close
CímlapKultúraA nyelvtanulás legyen élmény!

A nyelvtanulás legyen élmény!

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának aulája számos rendezvénynek adott már helyet, 2018. február 26-án egy sajtótájékoztatónak, amely egy különleges projektet indított útjára „Élményközpontú nyelvtanulás módszertani és tartalmi kidolgozása és megvalósítása középiskolás tanulók nyelvtudásának fejlesztésére a Pécsi Tudományegyetemen” címmel (EFOP-3.2.14-17-2017-00002).

Berkics Erika; fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

Berkics Erika, a projekt szakmai vezetője miután név szerint köszöntötte a középiskolák képviseletében érkező tanárokat, bemutatta a programtervet. Megtudhattuk, hogy a projektet a Pécsi Tudományegyetem 14 középiskolával együttműködve valósítja meg az Európai Szociális Alap támogatásával. Elsődleges célja a legújabb hazai és nemzetközi nyelvpedagógiai és módszertani kutatásokba ágyazva olyan innovatív, a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, a nyelvi érettségi követelményeihez illeszkedő tananyagokat és tevékenységeket kidolgozni és megvalósítani, amelyek révén

jelentősen javul a tanulók nyelvtudása, a nyelvtanuláshoz való hozzáállása és motivációja,

és ezáltal nagyobb esélyük nyílik sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgát tenni. A projekt futamideje 36 hónap, 2017. december elejétől 2020. november végéig tart, összköltségvetése 344 902 720 Ft.

Élményközpontú nyelvtanulás; fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

A sajtótájékoztatón a két alprojektvezető: Gerner Zsuzsanna, és Lugossy Réka ismertették, egyelőre a két leggyakrabban tanult idegen nyelv, angol és német nyelvből van lehetőség a fejlesztés igénybevételére.

A projekt két fő célcsoportját a 9-13. évfolyamos középiskolai tanulók és a középiskolai idegennyelv szakos tanárok alkotják.

Fontos szempont, hogy az középiskolások nyelvtanulását a hozzájuk korban közel álló egyetemista korosztály segíti. A résztvevő iskolák jelentős része kedvezményezett, fejlesztendő, illetve komplex programmal fejlesztendő járásban található. A bevonni kívánt tanulók nagyrésze az idegennyelv-fejlesztés területén kiemelt támogatásra szorul ahhoz, hogy felsőoktatásba kerülhessen, illetve hogy piacképes nyelvtudást szerezzen. A nyelvtanulás eredményességét várhatóan pozitívan befolyásolják az élményközpontú, a tanulók életkori sajátosságait, digitális eszközhasználati szokásait figyelembe vevő feladatok a heti rendszerességgel megtartott foglalkozások során; másrészt

tematikus nyelvi programok, nyelvi táborok és külföldi tanulmányi kirándulások segítik a tanulók idegen nyelvi gátlásainak lebontását, motivációjuk fokozását és hosszú távú fenntartását, valamint nyelvtudásuk fejlődését és aktív használatát.

 

Berkics Erika; fotó: Csortos Szabolcs, UnivPécs

A nyelvtanárok szakmódszertani eszköztárának bővítésére a projekt akkreditált pedagógus-továbbképzéseket, illetve workshopokat kínál, továbbá iskolánként két nyelvtanár külföldi módszertani továbbképzésen vehet részt célnyelvi országban. A projekt hozzájárul továbbá a tanórán kívüli foglalkozásokat tartó idegennyelv tanár szakos egyetemi hallgatók tanári kompetenciáinak fejlődéséhez is, kivált, ami a tananyag és pedagógiai folyamat tervezését, a tanulási folyamatok szervezését és irányítását, az önálló tanulás képességének fejlesztését, valamint a szakmai együttműködés és kommunikáció kompetenciáit illeti. A projekt hozadékaként az elsajátított innovatív nyelvpedagógiai jó gyakorlat beépül a projektben részt vevő iskolák pedagógiai programjába, az idegennyelv szakos tanárjelöltek és nyelvtanárok a projekt lezárulta után is beépítik napi gyakorlatukba, és ezáltal

tanulók generációinak képesek lesznek hatékony nyelvoktatást biztosítani.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni