close
CímlapModellváltásMunkacsoportok alakultak a sikeres tárgyalások érdekében

Munkacsoportok alakultak a sikeres tárgyalások érdekében

2021. február 25.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2021. január 29-ei ülésén arról határozott, hogy az Egyetem kezdeményezi a fenntartónál a Pécsi Tudományegyetem állami fenntartású felsőoktatási intézményből a felsőoktatási modellváltás során közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartású felsőoktatási intézménnyé alakulását.

Egyidejűleg a Szenátus számos garanciális feltételt fogalmazott meg, amelynek képviseletére felhívta az Egyetemet a modellváltásra irányuló tárgyalásokon képviselőket, hogy a minisztériummal, illetve majd az alapítványi fenntartóval folytatandó tárgyalások során törekedjenek azok érvényesítésére.

Ennek érdekében három, rektori felügyelet mellett működő, egymással kooperációban álló munkabizottság kezdte meg tevékenységét a modellváltás fókuszpontjait érintő területeken:

  • Intézményirányítás munkacsoport;
  • Stratégiai tervezés munkacsoport;
  • Vagyon- és gazdálkodás munkacsoport.

A munkacsoportok vezetését egy-egy rektorhelyettes látja el, létszámát tekintve maximum 8 fős teamek alakultak meg, amelyekben hangsúlyozott a dékáni részvétel, az apparátus szükségszerű képviselete mellett.

A Stratégiai tervezés munkacsoporton belül három 6 fős albizottság alakult meg oktatás, oktatásfejlesztés (ideértve a köznevelés és szakképzés kérdéseit); kutatás, kutatásfejlesztés, innováció; és infrastrukturális fejlesztések témakörökben.

A munkacsoportok rendszeresen beszámolnak a Rektori Vezetői Értekezletnek. A rektor és a munkacsoportok vezetői szükség szerint megvitatják és értékelik a modellváltási folyamat előrehaladását a kari vezetőkkel és más érintettek bevonásával, kiemelten az egyéb önálló szervezeti egységek vezetőivel, valamint érdekképviseleti szervek képviselővel.

A modellváltási folyamat szükségszerű adminisztratív feladatait a Kancellária és a Rektori Kabinet igazgatóságai saját feladat- és hatáskörük keretében látják el.

A modellváltás sikerességének egyik záloga, ha a Pécsi Tudományegyetem egységben, központi irányítással, egykapus minisztériumi kommunikációval, ugyanakkor folyamatos belső egyezte-tésekkel, és a szervezeten belüli igények maximális figyelembevétele mellett menedzseli a folyamatot, amelyről rendszeresen tájékoztatást nyújt az egyetemi nyilvánosság felé.

 

Dr. Miseta Attila s.k.            Decsi István s.k.
rektor                                      kancellár

 

Pécs, 2021. február 24.

Pécsi Tudományegyetem

Pécsi Tudományegyetem

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni