítésen.

Hogyan segítené elő a gyakorlatorientált oktatást, és a minőségi online számonkérést?

Dr. Herke Csongor: A kari sajátosságok miatt a dékánok bevonása szükséges a gyakorlatorientáltság fokozásához. Például a jogi karon már léteznek kezdeti lépcsőfokok a gyakornoki programok felé, de a kapcsolatrendszert bővíteni szükséges. A karokon felállítandó karrierirodákra részleteiben kitérek a pályázatomban.
Az online számonkérést a koronavírus-járvány alatt a hallgatók terheire való tekintettel nem tartottam volna méltányosnak szabályozni. A veszély elmúltával viszont el kell kezdeni kidolgozni annak technikáit, hogyan lehetne egy online térben abszolvált vizsgát egy személyes jelenléttel letett vizsgával ekvivalenssé tenni.

Mi a véleménye az adminisztráció létszámáról a hallgatók létszámához képest?

Dr. Miseta Attila: Valóban, amikor harmincezer hallgatónk volt, karcsúbb volt az adminisztráció, és volt idő, amikor a Rektori és a Gazdasági Hivatal elfért a Szántó Kovács János úti épületben. De a ma gazdálkodási környezete számos plusz feladatot ró ránk. A deregulációban látom azt, hogy kiválthatja a felesleges elemeket, és erre az alapítványi lét lehetőséget is ad. Azokat a munkatársakat, akinek valóban van hasznos, az akadémai működést vagy az egészségügyi ellátást segítő a tevékenysége, szeretnénk lojális kollégaként megtartani. Fontosnak tartom, hogy ne csak az oktatók, de az adminisztratív stáb számára is kialakítsunk egy életpályamodellt a PTE-n.

Milyen, a várossal és ipari partnerekkel közös kitörési pontokat látnak?

Dr. Herke Csongor: Ez a kérdéskör minden, a pályázatomban szereplő és vizsgált ország egyetemének stratégiai tervében kiemelt szerepet foglal el, Pécsett is stratégiai szinten kell meghatározni, szakértők bevonásával megoldani.

Dr. Miseta Attila: Fontos, hogy a régió cégei a munkaerő-utánpótlás érdekében ösztöndíjakat biztosítsanak. A duális képzés is egy jó irány, és a cégek kormányzati támogatása is egyre erősebben mutat az egyetemekkel való összefonódás irányába. Reszponzívabbnak kell lennie e kapcsán az Egyetemnek, de ennek irányába már tettünk lépéseket, a Kancelláriával együttműködésben.

Hogyan lehetne a kollégiumi helyzeten javítani?

Dr. Herke Csongor: A humán erőforrás fejlesztése is fontos lehet, de a jelenlegi infrastruktúra fejlesztésében kell gondolkodni, hogy ne rekedjenek meg a kollégiumaink a huszadik század közepének színvonalán. Élhetővé modernizálni szükséges ezeket, és a források fügvényében hosszú távon bővíteni.

Dr. Miseta Attila: Van kollégiumfelújítási programunk, melynek egyik következő lépése a Balassa Kollégium átadása - erre az Ukrajnából menekülő hallgatók miatt várhatóan a tervezettnél hamarabb sor kerül majd. A kollégiumokra allokált források limitáltak, de bízom abban, hogy a felújítások folytatódni tudnak, és új férőhelyek kialakításában is gondolkodunk. Rettentően rosszul nem állunk.

A rektorválasztó Szenátusra március 24-én 14 órakor, a Dr. Halasy-Nagy József Aulában kerül sor.

A két rektorjelölt részletes programja ezen a linken érhető el:

dr. Herke Csongor

dr. Miseta Attila

Az élő közvetítés felvett anyaga itt nézhető vissza:

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni