close
CímlapEgyetemi élet„Már nem egy távoli intézményi fenntartó felelőssége az egyetem jövője”

„Már nem egy távoli intézményi fenntartó felelőssége az egyetem jövője”

2021. augusztus 06.

Dr. Szili Katalin a PTE alumnája, a jogi karon szerzett oklevelet. Tevékeny politikai pályát tudhat magáénak, mely során az Országgyűlés Házelnöke is volt. Jelenleg miniszterelnöki megbízott, a feladata a személyes közreműködés a határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban. A Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának tagja.

Mennyire kísérte figyelemmel a PTE-n zajló folyamatokat karrierje során?
A Pécsi Tudományegyetemen tanultam, jogászi diplomám mellett posztgraduális képzés keretében politológusi diplomát is itt szereztem. Címzetes egyetemi docensként részt vettem, de elsősorban a térség képviselőjeként támogattam, segítettem, illetve folyamatosan figyelemmel kísértem az egyetem életét, amely a régió szempontjából különösen meghatározó. Természetesen,

pécsi lakosként is fontos számomra, hogy alakul a térség jövője.

A legutóbbi időkben az egyetem Diaszpóra Projekt Hálózat eseményein vettem részt folyamatosan, hiszen hiánypótló a tevékenységük, de jó néhány klinikai és kari fejlesztési elképzelést is megismerhettem.

Mennyiben jelent előnyt, hogy az egyetem élt a modellváltás lehetőségével?
A modellváltás tartalmi elemei a lényegesek. A változtatás támogatása azért történhetett, mert a kialakított modell az államtól függetlenebb struktúrában, pénzügyi önállósággal, megszemélyesített működtetőkkel garantálja a versenyképességet. Minden kritikával ellentétben azzal, hogy az állami köldökzsinór lazább lesz, és azzal, hogy az állam az irányítás, szabályozás, ellenőrzés szerepét megtartja,

az egyetemi autonómia mélyül.

A kuratórium és a szenátus harmonikus együttműködése, hatékony kooperációja lehet, álláspontom szerint, ennek garanciája a hétköznapokban.

Miért vállalta el a kuratóriumi tagságot?
Az elmúlt évtizedekben számtalan alkalommal segítettem az egyetemet különböző elképzelései megvalósításában, még akkor is, amikor ez feladataimból fakadóan nem volt kötelezettségem. A kuratórium tagjainak mindegyike, magamat is beleértve szerepelt az egyetem által összeállított lehetséges kuratóriumi tagok listáján. Mivel előzőleg több egyetemi vezető is felkeresett, így a hivatalos megkereséskor túl sokat már nem kellett gondolkodnom. Megjegyzem, Pécsett lakom és élek, így számomra is fontos a város és a régió jövője. Ennek most új lendületet ad a dr. Mikes Éva kormánybiztos asszony és munkatársai által fémjelzett gazdaságfejlesztési zóna program, s az ezzel harmonizáló egyetemi fejlesztések sokasága. Ezzel egy kiváló ügyet szolgálhatok.

Megtarthatja emellett miniszterelnöki megbízotti pozícióját?
A vonatkozó szabályok értelmében nem összeférhetetlen, de az egyéb feladatokból származó kapcsolati lehetőségek is jól hasznosíthatóak az egyetem érdekében.

Mit tart a legfontosabb kérdésnek?
Az egyetem eddigi kiválóságaira alapozott, de a kor kihívásaira választ kínáló korszerű, közös stratégia kialakítása, ami hosszú távon egyben „fazont” ad az egyetemnek, méltón a múltjához helyezi fel a világ neves egyetemeinek térképére. Megjegyzem, jó alapokról indulunk.

Az egyetem érdekében, de a térség gazdasági helyzetére tekintettel milyen lehetőségeket lát további források bevonására?
Első az irányok és prioritások meghatározása, ezt követheti a zóna projekttel való harmónia megteremtése, majd a konkrét projektek meghatározása. A kormányzati támogatásoknak új lendületet adhat az egyes egyetemek fejlesztési elképzeléseit összefoglaló kormány előterjesztés lehetősége, továbbá az EU-s források igénybevétele.

Ki kell hoznunk a maximumot  az elérhető forrásokból.

A többi közt az egyetemi kancellárián kiváló fiatal szakemberek végzik ehhez a háttérmunkát, melybe sikerült már betekintést nyernem, ugyanakkor a dékánokkal folytatott első beszélgetések is sok impulzust adtak.

Mennyiben fogja a kuratórium működése befolyásolni a hallgatók életét, az oktatók, kutatók munkáját?
Az alapító a vonatkozó szabályokban egy nemzetközi szintű tudásközpont kialakítását fogalmazta meg feladatként. Nyilván az egyetem eddigi eredményeit és a vezetők, oktatók, hallgatói közösség véleményét is figyelembe véve kell a jövőképet úgy meghatároznunk, hogy az

az egyetem valamennyi polgára számára minőségi javulást hozzon, megbecsültségben, karrierlehetőségben, az őket szolgáló infrastruktúrában, felszereltségben.

vid- és középtávon milyen fejlődési ívet képzel el az egyetem számára?
Nyilván, a kuratóriumi tagok a modellváltással megszemélyesíthetők, már nem egy távoli intézményi fenntartó felelőssége az egyetem jövője. Így én egy látványos, minőségi javulást is eredményező, az egyetem vezetésével egyetértésben kialakított, nem a pártpolitikának kitett közös munkában vagyok érdekelt.

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni