close
CímlapKultúraBibliák a Klimo Könyvtárban

Bibliák a Klimo Könyvtárban

2021. október 06.
2008-ban, a Biblia évében nyitotta meg a Klimo Könyvtárban található Bibliákat bemutató tárlatát a PTE Történeti Gyűjtemények Osztálya.
 
A Biblia az európai kultúra egyik alappillére, amelyet nem csupán a zsidó és a keresztény vallás kanonizált gyűjteményeként tartanak számon, hanem az emberiség évezredeken át felhalmozott tudásának összefoglalójaként is. Erre utal az eredeti görög, a byblion többes számú szó jelentése: könyvek. Ez a kifejezés, összetett jelentése révén a műfaji sokszínűséget is magában hordozza. Így megtalálhatók benne a mítosz, a monda és a legenda jellegzetességei mellett a példázatos elbeszélések, a himnuszok, az erkölcsi mondanivalót tartalmazó filozófiai példabeszédek, végül helyet kaptak a közmondások és a találós kérdések is. A zsoltárok és a jeremiádok műfajának megszületése pedig magának a Bibliának köszönheti kialakulását. A Biblia két, markánsan elkülöníthető részre osztható: az Ó- és Újszövetségre.
 
A Pécsi Püspöki Könyvtár példányai
A Klimo Könyvtárban az európai bibliakiadások nevesebb darabjai megtalálhatóak. A gyűjteményben a katalógus találatok szerint 155 Biblia található. Az időhatárok is igen széles spektrumot ölelnek fel: a XV. századtól a XIX. század közepéig. A nyelvi sokszínűség sem elhanyagolható: az eredeti héber, görög mellett, az általánosan is elterjedt Vulgata (a Biblia latinfordítása), majd a XVI. századtól megjelennek a nemzeti nyelvű bibliák (magyar, német, francia, belga, olasz, szlovén, vend, horvát, angol), valamint a többnyelvű, polyglott Szentírások.
 
A kiállítás három nagyobb tematikai egységben mutatta be a gyűjtemény darabjait.
 

Történeti Gyűtemények Osztálya

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni