close
Címlap16. Béke, igazság és erős intézményekKöszönet és elismerés az egészségügyi dolgozóknak!

Köszönet és elismerés az egészségügyi dolgozóknak!

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja idén június 27-én tartotta az egészségügyi dolgozókat méltató Semmelweis-napi ünnepségét az Általános Orvostudományi Kar dr. Romhányi György Aulájában. A magyar egészségügy napjának alkalmából számos egészségügyi dolgozó vehetett át elismerést elhivatott és áldozatos munkájáért.

Dr. Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke megemlékezett Semmelweis Ignác úttörő munkásságáról, külön kiemelte a világhírű orvos jellemét, az alázatot, amivel munkáját végezte. „Semmelweis amellett, hogy végezte mindennapi tevékenységét a betegellátás érdekében, hogy betegcentrikus volt, és jól látható, jól dokumentált eredményeket ért el, hangsúlyosan foglalkozott az oktatással is. A Pécsi Tudományegyetemen a Klinikai Központ munkájában, a betegellátás alapjaiban is egy nagy érték ez, hiszen a jövőt ezen tudáson keresztül tudjuk építeni és megalapozni” – mondta dr. Sebestyén Andor.

Hozzátette, Baranya vármegyében jelenleg öt kórház integrációja van folyamatban, hiszen az nem egyik napról a másikra megy végbe, hanem folyamatos munkát kíván, hiszen a cél, hogy a vármegye minden lakója a lehető legjobb minőségű, folyamatosan fejlődő ellátást kaphassa.

Ugyancsak Semmelweis Ignác munkásságát méltatta dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, aki úgy fogalmazott, Semmelweis „erős elveihez kitartóan ragaszkodó jellem volt, akit nem térített el a hippokratészi hivatásától sem a történelem sodródása, sem a magasabb tudományos körök mellőzése, sem a munkáját kísérő közömbösség.” Emellett aláhúzta,

az egészségügyi dolgozók munkája, nem csak hatalmas feladat, de egyben szolgálat is, melyet annak érdekében végeznek az év minden napján, hogy a vármegye betegei biztos kezekben gyógyulhassanak.


Dr. Raffay Bálint
, az Országos Kórházi Főigazgatóság Főigazgatói Hivatalának vezetője az orvoslás és a tudomány megújulásának fontossága mellett a hitet és a kitartást emelte ki, mint mondta: „A tudományban is elengedhetetlen, hogy higgyünk a céljainkban, abban, amit csinálunk. A kutatások, a klinikai munka során sokszor jelentkeznek akadályok, merülnek fel kétségek, ilyenkor Semmelweis példája emlékeztet minket arra, hogy a kitartás és a hit az, ami átsegít a nehézségeken és végül elvezet a sikerhez.” 

Köszöntőt mondott dr. Bódis József, a PTE-t fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi elnöke is, aki beszédét egy idézettel kezdte, mely szerint „az idő változik és vele változunk mi is”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

az egészségügyben két pont mindig fix, az egyik maga a beteg, a másik az egészségügyi oldal a portástól az asszisztensen és a nővéren át az orvosig.

A kuratórium elnöke Semmelweis mellett kiemelte a nemrégiben Nobel-díjjal kitüntetett Karikó Katalint is, aki, mint mondta „bár nem orvos, de az biztos, hogy a ma élő egyik legnagyobb magyar, mert kitartóan dolgozott a témáján sok elutasítás mellett, és sok-sok küzdelem árán.” Beszédét azzal zárta: „Mindig is voltak és lesznek világjárványok, voltak és vannak fertőzések, ami sok tekintetben teher, de ha Semmelweis alaptételeit alkalmazzuk, akkor sokkal kisebb lesz ez a teher a mindennapokban.”

Külön köszöntötte az integrált intézmények egészségügyi dolgozóit dr. Betlehem József, a PTE általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese, ünnepi köszöntőjében úgy fogalmazott, „a magyar egészségügyi ellátórendszerben számosan dolgoznak nap után, akiknek munkája előbb, vagy utóbb a társadalom valamennyi polgárát eléri, következésképpen az egészségügyben dolgozók munkássága, jelentősége elismerésre méltó”. Megosztotta a jelenlévőkkel egy friss amerikai kutatás eredményeit is, melyben a koronavírus-járvány után fennmaradt problémákat vizsgálták. Ebből az derült, ki, hogy markáns jelentősége van annak, hogy a munkatársak kapnak-e értékelhető megbecsülést a mindennapok során: „a megbecsülés azért fontos, mert képes növelni a hatékonyságot, emellett 80 százalékkal képes csökkenteni a kiégést, az elfásultságot, a demotiváltságot.” Aláhúzta,

az egyetem vezetősége nem egyszerű egészségügyi ellátórendszerként tekint a Klinikai Központra, hanem olyan helyként, ahol a jövő generációi nap nap után tudást és jó példát, példamutatást kaphatnak,

hiszen egyre nagyobb szükség van arra, hogy azok a fiatalok, akik most éppen pályaválasztás előtt állnak, vagy már benne vannak a képzési rendszerben, megtapasztalják az egészségügy a jó oldalát.

Az ünnepségen jelen volt dr. Endrei Dóra, a PTE Klinikai Központ általános elnökhelyettese, dr. Boncz Imre, a PTE Klinikai Központ stratégiai elnökhelyettese és az Egészségtudományi Kar dékánhelyettese, Lóth Erika, a PTE Klinikai Központ ápolási igazgatója, dr. Nyitrai Miklós, a PTE Általános Orvostudományi Kar dékánja és dr. Fittler András, a PTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

A Semmelweis-napon Pro Patiente díjban részesült: Dr. Nyárády József, a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika emeritus professora, dr. Kasza Gábor (képünkön fent), az Érsebészeti Klinika adjunktusa és klinikaigazgató-helyettese, valamint dr. Goják Ilona (képünkön lent), a Szívgyógyászati Klinika klinikai főorvosa. A díjat, melyet dr. Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke adott át, azon személyeknek ítélik oda, akik gyógyító, diagnosztikai, megelőző, innovációs munkaterületen kiemelkedő érdemeikkel, munkájukkal a Klinikai Központnak jó hírnevet szereztek, az intézmény fejlődése érdekében elévülhetetlen munkássággal rendelkeznek.

A Klinikai Központ elnöke A Hivatásért - Árpádházi Szent Erzsébet Emlékérmet adományozta Szabó Attilánénak (képünkön lent), a Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológia Klinika ápolásszakmai igazgató-helyettesének az egészségügy szolgálatában végzett kiemelkedő tevékenységéért, a betegellátásban tanúsított áldozatos munkájáért, és az ápolás tudományában elért sikereiért.

Árpádházi Szent Erzsébet Emlékoklevelet vehetett át Holler Emese, a Sebészeti Klinika osztályvezető ápolója, Kapuvári Csabáné, az Onkoterápiás Intézet szakápolója, és Sándorfi Zoltánné, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet diplomás ápolója.

Idén első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal az elnökség köszöntötte a PTE Klinikai Központ egyes klinikáinak és intézeteinek ez évben újonnan, vagy újra választott vezetőit, az előttük álló úthoz számukra sok sikert és kitartást kívánt.

Dr. Sebestyén Andor és dr. Betlehem József oklevéllel köszöntötték dr. Hadzsiev Kinga egyetemi docenst, az Orvosi Genetikai Intézet igazgatóját, dr. Jancsó Gábor egyetemi tanárt, az Érsebészeti Klinika igazgatóját, dr. Kádárné dr. Lengyel Zsuzsanna egyetemi docenst, a Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika igazgatóját, dr. Reuter Gábor egyetemi tanárt, az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet igazgatóját, dr. Szanyi István egyetemi docenst, a Fül- Orr- Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika igazgatóját, és dr. Tényi Tamás egyetemi tanárt, az Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikaigazgatóját.

A PTE Klinikai Központ elnöke dicséretet adományozott azon személyeknek, akik a gyógyító, ápoló, gyógyítást és ápolást segítő, továbbá az egészségügyi munkavégzést támogató munkaterületen áldozatos, magas színvonalú szakmai tevékenységet végeznek, kiemelkedő érdemeket szereztek.

Elnöki dicséretben részesült:

Dr. Al-Emad Khaled, a Mohácsi Kórház osztályvezető főorvosa
Bajor Péter Istvánné Dani Erzsébet, a Harkányi Termál Rehabilitációs Kórház diplomás ápolója
Balázs Eszter, az Egészségügyi Gazdálkodási Főigazgatóság ügyvivő szakértője
Bálintné Horváth Edit, a Szigetvári Kórház ápolója
Baloghné Weisz Tímea, a Harkányi Termál Rehabilitációs Kórház vezető gyógytornásza
Bánfainé Szabó Emese, a Sürgősségi Klinika orvosírnoka
Dr. Bárácz Antal Tamás, a Szigetvári Kórház főorvosa
Barics Zsanett, az Idegsebészeti Klinika orvosírnoka
Bedő-Nagypál Emese, a Reumatológiai és Immunológiai Klinika asszisztense
Bedő-Polák Szilvia, a PTE Integrált Egészségügyi Szakszervezet Onkoterápiás Intézet igazgatási ügyintézője
Bényeiné Marton Angéla, a Pathológiai Intézet orvosírnoka
Berényiné Szabó Gabriella, a Sürgősségi Klinika diplomás ápolója
Berkes Zoltánné, a Szigetvári Kórház osztályvezető ápolója
Dr. Biró Ede, a Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanársegédje
Bognár Hajnalka Anna, a Neurológiai Klinika segédápolója
Brendelné Tibola Annamária, a Mohácsi Kórház osztályvezető ápolója
Bruszel Ágnes, a Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika ápolója
Burján Tiborné dr. Maász Anita, az Orvosi Genetikai Intézet egyetemi adjunktusa
Dr. Cseke László, a Sebészeti Klinika klinikai főorvosa
Csépánné Csordás Hajnalka, a Szigetvári Kórház dietetikusa
Domonkosné Tüttő Ildikó, az Érsebészeti Klinika diplomás ápolója
Egri Nikoletta, a Fül- Orr- Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika orvosírnoka
Eninger Mónika, az Ápolásszakmai Igazgatóság Vármegyei Védőnői Szolgálat Osztály területi védőnője
Fuchsné Kinder Renáta, a Komlói Kórház részlegvezető asszisztense
Fürtösné Frankovics Márta Mária, az I. sz Belgyógyászati Klinika fizioterápiás asszisztense
Gadó János Tamás, az Idegsebészeti Klinika betegkísérője
Grósz Katalin, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika ápolója
Gyenisné Brunner Gyöngyi, a Laboratóriumi Medicina Intézet klinikai laboratóriumi szakasszisztense
Gyurákné Harcz Izabella, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet intenzív szakápolója
Gyurkovics Zsuzsanna, az I. sz Belgyógyászati Klinika osztályvezető ápolója
Halászné Csörgő Anita, az Onkoterápiás Intézet igazgatási ügyintézője
Halász-Szabó Andrea, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezető ápolója
Hegedűs Tímea, a Szívgyógyászati Klinika szakápolója
Heisz Rita, az Ápolásszakmai Igazgatóság Vármegyei Védőnői Szolgálat Osztály területi védőnője
Dr. Hóbor Béla, a Mohácsi Kórház osztályvezető főorvosa
Dr. Horváth Bálint, az Urológiai Klinika egyetemi tanársegédje
Horváth Klaudia, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum orvosírnoka
Horváth Viktória, az Urológiai Klinika orvosírnoka
Hozbor Andrea, a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika műtős szakasszisztense
Ihárosi Andrea, a Szigetvári Kórház asszisztense
Dr. Illés Anita, az I. sz Belgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa
Jobbágyné Bank Zsuzsanna, a II. sz. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum szakápolója
Kassai Beáta, a Mohácsi Kórház osztályvezető ápolója
Keppertné Fehér Andrea, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezető szülésznője
Dr. Kereskainé Hámor Andrea, a Szemészeti Klinika klinikai főorvosa
Kéri Nagy Éva, az Ápolásszakmai Igazgatóság Vármegyei Védőnői Szolgálat Osztály területi védőnője
Dr. Késői István, a Mohácsi Kórház osztályvezető főorvosa
Királyvári Erika, a Harkányi Termál Rehabilitációs Kórház osztályvezető ápolója
Kisfaludy Zsolt, az Orvosi Képalkotó Klinika röntgen szakasszisztense
Kiss Anikó, az Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet szakasszisztense
Dr. Koltai Katalin, az I. sz Belgyógyászati Klinika egyetemi adjunktusa
Dr. Kósa Gábor, a Mohácsi Kórház osztályvezető főorvosa
Kovács Andrea Irén, a Gyermekgyógyászati Klinika szakápolója
Kovács Attila, a Szívgyógyászati Klinika betegkísérője
Kovács Miklós, az I. sz Belgyógyászati Klinika betegkísérője
Kozmáné Sabján Vivien, a Gyermekgyógyászati Klinika asszisztense
Dr. Lakatos Orsolya, a Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi tanársegédje
Dr. Lénárd Sándor, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet szakorvosa
Lévai Csaba József, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet betegkísérője
Lugosi Dávid, az Orvosi Képalkotó Klinika orvosdiagnosztikai képalkotó analitikusa
Martin József, a Sürgősségi Klinika mentőtisztje
Dr. Máthé Tibor, a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika klinikai főorvosa
Mészáros Gyuláné, az Idegsebészeti Klinika ápolója
Mészáros Viktória, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet ápolásszakmai igazgatóhelyettese
Mogyorósi Ferencné, a Szigetvári Kórház szakasszisztense
Dr. Mohás Márton, a II. sz.  Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai, Diabetológiai Centrum egyetemi adjunktusa 
Monori Tünde, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szülésznője
Dr. Nagy Gabriella, a Reumatológiai és Immunológiai Klinika osztályvezető egyetemi tanársegédje
Nagyné Tóth Klaudia, az Orvosszakmai Igazgatóság asszisztense
Dr. Nógrádi Ágnes Beatrix, a Szívgyógyászati Klinika szakorvosa
Notaisz Ágnes, az Onkoterápiás Intézet területi munkaügyi ügyintézője
Dr. Papp-Hertelendi Renáta, a Gyermekgyógyászati Klinika szakorvosa
Parragi Ildikó, a Klinikai Központi Gyógyszertár szakasszisztense
Dr. Péntek Sándor Mátyás, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egyetemi tanársegédje
Pittmann Réka, a Fül- Orr- Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika szakasszisztense
Rabnecz Gábor, a Gyermekgyógyászati Klinika betegkísérője
Rapp Edit, a Komlói Kórház osztályvezető ápolója
Rapp Sándor, az Ortopédiai Klinika műtőssegédje
Sántáné Horváth Zsuzsanna, a Komlói Kórház szakápolója
Dr. Sarlós Patrícia, az I. sz Belgyógyászati Klinika egyetemi docense
Schmidtné Balogh Éva, a Szívgyógyászati Klinika intenzív szakápolója
Schmidtné Gyuricza Zsuzsanna, az Ápolásszakmai Igazgatóság Vármegyei Védőnői Szolgálat Osztály területi védőnője
Sepovitsné Marczi Szilvia, a Sebészeti Klinika osztályvezető ápolója
Seress Róbert, a Fogászati és Szájsebészeti  Klinika szakasszisztense
Sörös Petronella, a Szigetvári Kórház szociális munkása
Süli Tímea, a Fogászati és Szájsebészeti  Klinika szakasszisztense
Dr. Szabó Éva, a Szigetvári Kórház osztályvezető főorvosa
Szabó Franciska, a Pathológiai Intézet szakasszisztense
Szabóné Streicher Ágnes, az Orvosszakmai Igazgatóság ápolója
Szaniszló Lászlóné, az Egészségügyi Gazdálkodási Főigazgatóság területi munkaügyi ügyintézője
Széll Mária, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika szociális munkása
Dr. Szerencse Katalin, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet klinikai főorvosa
Szombatiné Sárosi Judit, az Orvosi Képalkotó Klinika asszisztense
Sztojka-Bódi Viktória, a Harkányi Termál Rehabilitációs Kórház asszisztense
Takács-Simon Szilvia, a Neurológiai Klinika vezető asszisztense
Tarjányiné Lengyel Csilla, a Harkányi Termál Rehabilitációs Kórház ápolója
Tengerdiné Bognár Magdolna, a Szigetvári Kórház szakápolója
Tompity Judit, a Mohácsi Kórház minőségügyi koordinátora
Tóth Erika Anna, a Sebészeti Klinika ápolója
Tóth-Jámbor Júlianna, a Mohácsi Kórház osztyálvezető ápolója
Turósné Görgei Magdolna, a Fogászati és Szájsebészeti  Klinika orvosírnoka
Vargáné Szabó Krisztina, a Harkányi Termál Rehabilitációs Kórház ápolója
Vighné Borbás Krisztina, a Klinikai Központi Gyógyszertár szakasszisztense
Waller Médea, aTraumatológiai és Kézsebészeti Klinika osztályvezető ápolója
Weiczl Hajnalka, az Onkoterápiás Intézet orvosdiagnosztikai képalkotó analitikusa

Aknai-Kiss Martina

Aknai-Kiss Martina

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni