close
CímlapEgyetemi életDíjak, elismerések a Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésen

Díjak, elismerések a Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésen

2021. szeptember 01.

A Pécsi Tudományegyetem szeptember 1-jén, a Dr. Halasy-Nagy József Aulában rendezte Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülését, amely egyúttal a centenáriumi rendezvénysorozat nyitóeseménye is volt. A Magyar Felsőoktatás Napján tizennégy új egyetemi tanár vehette át a professzori talárt, valamint a kimagasló teljesítményéért, az Egyetem fejlesztéséért tett szolgálataiért odaítélt Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetés, Nagy Lajos Király Díj, Egyetemi Sportéletért Díj, Egyetemi Kultúráért Díj, Alma Mater Emlékérem, valamint Pro Universitate Juventutis Díj ünnepélyes átadására került sor.

Palkovics László, Magyarország innovációs és technológiai miniszterének a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára Áder János köztársasági elnök 2021. szeptember első napjától egyetemi tanárrá nevezi ki a PTE tizennégy oktatóját, akik Miseta Attila, rektortól és a fenntartó képviseletében Bódis József kuratóriumi elnöktől a Pécsi Tudományegyetem professzori karához tartozás jelképeként egyetemünk talárját vehették át.

A Pécsi Tudományegyetem professzori talárját vehette át:

Az Állam- és Jogtudományi Karon:

 • Fábián Adrián, a Kar dékánja, a Közigazgatási Jogi Tanszék professzora

Az Általános Orvostudományi Karon:

 • Bátai István, az Aneszteziolóiai és Intenzív Terápiás Intézet professzora
 • Csutak Adrienn, a Szemészeti Klinika professzora
 • Késmárky Gábor, az I. Sz. Belgyógyászati Klinika professzora
 • Ohmachtné Hollódy Katalin, a Gyermekgyógyászati Klinika professzora
 • Pfund Zoltán, a Neurológiai Klinika professzora
 • Tényiné Csábi Györgyi, a Gyermekgyógyászati Klinika professzora
 • Wiegand Norbert, a Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika professzora

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon:

 • Feischmidt Margit, a Társadalom- és Médiatudományi Intézet professzora
 • Tarrósy István, a Társadalmi Kapcsolatok Intézete professzora, a PTE nemzetközi igazgatója
 • Hornyák Árpád, a Történettudományi Intézet professzora.

A Közgazdaságtudományi Karon:

 • Csapó János, a Marketing és Turizmus Intézet professzora
 • Takács András, a Pénzügyi és Számviteli Intézet professzora, a Kar dékánhelyettese

A Természettudományi Karon:

 • Völgyi Béla, a Biológiai Intézet professzora.

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetés

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományoz, aki jelentős mértékben elősegítette az Egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az Egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az Egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében.

Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetésben részesült:

Figler Mária, az Egészségtudományi Kar professor emeritája, Kar alapításában, a dietetikus és táplálkozástudományi képzés indításában és kibontakoztatásában, tudományos és gyógyító, valamint közéleti tevékenységében felmutatott kimagasló eredményeiért.

Figler Mária jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet nyugalmazott egyetemi tanára.

Fő kutatási területe a különböző élelmiszerek, elsősorban a tej- és tejtermékek, hús és gabonaipari készítmények, valamint a probiotikumok hatásának vizsgálata az egészség megőrzésében, valamint különböző betegségekben. Számos pályázat aktív részese, szervezője; jelentős részt vállal a kari tehetséggondozás folyamatában. A PTE ETK Egészségtudományi Doktori Iskola törzstagja, kari TDK elnöke. Az oktatásban használt tankönyveit, jegyzeteit a hazai táplálkozástudományi képzőhelyek kötelező vagy ajánlott irodalomként használják.

A MAB Orvos- Egészség- és Sporttudományi Bizottságában képviseli az Egyetemet. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. Szakmai és közéleti munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.

Nagy Lajos Király Díj

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa az egyetem rektorának javaslatára Nagy Lajos Király Díjat adományoz annak a hazai vagy külföldi természetes személynek, akinek tudományos, művészeti, oktatási, sport, közéleti vagy egyéb kiemelkedő teljesítményét hazai állami vagy nemzetközi kitüntetéssel vagy díjjal ismerték el, vagy közjogi méltóságot visel és hozzájárult a magyar oktatás, tudomány, kultúra fejlődéséhez, a magyar eredmények nemzetközi elismertségének növeléséhez vagy a magyar felsőoktatás fejlődéséhez.

2021-ben a Pécsi Tudományegyetem Szenátusának döntése alapján Nagy Lajos Király Díjat vehette át:

Font Márta, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar professzor emeritája, a Pécsi Tudományegyetemért végzett áldozatos munkája elismeréseként, mellyel hozzájárult a magyar felsőoktatás, a tudomány és a kultúra fejlődéséhez, valamint a Pécsi Tudományegyetem sikereihez.

Dr. Font Márta oktatói, tudományszervezői tevékenysége nyomán a pécsi történészképzés és az azt művelő oktatási szervezeti egység minőségében, hazai és nemzetközi tudományos teljesítményében elismertté vált.

Oktatói, kutatói tevékenysége mellett meghatározó személyisége a régió és az ország tudományos fórumainak és tudományos minősítő testületeinek.

Tudományos tevékenységét és közéleti, oktatás-és tudományszervezői tevékenységét számos országos és helyi díjjal és kitüntetéssel ismerték el.

Egyetemi Sportéletért Díj

Az egyetem rektora Egyetemi Sportéletért Díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő sport- vagy sportszervezői teljesítményükkel méltón öregbítették Egyetemünk hírnevét.

Egyetemi Sportéletért Díjban részesült:

Iván Bence Márk, a Természettudományi Kar hallgatója, aki magyar paraúszó válogatott, Európa Bajnoki ezüst- és bronzérmes, többszörös magyar bajnok, a Tokiói Paralimpiára kvótát szerzett sportoló.

Mazács Fanni, a Gyógyszerésztudományi Kar hallgatója, aki magyar aerobik válogatott, Európa-bajnok, világbajnoki 2. helyezett, többszörös Világkupa (érmes) helyezett.

Téczely Tamás, az Általános Orvostudományi Kar Testnevelés- és Mozgásközpont nyugalmazott igazgatója, aki a kari és az egyetemi sportesemények szervezésében, családi sportprogramok megvalósításában tanúsított kitartó, igényes, felelőségteljes szakmai munkája elismeréseként veheti át a díjat.

Cirjenics Miklós, a Közgazdaságtudományi Kar hallgatója, aki magyar judo válogatott, olimpikon, magyar bajnok, universiade bronzérmes, Grand Slam győztes, korábbi világranglista 3. helyezett sportoló, illetve Demeter Attila, az Állam- és Jogtudományi Kar végzett hallgatója, aki a PVSK férfi NB1-es kosárlabda-csapatának tagja, magyar bajnoki bronzérmes, felnőtt magyar válogatott, U23-as világbajnoki 3. helyezett sportoló.

Egyetemi Kultúráért Díj

Az Egyetem rektora Egyetemi Kultúráért Díjat adományozhat azon személyeknek, szervezeteknek, akik aktív szerepvállalásukkal, áldozatkész munkájukkal és kiemelkedő művészeti, kulturális tevékenységükkel méltón öregbítik Egyetemünk hírnevét.

Egyetemi Kultúráért Díjat vehette át:

Az Általános Orvostudományi Kar Confabula hallgatói magazin szerkesztői kollektívája, a 2020-ban immár másodszorra elnyert „Az év diáklapja” kitüntető cím elismeréseként.

Czopf Ágnes, a Művészeti Kar végzett fuvolaművész hallgatója, közösségi és kulturális életben nyújtott kiemelkedő tevékenységéért.

Inhof László, a Janus Egyetemi Színház alapítója és munkatársa a 25 éve tartó meghatározó színészi munkája, kiemelkedő művészi teljesítménye, színészi és közösségteremtő munkája elismeréseként.

Pásztó Renáta, Janus Egyetemi Színház alapító tagja, a JESZ arculatát meghatározó színészi munkája, kiemelkedő művészi teljesítménye, színészi és közösségteremtő munkája elismeréseként.

A PSZIESZTA-Pécsi Pszichológus Napok szervezői, az 1996 óta a BTK-n szervezett, a pszichológia tudományterület sokszínűségét bemutató tudományos és ismeretterjesztő programjaik elismeréseként.

Szabolcsi Viktória, a Művészeti Kar végzett hallgatója, szenzibilis talentuma, sajátos festői világa, tanulmányi és szakmai sikerei elismeréseként.

A Művészeti Kar Üres Tér Egyesülete, 10 éven át rendezett nagysikerű képzőművészeti és színházi performancai elismeréseként.

Alma Mater Emlékérem

Az Egyetem rektora Alma Mater Emlékérmet adományozhat évente egy fő diplomát szerző és egy fő doktori fokozatot szerző egyetemi polgár részére, amennyiben kiemelkedő tanulmányi eredménye mellett az egyetemi közösségért is jelentős, meghatározó munkát végzett.

Alma Mater Emlékérem kitüntetést vehette át:

Gergics Marin, az ÁOK doktorvárományosa kiemelkedő tudományos munkássága mellett az egyetemi hallgatói közösségért végzett meghatározó munkájáért és mentori tevékenységéért.

Kniesz Adrienn, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar MA 2. évfolyamos hallgatója, aki egyetemi tanulmányai alatt a Szociológia Tanszék demonstrátoraként és hallgatói képviselőjeként, kiváló tanulmányi eredményével és a 2021-es OTDK-n elért 3. helyezéssel járult hozzá a Kar hírnevének öregbítéséhez.

Pro Universitate Juventutis Díj

Az Egyetem rektora Pro Universitate Juventutis Díjat adományoz évente egy-egy fő hallgatónak és doktorandusznak kiemelkedő tanulmányi eredménye, valamint a tudomány, a művészetek, vagy a sport területén kifejtett sikeres teljesítménye elismeréseképpen.

Pro Universitate Juventutis Díjat vehetett át

Kappel Gergely, joghallgató részére, a 35. OTDK-án elért I. helyezése, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiírt pályázaton elért II. helyezése, a Kar Óriás Nándor Szakkollégiuma alelnökeként nagy szorgalommal és lelkiismeretesen végzett munkája, gazdag publikációs és szerkesztői tevékenysége elismeréseként.

Sebesi Balázs, a Természettudományi Kar III. évfolyamos PhD hallgatója, a sportbiomechanika területén végzett tudományos munkájáért, a tudomány népszerűsítéséért és graduális hallgatók mentorálásáért.

Az elismerésekhez, kitüntetésekhez, díjakhoz szívből gratulálunk!

PTE

PTE

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni