close
CímlapEgyetemi életAutonómia és modellváltás

Autonómia és modellváltás

2021. május 07.

Új működési modell váltja a régit augusztusban. A modellváltással kapcsolatos háttéranyagok közül most az autónómiával kapcsolatos kérdéseket közöljük le.

Pénzügyi autonómia.
A modellváltás egyik lényeges eleme, hogy az egyetem az eddigi vagyonkezelés helyett tulajdonba veszi vagyontárgyait (ingatlanokat, ingóságokat). Ezzel a vagyonnal az egyetem az államháztartási szabályok szigorú korlátai helyett maga gazdálkodik. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványhoz, pedig nevének megfelelően az évszázados nemzetközi gyakorlatnak megfelelően vagyon kerül. Természetesen a vagyongazdálkodás nem öncélú, hanem a közfeladat ellátás érdekében történik.

Szervezeti autonómia.
A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott egyetem távolabb kerül az állami fenntartástól, ez alapján egy decentralizáltabb működési formája lesz. Az egyetemi működési formára, belső szervezeti struktúra kialakítására a sarkalatos törvény tág teret biztosít, a legfontosabb garanciális elemek az egyetem alapító okiratában kerülnek majd rögzítésre. A sarkalatos törvény szerint, amennyiben egyes jelenleg szenátusi jogköröket a jövőben a kuratórium gyakorol, akkor ezen tételesen megjelölt jogkörök esetében is előzetes véleményezési vagy egyetértési jogot kell biztosítani a Szenátusnak. A jelenlegi törvényjavaslat szerint aalapítvány felügyelőbizottságába a Szenátus egy tagot delegálna. A decentralizált egyedi szervezeti működési forma szabadabban alakítható az egyetem alapító okiratban foglaltak szerint.

Munkáltatói autonómia.
A munkavállalók egy kötött, meghatározott fizetési kategóriákat tartalmazó közalkalmazotti jogviszonyból a munkatörvény szerinti jogviszonyba kerülnek át. Ez utóbbi teljesítményelvűbb, szabadabb foglalkoztatási formát jelent.

Az oktatás, kutatás autonómiáját az alaptörvény garantálja, mely– az elfogadás előtt álló - sarkalatos törvényben (KEKVA tv. 22.§ (3)) is megerősítésre kerül, továbbá a nemzeti felsőoktatási törvényben több helyütt is találunk továbbra is érvényes garanciális rendelkezéseket.


 


 

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni