close
CímlapEgyetemi életSzenátusi Napló

Szenátusi Napló

2022. június 21.

A PTE Szenátusa május 25-én tartotta soron következő ülését a Szenátusi Tanácsteremben.

Dr. Miseta Attila rektor tájékoztatta a Szenátust arról, hogy május 17-én Kásler miniszter úr Batthyányi-Strattmann László-díjat adott át dr. Bellyei Szabolcs és dr. Melegh Béla professzoroknak. A szenátorok egy perc néma felállással emlékeztek meg a május elején elhunyt Koltai Dénesről, a KPVK emeritus professzoráról, a FEEK alapító dékánjáról.

A szenátorok személyi ügyekről döntöttek.

„Már dedikált források is rendelkezésre állnak a korábban elsősorban kari forrásokra támaszkodó szakkollégiumok, tehetséggondozó műhelyek számára. Az anyag közép- és hosszútávon előremutató, a munka még a modellváltás előtt elindult, valamennyi kari műhellyel egyeztettük” – mondta el dr. Fedeles Tamás rektorhelyettes, a „Tehetségre hangolva” a Pécsi Tudományegyetem tehetséggondozási stratégiája napirendi pont előterjesztője. Az előterjesztést támogatta a grémium, azzal a kiegészítéssel, hogy az országos hálózathoz és már meglévő kapcsolatrendszerhez, doktori képzéshez erőteljesebben, hangsúlyosabban kapcsolódjék (dr. Szécsi Gábor dékán felvetésére), illetve az ÚNKP-ba az alapszakos hallgatókat is vonják be (dr. Medvegy Gabriella dékánasszony felvetésére.) „A kapcsolattartásnak legyenek személyi felelősei, akik számonkérhetők” - egészítette ki a stratégiát dr. Miseta Attila rektor.
„A PTE Klinikai Központ önálló jogi személy lett, majd elindult a modellváltás. Feszített időszak volt. Új finanszírozási rendszerre kellett átállni, az év további részében többletforrások is jöttek, melyek révén a bérrendezést meg tudtuk valósítani, és ki lehetett váltani a PPP-konstrukciókat is. A covid végigkísérte az évet, ami a finanszírozásban is megmutatkozott, és új, finanszírozási modellt kellett kialakítani, mert többletforrás-igényt jelentett. Mindezek ellenére alapvetően sikeres évet zárhatunk” – vezette fel a nevéhez kapcsolódó napirendeket – Beszámoló a PTE gazdálkodásáról, 2021. évi beszámoló és a közhasznúsági mellékletről – Decsi István kancellár. A Szenátus elfogadta a 2021. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletét is. Ennek is megvoltak a maga kihívásai, hiszen a PTE-nek új számviteli rendszerre kellett átállni, mely értelemszerűen számviteli terminológia-váltással is járt. A most elfogadott a PTE történetében az első kettős könyvvitel-alapú beszámoló!
A szenátorok módosították a PTE fenntartásban működő Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda Alapító Okiratát úgy, hogy a három bölcsőde a továbbiakban egy égisz alatt működjön tovább. A döntés előtt e szervezetek önfenntartóként voltak megjelölve az adminisztratív rendszerekben, a váltás az előterjesztő, Lengvárszky Attila rektori kabinetvezető szerint több előnnyel is jár: egyrészt deregulációt jelent, másrészt a szervezetek és a szülők állami támogatást is tudnak majd igényelni. „Ez mindenki számára egy nyer-nyer helyzet, és könnyítés a PTE számára is” - fogalmazott Lengvárszky Attila. A Szenátus elfogadta a javaslatot.

A következő programpont a Pécsi Tudományegyetemen Egységes Teljesítményértékelési Rendszere és a bevezetésre vonatkozó mérföldkövek és ütemterv nevet viselte. „A cél, egy olyan alapvető, közös teljesítmény-értékelési rendszer létrehozása, mely minden egyetemi egységre nézve azonos paramétereket fogalmaz meg. Ezt kell a kari specifikumokkal kiegészíteni, melyek csak az adott egységek szintjén fogalmazhatóak meg” - mondta el dr. Miseta Attila rektor, majd utalt arra, mennyire nagyok az eltérések az egyes karok, illetve például a Klinikai Központ között e tekintetben, illetve az akadémiai teljesítmények is nagymértékben eltérnek az adminisztratív munka értékelésétől. Hozzátette: „Ez egy próbaév, a teljesítményértékelési rendszer egyetemi szinten való bevezetése szeptemberre tolódik. A közös rendszer kapcsán dr. Péley Bernadette vezetésével külön munkacsoport dolgozik. A munka nagyon fontos eleme, hogy az elkövetkezendő időszakban sok egyeztetés lesz a karok és a csapat között.
A Szenátus elé vitt anyag módosítására javaslatot tett az Alkalmazotti Tanács, melyet a szenátorok nem fogadtak be. Dr. Fábián Adrián, a PTE ÁJK dékánjának módosítási javaslatait viszont elfogadta a Szenátus. A Szenátus elfogadta a javaslatot, a PTE első közös TÉR-je július elsejével indul el, tesztüzemben.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni