close
CímlapEgyetemi életKérdések és válaszok a modellváltásról

Kérdések és válaszok a modellváltásról

2021. május 04.

Mintegy kétszázan vettek részt azon az online fórumon, melyet dr. Stumpf István kormánybiztos és dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár tartott a Pécsi Tudományegyetem modellváltásával kapcsolatban május 4-én. Az eseményt dr. Miseta Attila rektor moderálta. A chaten kérdezni is lehetett. (A fórumon túl az info@pte.hu e-mailre is várja a modellváltással kapcsolatos kérdéseket a PTE vezetése. - a szerk.)

A fórumon készült felvétel:

„Érthető, hogy a változás bizonytalanságot szül, különösen, mert „kifutottunk a pályára”, de a szabályok még nem minden esetben tisztázódtak, sok mindent a Kuratóriummal kell majd egyeztetnünk. Alapvetően optimista vagyok, bízom abban, hogy az új működési modell új lehetőségeket nyit, és lehetővé teszi, hogy a Pécsi Tudományegyetem a legjobb egyetemekhez felzárkózó, modern entitás legyen. Bízom abban is, hogy együtt sikerre tudjuk ezt vinni.” - vezette fel az eseményt dr. Miseta Attila rektor.
Dr. Stumpf István kormánybiztos megköszönte a fórum lehetőségét, és a modellváltást történelmi mérföldkőnek nevezte. Jelezte azt is: összesen 21 egyetem lépett erre az útra, vagyis a magyar egyetemek 70%-a már új keretek között dolgozik. „Tagoltabbá vált a felsőoktatás, hiszen 5 egyetem állami fenntartású maradt, és mellettük vannak magán-, egyházi, valamint alapítványi formában működő egyetemek. Utóbbiak közül tíz már csaknem egyéves tapasztalatokkal is rendelkezik a modellváltás kapcsán” - mondta. Azt is hangsúlyozta, hogy ez a folyamat esély arra, a rigid államgazdálkodási rendszer helyett egy saját arcra formált, az egyetemi közösséggel és az üzleti szférával szorosabb kapcsolatot ápoló, versenyképes egyetemi struktúra alakulhasson ki.

A kormánybiztos a Pécsi Tudományegyetem Kuratóriumának tagjait is ismertette: Az elnöke prof. dr. Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár, a PTE rector emeritusa lesz, tagjai pedig: dr. Mikes Éva, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa, Pécs korábbi alpolgármestere; dr. Szili Katalin miniszteri biztos, az Országgyűlés korábbi házelnöke; Decsi István, a PTE kancellárja, valamint dr. Rappai Gábor, a PTE KTK professzora. „Ez az 5 ember veszi át az állami fenntartó felelősségét, és tereli versenyképes irányba a PTE-t.”

- hangsúlyozta dr. Stumpf István.
„A kormány mérlegeli annak lehetőségét, hogy a PTE egyetemi kötvény formájában is jelentős közvetlen támogatást tudjon kapni.” - jegyezte még meg, majd az átalakulás várható ütemezésével kapcsolatban kifejtette: „Május végéig bejegyzik az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítványt. Ezután az egyetem vezetésén és a Kuratóriumon múlik, hogy milyen szabályozást készítenek.”
Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a finanszírozásban újfajta elemek is megjelennek majd, melyek az egyetemi kötvényprogram révén más keretek közé emelik mind a betegellátást, mind a kutatásokat. Dr. Stumpf István hozzátette: voltak ugyan viták a folyamat során, de nyugvópontra jutottak, mert az egyetemek megtartják a klinikákat. Ez mind az orvosképzés, mind a kutatási potenciál szempontjából fontos az egyetemek számára.  Mindemellett tud érvényesülni az egységes kórházirányítási rendszer is. Vitatott pont volt a pedagógusképzés kérdése is, de ennek jövőjéért kiemelt felelősséget visel az állam. A kormánybiztos azt is kiemelte: „A hallgatókkal való folyamatos konzultáció révén kiderült, hogy a hallgatói önkormányzatokon túl is vannak olyan csoportok, melyek szeretnének bekapcsolódni a modellváltás folyamatába, követeléseik érvényesítésébe. Ezt is felmérjük.” - a kormánybiztos hozzátette: „Az autonómia letéteményese a Szenátus működése. Szerintem a PTE Kuratóriumában lévő emberek személye, elkötelezettsége biztosítja, hogy Pécsett olyan modell alakuljon ki, mely megnyugtató lesz minden egyetemi polgár számára.”
Hebling János professzor (PTE TTK) a sok folyamatot nehezítő közbeszerzés kapcsán feltett kérdésére a kormánybiztos így reagált: „A modellváltással nem lesz kötelező a központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozás, az önkéntessé válik. Ez az egyik fontos eredménye lehet az átállásnak.”
Prof. dr. Pálné Kovács Ilona (PTE BTK) a nem közvetlenül profitként megjelenő bölcsészet- és társadalomtudományok teljesítménymérésével kapcsolatos kérdésére a kormánybiztos így válaszolt: „Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem egy technokratikus átalakulásról van szó.” Azzal kapcsolatban, hogy lesz-e a Kuratóriumnak háttérapparátusa, kifejtette: „Az eddigi tapasztalatok alapján többféle megoldás körvonalazódott eddig. Minden kuratórium háttérszervezete elsősorban a vagyongazdálkodással foglalkozik, de van, hogy az egyetemmel közös hátteret használnak. Ez a kuratóriumtól és az egyetemtől függ. Vannak már olyan kezdeményezések is, melyek színvonalas regionális fejlesztési tervekben manifesztálódtak úgy, hogy azokat összekapcsolták az egyetemi fejlesztésekkel. Így a vidékfejlesztési programba is integrálni lehet az egyetemek vezető szerepét.”
Dr. Zeller Judit (PTE ÁJK) kérdése a következő volt: megmarad-e a Szenátus autonómiája, vagyis a Kuratórium nem vonja el a Szenátus döntési kompetenciáit, amire elvileg lehetősége van? „Minden egyetem olyan struktúrát alakíthat ki, mely számára leginkább elfogadható. - válaszolt a kormánybiztos. - Vagyis a Szenátus jogköre azon múlik, hogy milyen konszenzust alakít ki a Kuratóriummal közösen. Minden remény szerint egy konszenzuson alapuló szabályrendszer fog Pécsett érvényesülni. A kuratóriumok a szoros együttműködésben  érdekeltek, nem érdekük, hogy megfojtsák azokat az energiákat, melyek az egyetemi autonómiából fakadnak.”
Arra a kérdésre, mely az intézmények közötti hallgatói mobilitás lehetőségére világított rá - hiszen ezentúl nem állami, hanem az adott intézménytől kap ösztöndíjat a hallgató, ami nem feltétlenül teszi egyértelművé a váltást - a kormánybiztos az ösztöndíjrendszerek rugalmas kialakításának hangsúlyozásával felelt.
Prof. Dr. Dobay Péter (PTE KTK) arra mutatott rá, hogy a modellváltásról szóló törvényben az ingóságok és az ingatlanok szerepelnek, az egyetemek immateriális vagyona nem. „Ki, mikor és pontosan mennyire értékelte a PTE szellemi vagyonát, a brandet?” - tette fel a kérdést Dobay professzor. „A váltással az egyetem mindent, ami eddig az államé volt, megkapott saját tulajdonába, vagyis az alapítvány a szellemi vagyont is a vagyontömeg részének tekinti.” - reagált Stumpf István, majd megjegyezte: „Miért nem jelezte ezt korábban?! Ez lehet az új modellben működő egyetem egyik első projektje, hogy felméri a saját maga erejét, immaterális vagyonát.”
„Milyen életpálya modellben gondolkodnak?” - tette fel a kérdést Dr. B. Erdős Márta (PTE BTK), leginkább a kutatási eredményeket katalizáló szabadságok kérdésére célozva. „E tekintetben sem a megszokott rigid rendszer érvényesül majd, hanem lesz mód egyénre szabott szabályrendszer kidolgozására.” - válaszolt Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért helyettes államtitkár. 

További információk a modellváltásról: pte.hu/modellvaltas
Az eseményről készült videófelvétel a PTE.hu modellváltás menüpontjában lesz elérhető.
Bármilyen további kérdést a modellváltással kapcsolatban az info@pte.hu e-mailen vár a PTE vezetése.

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni