close
CímlapNyelvtanulásNyelvvizsgák felé… I.

Nyelvvizsgák felé… I.

Milyen nyelvvizsgák léteznek? Mert nyelvizsgákra szükség van - a pandémia alatt is le lehet tenni őket - nemcsak a diplomához hasznos, ha más nyelveket beszélünk, olvasunk, de akár egy filmet is nagyobb élmény az eredeti nyelven végignézni.

BME nyelvvizsga

A BME nyelvvizsgát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete fejlesztette ki. BME vizsgarendszer kétnyelvű, valamint egynyelvű változatban is letehető, a kétnyelvű középfokú írásbeli vizsga fordítási feladatot és nyelvismereti tesztet is tartalmaz. Lehet szóbeli, írásbeli valamint komplex típusú vizsgára jelentkezni, azaz a részvizsgák külön is letehetők, illetve ismételhetők.
Az egynyelvű vizsga középfokon három órás, írásbeli (2 óra 10 perc), magnóhallgatás (kb. 25 perc) és szóbeli beszélgetés (20 perc) részekből tevődik össze.
Minden egyes feladathoz rövidebb-hosszabb szövegeket kell megértened. A sikeres vizsgázók államilag elismert bizonyítványt kapnak, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.
A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám legalább 60%-át eléri.
további információk
Azoknak ajánlott, akik nyelvtudása mind a négy készségben (írás, olvasás, hallás, beszéd) közel azonos szinten van, az összpontszámban mind a négy készség azonos súlyt (25 %) képvisel.

ECL nyelvvizsga
Az ECL (=European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) nyelvvizsga az Európai Uniós tagországok konzorciuma által létrehozott nemzetközi, egynyelvű nyelvvizsgarendszer, így nemzetközi és államilag elismert bizonyítványt is kapnak a vizsgázók. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni. Az ECL nyelvvizsgarendszerben nem csak komplex vizsgát lehet tenni, lehetőség van csak írásbeli, illetve csak szóbeli részvizsgára jelentkezni.
A nyelvvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a maximális pontszám 60%-át eléri.
További információk
Azoknak ajánlott, akik jobbak az olvasott és hallott szövegértés terén, mert ez a vizsgatípus nem tartalmaz nyelvtani feladatot. A hallott szövegértési feladat itt azonban nehéz, dialektusban beszélő szereplők és háttérzajok nehezíthetik a listeninget. A szóbeli része könnyebben teljesíthető.

TELC nyelvvizsga

A The European Language Certificates (TELC) Európa szerte elfogadott nemzetközi nyelvvizsgarendszer, melynek főbb jellemzője a kommunikativítás és a köznapi élethelyzetekben előforduló szituációk megfelelő alkalmazása. A vizsga sikeres teljesítése esetén a vizsgázó nemzetközileg elismert bizonyítványt kap kézhez, mely egyúttal Magyarországon államilag elismert, így érettségihez, felvételihez, diplomakiadáshoz és munkavállaláshoz egyaránt felhasználható.
Legnagyobb előnye, hogy a szóbeli részére időszakosan kerül sor, mindenkit visszahívnak egy adott időpontra, tehát nem kell egész nap bent várakozni.
Vizsgaszintek: alapfok, középfok, felsőfok. A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni.
További információk 
Azoknak ajánlott, akik főként az írott, de a hallott szövegértés terén is erősek, akik jól és gyorsan tudnak olvasni, és jól bánnak az idővel.

EUROEXAM nyelvvizsga
Az EUROEXAM nyelvvizsgarendszert az International House fejlesztette ki. Egy- és kétnyelvű változata is létezik, amelyek közül választani lehet. Mindenütt érvényes, államilag elismert bizonyítványt ad. Létezik alapfok, középfok, felsőfok. A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni.
További információk

Azoknak ajánlott, akik erősek a kommunikációban, kétnyelvű vizsga esetén - fordításban és közvetítésben.

ELTE-ORIGÓ nyelvvizsga
Az ELTE-ORIGÓ államilag elismert, kétnyelvű vizsgarendszer, amely a felvételi eljárásban többletpontot ér, Magyarországon mindenütt elfogadott, diplomakiváltáshoz és munkavállaláshoz egyaránt megfelelő.  Az írásbeli és szóbeli részvizsgák külön is letehetők, a komplex „C” típusú vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.
A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni, de minden készségből minimum 40%-ot kell elérni. A komplex értékelésben a vizsga akár egy 70%-os szóbeli és egy 50%-os írásbeli esetén is sikeres.
További információk
Azoknak ajánlott, akik számára a kommunikativitás a legfontosabb szempont, azoknak ez a legjobb választás, akik idegennyelv tudásukat a közvetítési készségen keresztül is bizonyítani képesek.

IELTS nyelvvizsga
International English Language Testing System (IELTS) egy külföldi egyetemeken elfogadott nemezetközi nyelvvizsga bizonyítvány.
A vizsga ugyanúgy két részből áll (szóbeli nyelvvizsga és írásbeli nyelvvizsga) mint a legtöbb magyarországi nyelvvizsga. Az IELTS nyelvvizsga  egy 0-9 pontos skálán méri az angol nyelvtudást. 
További információk

Társalkodó nyelvvizsga
A vizsgarendszer általános, kétnyelvű vizsgarendszer, amelyet a Kodolányi János Főiskola Nyelvvizsgaközpontja fejlesztett ki, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult. Három szinten, alap (B1)-, közép (B2)- és felsőfokon (C1) méri a vizsgázók tudását német és angol nyelvből. Angol nyelvből egynyelvű nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására is jogosult. A  kétnyelvű szóbeli vizsgán szótár nem használható, ezért mindenképpen célszerű aktív szókinccsel rendelkezni a hétköznapi, társalgási témákat illetően.
A sikeres vizsgához min. 60%-ot kell teljesíteni a vizsgázónak.
További információk 
Azoknak ajánlott, akik jártasan a mindennapi témákban, képesek önálló témakifejtésre. Az írás valamint az olvasás készségük megfelelő, nyelvismeretük stabil.

Balogh Robert

Balogh Robert

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni