close
CímlapEgyetemi életBezárta a tanévet a PTE

Bezárta a tanévet a PTE

Konstruktív, integrált egyetem fejlesztése - egyebek mellett erről volt szó a június 13-án tartott Tanévzáró Ünnepi Szenátusi Ülésen a Dr. Halasy-Nagy József Aulában. Az eseményen Rector Emeritus, Professor Emerita, Decan Emeritus címeket adományozott az egyetem szenátusa, valamint címzetes egyetemi tanári, docensi címek, habilitáltak és a doktori fokozatot szerzők vehették át okleveleiket.

„Nagyok az elvárások, nagyok a kihívások a Pécsi Tudományegyetem előtt. Rengeteg a feladat annak ellenére, hogy elődeink is rendkívül aktívan munkálkodtak azon, hogy az egyetem megőrizze és erősítse pozícióit. A fejlődési lehetőségek minden kar számára határtalanok.” - mondta Miseta Attila, a PTE rektora, majd hozzátette: Túl azon, hogy a munkához a peremfeltételeket biztosítsuk, és ezeket bővítsük, egyik legfőbb feladatunk, hogy egy igazi, konstruktív, integrált egyetemet fejlesszünk tovább.” A rektor utalt arra, hogy a tizenkilenc évvel ezelőtt lezajlott integráció sok helyen még mindig nem elég életteli. Újabb előrelépés, hogy a PTE minden egységénél egy korszerű, és amennyire lehet objektív teljesítményértékelő-rendszert vezet be a Pécsi Tudományegyetem. „Fontos, hogy minden kar, szak, szakirány emelje a nívóját. Emellett az is kiemelt jelentőségű, hogy a hallgatóknak minél több lehetőségük legyen közvetlen kapcsolatot kialakítani a tanáraikkal.” – hangsúlyozta a személyes kapcsolatok fontosságát Miseta Attila, végül hozzátette:

a Pécsi Tudományegyetem komoly feladatot kapott és vállal a regionális fejlesztésben.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2018. szeptember 13-ai ülésén 2010 és 2018 között végzett kimagasló vezetői tevékenysége elismeréseként Rector Emeritus címet, valamint a Pécsi Tudományegyetem arany emlékgyűrűjét adományozta:

 • Bódis József professzornak, prorectornak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma oktatásért felelős államtitkárának.

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Kari Tanácsa 2010-2018 között végzett vezetői tevékenysége elismeréseként Decan Emeritus címet adományozott:

 • Horváth Béla professzor emeritusnak.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Kari Tanácsa 2010-2018 között végzett vezetői tevékenysége elismeréseként Decan Emeritus címet és a Pécsi Tudományegyetem arany emlékgyűrűjét adományozta:

 • Betlehem József professzornak.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2019. május 23-ai ülésén a Bölcsészettudományi Kar Demográfia és Szociológia Doktori Iskola vezetőjeként végzett kiemelkedő iskolateremtő munkássága elismeréseként Professor Emerita címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott:

Kovács Teréznek, a Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszék egyetemi tanárának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2019. május 23-ai ülésén az Általános Orvostudományi Kar fejlődése érdekében kimagaslóan példaértékű gyógyító, oktató, kutató és magas színvonalú nemzetközileg is elismert tudományos tevékenysége elismeréseként professor emeritus címet és a PTE címerével ellátott arany kitűzőt adományozott:

 • Dóczi Tamásnak, a Klinikai Központ Idegsebészeti Klinika egyetemi tanárának.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi tanári címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott:

 • Prókai Lászlónak, a University of North Texas egyetemi tanárának
 • Várdai Istvánnak Liszt Ferenc-díjas csellóművésznek. Művész úr távollétében oklevelét édesanyja, Huszics Ibolya zongoraművész, a Művészeti Kar óraadó tanára veszi át.
 • Zeller Gyulának, a Közgazdaságtudományi Kar nyugalmazott egyetemi docensének.

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa címzetes egyetemi docensi címet, valamint az egyetem címerét ábrázoló ezüst kitűzőt adományozott:

 • Horváth Zoltánnak, a Baranya Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának
 • Igaz Ivánnak, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főorvosának
 • Szőke Zoltánnak, a Budapesti Fesztiválzenekar szólamvezető kürtművészének
 • Ujfalussy Györgynek, az Egis Gyógyszergyár Zrt K + F partnerkapcsolati igazgatójának.

Habilitált doktori oklevelet vehetett át:

Az állam-és jogtudományok területén:

 • Schadl György, az Edutus Főiskola főiskolai docense

A biológiai tudományok területén:

 • Móra Arnold, a PTE Természettudományi Kar adjunktusa
 • Pál-Fám Ferenc, a Kaposvári Egyetem egyetemi docense

Az egészségtudományok területén:

 • Járomi Melinda, a PTE Egészségtudományi Kar adjunktusa
 • Lukács Andrea, az Miskolci Egyetem egyetemi docense
 • Sélleyné Gyuró Mónika, a PTE Egészségtudományi Kar főiskolai docense

Az építőművészetek területén:

 • Csontos Györgyi, a Szent István Egyetem egyetemi docense
 • Sztranyák Gergely, a PTE Műszaki és Informatikai Kar adjunktusa

A földtudományok területén:

 • Polgári Márta, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója

Az irodalom-és kultúratudományok területén:

 • Glózer Rita, a PTE Bölcsészettudományi Kar adjunktusa

A közgazdaságtudományok területén:

 • Lányi Beatrix, a PTE Közgazdaságtudományi Kar adjunktusa

A neveléstudományok területén:

 • Torgyik Judit, a Kodolányi János Egyetem főiskolai tanára

A nyelvtudományok területén:

 • Kleiber Judit, a PTE Bölcsészettudományi Kar adjunktusa

Az orvostudományok területén:

 • Czömpöly Tamás, a Soft Flow Hungary Kft. tudományos tanácsadója
 • Jávor-Hocsák Enikő, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi adjunktusa
 • Kemény Ágnes, a PTE Általános Orvostudományi Kar adjunktusa
 • Kertes Erika, az Általános Orvostudományi Kar adjunktusa
 • Szabó Alíz, a PTE Általános Orvostudományi Kar egyetemi docense
 • Tárnok András, a PTE Klinikai Központ adjunktusa
 • Varga Csaba, a PTE Általános Orvostudományi Kar adjunktusa

A történettudományok területén:

 • Gárdonyi Máté, a Veszprémi Hittudományi Főiskola főiskolai tanára

A zeneművészetek területén:

 • Nagy Enikő Márta, a Szegedi Tudományegyetem főiskolai docense

Az állam-és jogtudományok területén:

 • Mohay Ágoston, a PTE Állam-és Jogtudományi Kar adjunktusa;

Az egészségtudományok területén:

 • Feith Helga, a Semmelweis Egyetem főiskolai tanára;

A közgazdaságtudományok területén:

 • Bedő Zsolt, a PTE Közgazdaságtudományi Kar adjunktusa;

A pszichológiai tudományok területén:

 • Gyimesi Júlia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa;

Az orvostudományok területén:

 • Nagy Gábor, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet főorvosa

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa sikeres védésük alapján Ph.D. fokozatot ítélt oda az alábbi hallgatóknak.

A biológiai tudományokban:

 • Nyisztor Zsolt, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának tanára

Az egészségtudományokban:

 • Bohner-Beke Aliz, a bajai Eötvös József Főiskola adjunktusa
 • Gede Noémi, a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos segédmunkatársa
 • Melczer Csaba, a PTE Egészségtudományi Kar szakoktatója
 • Moghammad Hosseini Vahideh, a PTE Egészségtudományi Kar óraadó oktatója
 • Tollár József, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház egységvezetője
 • Vajda Réka, a PTE Egészségtudományi Kar adjunktusa

Az építészmérnöki tudományokban:

Zagorácz Márk, a PTE Műszaki és Informatikai Kar oktatója

A filozófiai tudományokban:

 • Laki Beáta, a PTE Általános Orvostudományi Kar tanársegédje

A gyógyszerészeti tudományokban:

 • Füredi Nóra, a PTE Általános Orvostudományi Kar tanársegédje
 • Mosdósi Bernadett, a Klinikai Központ tanársegédje

A kémiai tudományokban:

 • Filotás Dániel kémikus
 • Kégl Tímea, az MTA-PTE Szelektív Kémiai Szintézisek Kutatócsoport tudományos segédmunkatársa

A klinikai orvostudományokban:

 • Bocskai Tímea, a PTE Klinikai Központ klinikai főorvosa
 • Horváth-Szalai Zoltán, a PTE Klinikai Központ központi gyakornoka
 • Réger Barbara, a Klinikai Központ biológusa
 • Sági Balázs, a Klinikai Központ adjunktusa
 • Semjén Dávid, a PTE Általános Orvostudományi Kar szakorvosa
 • Tényi Dalma, a PTE Klinikai Központ rezidens orvosa

A néprajz- és kulturális antropológiai tudományokban:

 • Bálizs Beáta, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont ösztöndíjasa

A neveléstudományokban:

 • Pukánszky Judit, a Szegedi Tudományegyetem tanársegédje

A nyelvtudományokban:

 • Fekete Adrienn, a PTE Bölcsészettudományi Kar tanársegédje

A politikatudományokban:

 • Bagi Judit politológus
 • Brucker Balázs, az Európai Bizottság szakfordítója
 • Pach János, a Contrust Solutions Tanácsadó és Szolgáltató Kft. vezető tanácsadója

A pszichológiai tudományokban:

 • Teleki Szidalisz Ágnes, a PTE Bölcsészettudományi Kar tanársegédje
 • Zsidó András Norbert, a Bölcsészettudományi Kar tanársegédje

A történelemtudományokban:

 • Báling Péter, a PTE Bölcsészettudományi Kar tudományos segédmunkatársa
 • Deák Máté Iván, a Bölcsészettudományi Kar tanársegédje
 • Mrenka Attila, a Soproni Múzeum vezető régésze
 • Stipich Béla, az ELTE Bölcsészettudományi Kar doktori és tudományszervezési irodavezetője
 • Szabó Csaba történész

Az állam- és jogtudományokban:

 • Miskolczi Barna, a Legfőbb Ügyészség kabinetvezetője;

Az irodalom- és kultúratudományokban:

 • Lázár Eszter, művészettörténész
 • Pálfy Eszter, a Jelenkor c. folyóirat szerkesztője;

A kémiai tudományokban:

 • Szabó Péter vegyészmérnök;

A néprajz- és kulturális antropológiai tudományokban:

 • Száva Borbála, az Angkor Tours utazási referense;

A nyelvtudományokban:

 • Schmidt Ildikó, a Budapesti Német Iskola tanára;

A pszichológiai tudományokban:

 • Friedrich Melinda, az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének tudományos segédmunkatársa;

A szociológiai tudományokban:

 • Vargha Lili, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa sikeres védése alapján Doctor of Liberal Arts, azaz DLA fokozatot ítélt oda:

Az építőművészet területén:

 • Sike Ildikó, építésznek

A doktoravatás fennkölt alkalom, amikor visszatekintünk munkánk gyümölcsére. De bátorítás is a további sikeres munkához – mondta az ünnepséget záró beszédében Kilár Ferenc professzor, majd hozzátett egy figyelmeztetést is, mieőtt gratulált volna a PhD-fokozatukat frissen átvevőknek:

„A doktori cím viselése jog, kiváltság, és nagy tisztesség.”

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni