close
CímlapEgyetemi életSzenátusi napló

Szenátusi napló

2023. január 26.

A PTE Szenátusa 2023. január 19-én tartotta első idei, soros ülését a PTE Szenátusi Tanácstermében.
A szenátorok személyi ügyekről döntöttek, professzori, docensi, címzetes egyetemi docensi, professor emeritus/emerita címekről, valamint a rektorhelyettesi pályázatokról szavaztak. A gazdálkodási rektorhelyettesi tisztség kapcsán dr. Heidl György, a PTE BTK dékánja fogalmazott meg kérdéseket. Két szempontot vetett fel: „A gazdasági szempont érvényesül  a Kuratórium munkájában, ez a kancellár fő feladata, illetve a Kancellárián belül jól működik a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatóság. Egy gazdálkodási rektorhelyettesi poszt kettős irányítási modellt jelenthet, amiben szerkezeti nehézséget látok” - jegyezte meg, majd hozzátette: „Mi a gazdálkodási rektorhelyettes pontosan behatárolható tevékenységi köre?” A BTK első embere azt is aláhúzta: a bizottsági helyek és elnökök eloszlása aránytalanul a KTK javára dőlnek el, mely egy sok karú egyetemen egysíkúbbá teszi a munkát. „Fontos lenne, hogy ne csak egyfajta szemléletrendszer domináljon. Hol lehet meghúzni a kompetenciahatárokat?”
„A jelölt személye olyan kell legyen, aki konstruktívan tud együttműködni a rektori vezetéssel. Megbízotti időszaka alatt Schepp Zoltán kiváló csapatjátékosnak bizonyult”
- mondta el válaszában dr. Miseta Attila rektor, majd kifejtette: „Úgy gondolom, fontos, hogy olyan irányba mozduljon el az akadémiai vezetés, hogy a gazdálkodási területre - a Kuratóriummal és a Kancelláriával együttműködve - is ismét legyen nagyobb ráhatása. a gazdálkodási rektorhelyettes feladatköre nem lesz redundancia.” A stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes dr. Betlehem József, az innovációs rektorhelyettes dr. Jakab Ferenc, az oktatási rektorhelyettes dr. Fedeles Tamás, a tudományos rektorhelyettes dr. Komócsi András, a gazdálkodási rektorhelyettes pedig dr. Schepp Zoltán.
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Európai Csalásellenes Hivatal ellenőrzéseit érintő törvények módosításáról szóló 2022. évi XXIX. törvény 9. pontja módosította a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényt. A módosítás szerint az alapítvány, illetve az általa létesített vagy fenntartott jogi személyek, beleértve ezek legfőbb szervének és felügyelőbizottságának elnökeit és tagjait, valamint mindezek foglalkoztatottjait, meg kell feleljenek az e bekezdésben rögzített összeférhetetlenségi szabályoknak. Ennek jegyében javasolta módosítani a PTE SzMSz-ét a rektor. A napirendi pont kapcsán ismét Heidl professzor szólalt fel: „Az összeférhetetlenség fontos kérdés, mélyen érinti az egyetemeket” - utalt vélhetően az egyebek között az Erasmus-ösztöndíjak kapcsán kialakult helyzetre dr. Heidl György, majd felkérte a jelen lévő jogászokat, arra, hogy válaszoljanak: „ha az lehetséges, hogy egy kurátor egyben kancellár és szenátor is,  mégis, mi az összeférhetetlenség kritériuma?” Válaszul dr. Fábián Adrián, a PTE ÁJK dékánja értelmezte a módosítás alapjául szolgáló törvénymódosítást: „Ez valójában nem összeférhetetlenségi, hanem kizárási szabály, mely nem pozícióhoz, hanem feladatkörhöz és ügyekhez kötődik.” Dr. Kövér Péter kancellári hivatalvezető hozzátette: „Nincs olyan szabály, mely tisztségre tekintettel tiltaná azt, hogy bárki egyszemélyben többfélét töltsön be.”
A szenátorok nem szavazták meg a módosítást.
Három szabályzat módosításához kért támogatást Lengvárszky Attila oktatási igazgató. Ezek elsősorban a lemorzsolódás csökkentését célzó intézkedések alapját jelentik majd. „Segítő intézkedések bevezetését tesszük lehetővé, melyek révén a hallgatók számára egyebek között megemelkedett számú dékáni méltányosság vagy előrehozott vizsgaalkalmak állnának rendelkezésükre. Hangsúlyozom azonban, hogy mindezt úgy szeretnénk kivitelezni, hogy ne menjen a minőség rovására, a tantervi követelmények megfelelő színvonalú teljesítéséből nem engedhetünk” - jelentette ki Lengvárszky Attila. „A minőségből nem engedhetünk, de más tekintetben hatékonyabb segítséget kell nyújtanunk a hallgatóknak. Ez azért is fontos, hogy az UQA által meghatározott indikátorokat megfelelően teljesíteni tudjuk” - tette hozzá dr. Miseta Attila rektor. A Szenátus ennek jegyében elfogadta a PTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (PTE SZMSZ 5. számú melléklet), a felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendjére vonatkozó, valamint a mesterképzés és szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendjére vonatkozó szabályzatok módosítását.
A szenátorok módosították a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatát. Lengvárszky Attila oktatási igazgató előterjesztése szerint a mostani változtatások egyebek mellett azt szolgálják, hogy a hallgatók az elsősorban az esetleges késedelmekből származó jogvesztés helyett pénzbüntetést is választhassanak.
A Szenátus támogatta a PTE Klinikai Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának 37. sz. melléklet módosítására és ahhoz kapcsolódó szabályzatmódosításokra tett javaslatot. Dr. Sebestyén Andor KK elnök a szavazás előtt elmondta: a módosításra a folyamatban lévő törvényi változások miatt van szükség, mely a Klinikai Központ egyes feladatköreinek újragondolását kívánja meg.
A Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzatának (PTE SZMSZ 29. számú melléklet) elfogadására tett javaslatot a TTK. „SzMSz-ünk módosítása voltaképpen ráncfelvarrás, a változó környezethez való alkalmazkodás” - mondta el dr. Trócsányi András dékán, majd hozzátette: „A TTK szervezeti struktúráján szeretnének módosítani a jövőben, a javaslat ennek előkészítése is.” A szenátorok támogatták a javaslatot.
A PTE ÁOK javaslatot tett az orvosi és biomedicinális szakfordító szakirányú továbbképzési szak elnevezésének módosítására. A korábbi névben nem szerepelt, hogy mely nyelvből szereztek a képzésben résztvevők szakfordítói képzettséget, ám ezt csak oly módon lehet a hatályos jogszabályok szerint megváltoztatni, ha töröltetik a szakot, majd újra nyilvántartásba veszik, immár az adott idegen nyelv feltüntetésével. A szenátorok támogatták az előterjesztést.
A grémium következő rendes ülését március 30-án tartja majd.

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni