close
CímlapEgyetemi életSzenátusi Napló

Szenátusi Napló

2021. július 23.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2021. július 22-én ülést tartott a Rektori Kabinet Szenátusi termében.

Egyetértési, és nem pusztán véleményezési jogot kíván biztosítani a Szenátus számára a testület az egyetemi költségvetést, a gazdálkodásról készült beszámolótérintő kérdésekben az új, július 22-én elfogadott Alapító Okirat szerint. A dokumentum tárgyalására a modellváltás miatt került sor. Az eredeti javaslat egyetértési joggal való kiegészítését a Bölcsészet-és Társadalomtudományi Kar és Természettudományi Kar vezetői kezdeményezték. A Szenátus az egyetértési jog gyakorlására vonatkozó javaslatot támogatta az egyetem költségvetésének, gazdálkodásáról készült beszámolójának, vagyongazdálkodási tervének és közhasznúsági beszámolójának elfogadása során, valamint az egyetem részvételével, tulajdonosi szerepével létesítendő gazdálkodó szervezetek alapításához.
Ennek szellemében módosították az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát is. Az SzMSz kapcsán felmerült a Szenátus összetételének újragondolása, elsősorban a Szentágothai János Kutatóközpont, illetve a Klinikai Központ szenátusi képviseletét is átgondolva. Az egyetem rektora ígéretet tett arra, hogy összetételére vonatkozó egyeztetéseket megkezdik az érintettekkel. Az új összetételű Szenátusban is megfelelő képviseletet kell biztosítani a munkavállalói érdekképviseleti szerveknek.
A PTE Szenátusa módosította a szaklétesítés és a szakindítás rendjét, valamint az oktatási együttműködések és a szakok belső minőségellenőrzésének alapvető szabályait érintő szabályokat. A szenátorok elfogadták a térítési és juttatási szabályzat módosítását, mely elsősorban a koronavírus-járvány elleni küzdelemben szerepet vállalt hallgatót helyzetét hivatott könnyíteni. (Ennek részletei egy későbbi cikkben várhatók!)
A szenátorok elfogadták a PTE Intézményfejlesztési Terv módosítását. A tavasz folyamán elkészült verzió a jelenlegi fenntartói iránymutatásai alapján egészült ki, elsősorban a képzési kimenetek átjárhatóságának és azok kimeneti alternatíváinak növelése kapcsán. A Szenátus elfogadta a Pécsi Tudományegyetem 2021. évi vagyongazdálkodási tervét.
A Szenátus támogatta a PTE ETK SZMSZ módosítását, mely révén az Egészségtudományi Karon létrejön egy Akkreditált Vizsgaközpont, a kar egészségügyi szakképzési tevékenységrendszeréhez kötődve.
A Szenátorok elfogadták a PTE fenntartásban működő köznevelési intézmények és szakképző intézmények Alapító Okiratainak módosítását, melyre szintén a 2021. augusztus 1-jén bekövetkező jogállásváltozás adott okot.
A szenátorok személyi ügyekről is döntöttek. A napirend végén az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjpályázati rendszer intézményi módszertani kérdésköreinek kritikája merült fel, melyet az érintett bizottságok áttekintenek majd.
A Szenátus végén dr. Miseta Attila rektor bejelentette: a PTE-re jelentkező felvételizők száma bizakodásra ad okot, konkrét adatok ebben a cikkben olvashatók.

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni