close
Címlap19. EnergiahatékonyságEnergiaspórolás, de hogyan?

Energiaspórolás, de hogyan?

Az energiaárak jelentős mértékű emelkedése miatt a PTE költségmegtakarítási intézkedéseket vezetett be októbertől. Nehezíti ennek megvalósítását, hogy nincs egyetlen nagy campus, hanem sokféle tevékenységű telephely működik sok helyszínen. Az intézkedések megvalósítását a PTE Kancellária Üzemeltetési és Beszerzési Igazgatósága (ÜBI) koordinálja, amely a megtakarításokhoz fűződő döntésekhez adatokat is biztosít. Zalayné Cseresznyés Tímeát, az ÜBI vezetőjét kérdeztem a részletekről.

Mekkora mennyiséget kell megspórolnia energiából a PTE-nek ahhoz, hogy kompenzációt kapjon?
Ez a megtakarítási arány földgáz tekintetében 25%, a távhőt és villamos áramot illetően pedig a 2021-es fogyasztási szintet kell fenntartanunk.

A PTE azonban azt a célt tűzte ki maga elé, hogy mind a villamos energia, mind a távhő tekintetében 10%-nyi energiát szeretne megtakarítani a 2021-es bázisévhez képest, a 25%-os gáz megtakarítás mellett.

Ez azért is kihívás, mert a tavalyi évet még a koronavírus-járvány határozta meg, kevesebbet fogyasztottunk, kevesebbet terheltük az épületeinket az átlagnál. Szeretném kiemelni, hogy ezeket a megtakarítási százalékokat az Egyetemnek az oktatási területen kell elérnie, a klinikákra nem vonatkoznak, de ott is célul tűztük ki, hogy az irodahelyiségekben vagy ott, ahol hétvégén pl. nincs járóbeteg-ellátás, a hőmérséklet szabályozásával alacsonyabb energiafelhasználást érjünk el.

Megszületett egy intézkedési terv. Ennek mely elemeit sikerült már bevezetni?
Az intézkedéseket minden esetben a szervezeti egységekkel közösen határoztuk meg és figyelembe vettük, hogy a lehetőségekhez mérten a PTE minél komfortosabb környezetet biztosítson a hallgatóknak és a munkatársaknak. Minden szervezeti egységgel, épületenként és specifikus tevékenységenként átbeszéltük azt, hogy ki mit tud vállalni rövidtávon, illetve közép- és hosszútávon és ehhez milyen fejlesztések szükségesek. Megtettük azokat az intézkedéseket is, amiket a cselekvési terv kijelölt.

Például megtörtént a fűtésre alkalmas klímák kikapcsolása, és - bár ez eddig sem volt megengedett - a továbbiakban sem engedélyezzük semmiféle egyedi hőfejlesztő eszköz bevitelét és használatát az Egyetem ingatlanaiban. Mindenkinek felhívtuk a figyelmét, hogy a standby üzemmódú eszközöket kapcsolja ki a munkaidő végén. Egyedi vizsgálat alapján az épületek közös, illetve közösségi tereinek világítási üzemideje és intenzitása visszaszabályozásra került. Az áramfogyasztás tekintetében hoztunk olyan döntéseket, ami eddigi, kényelmi szolgáltatásokat korlátozott: például a saját tulajdonú elektromos járműveket ezentúl nem lehet az egyetem hálózatáról tölteni.

A PTE flottájába tartozó elektromos autók továbbra is tölhetők az egyetem hálózatáról

Fűtés szempontjából felülvizsgáltuk, hogy mely épületekben mikor válik szükségessé a fűtés elindítása idén. Nem lett volna hasznos minden épületben egységes időben elkezdeni a fűtést, hiszen voltak olyan épületek, ahol pár napja még fűtés nélkül is 20 fok feletti volt a hőmérséklet. Azt határoztuk meg, hogy a közösségi helyiségekben a 18 fokot, az irodákban, az oktatási részlegekben és a kollégiumokban pedig minimum 20 fokot biztosítunk (van olyan egyetem, aki csak 18 fokot biztosít - a szerk.). Folyamatosan figyeljük a hőmérsékletet, és ügyelünk arra, hogy a hétvégi zárás időszakaiban visszaszabályozzuk a fűtési rendszert.
Elindul egy szemléletformálás is a Zöld Egyetem programmal közösen: az ő segítségükkel szeretnénk hozzásegíteni minden egyetemi polgárt ahhoz, hogy minél nagyobb energiamegtakarítást érjünk el. Ez most egy közös ügy, mellyel olyan sikert érhetünk el, amelyhez mindenki hozzá tud járulni és hosszútávon is pozitív hatásai lehetnek nem csak az üzemeltetésre, de szemléletmódunkra is: a leghasznosabb és legzöldebb energia az, amit nem használunk el!

Mit jelent az, hogy „visszaszabályozás”?
Ez azt jelenti, hogy ha például délután öt órakor zár az épület, akkor egy kicsivel korábban visszavételre kerül a hőmérséklet a következő nap hajnaláig, hogy mire 8 órakor vagy előbb megérkeznek a kollégák, addigra a hőmérséklet ismét elérje a minimum 20 fokot. Ugyanez az eljárás péntek délutántól hétfő reggelig. Itt

pár fok visszaszabályozásáról van szó, vagyis nem a fűtés lekapcsolásáról, de ez is jelenthet akár 5-10 % hőmennyiség megtakarítást.

Jó példa volt a négynapos hosszúhétvége: péntek délutántól az összes épületünkben lezajlott a visszaszabályozás, és a szerdai munkakezdésre sikerült ismét biztosítani a minimum 20 fokot.
A decemberi-januári igazgatási szünet időszaka alatt is erre készülünk, de külön egyeztetünk arról, hogy ezalatt az időszak alatt mely egységben lesznek vizsgák, hol lesz esetleg munkavégzés, hogy a fűtést e szerint tudjuk szabályozni. Ennek megvalósítása

jelentős humánerő-kapacitást igényel az üzemeltetéstől, hiszen legtöbb esetben egyenként, épületenként kell ezt kezelnünk.

Az intézkedési tervben az szerepel, hogy az ÜBI nézi át az épületeket, és eltávolítja a hősugárzókat, stb. Ezt hogyan kell a gyakorlatban elképzelni? Egy csapat járja végig az irodákat?
Szúrópróba-szerűen a kollégáim fognak ellenőrizni. Van olyan kar, aki úgy segített, hogy ők maguk tájékoztatták a dolgozókat arról, hogy mindenki vigye haza a saját tulajdonú hősugárzóit, mert pár nap múlva ők maguk ellenőrzik ezeket és begyűjtik. Szeretnénk minden egyetemi polgár saját lelkiismeretére bízni ezt, csak közösen, a helyes szemlélet kialakításával tudjuk elérni a kitűzött célt! A szabályzataink szerint eddig sem lehetett volna, és most sem lehet hőfejlesztő eszközt bevinni és működtetni az Egyetem területén - ez egyébként a korosabb épületeink villamos rendszerére is veszélyt jelent. Egyebek mellett emiatt döntöttünk úgy, hogy

minimum 20 fokot biztosítsuk az irodákban - így kisebb az esélye, hogy a dolgozók külön hőforrással kezdenek fűteni.

Az oktatáshoz, kutatáshoz, gyógyításhoz szükséges, esetenként nagy áramfogyasztással bíró szerkezeteket nem kapcsolják ki?
Minden intézkedésünket úgy tesszük meg, hogy oktatási, kutatási, gyógyító tevékenységet ne korlátozzunk vagy befolyásoljunk, a szolgáltatás színvonalát tartsa meg a Pécsi Tudományegyetem.

Mennyiben érintett a gázfogyasztásban a PTE?
A PTE ingatlanjainak 90%-ában távhő szolgáltatás van, mely Pécs esetében nagyon kedvező hődíjjal kerül beszerzése a többi nagyvároshoz képest.
A Pécsi Tudományegyetemen jellemzően a vidéki telephelyeken – Zalaegerszegen, Szekszárdon és Szombathelyen – és néhány pécsi létesítményben fűtünk gázzal. A Klinikai Központ egyes épületei még érintettek, de ott idén sikerült elérnünk egy fejlesztés révén, hogy leginkább a távhőre tudunk támaszkodni, sokkal kevesebbet kell üzemeljen a gázkazán. Vidéken komolyabb döntéseket kellett hoznunk, de szerencsére rendkívül együttműködőek voltak az érintett karok: a KPVK szekszárdi főépületét be tudjuk zárni a fűtési szezonra, az ETK zalaegerszegi kollégiumának lakói pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kollégiumában kaptak elhelyezést, amely addig „félházzal” működött.
Pécs tekintetében még az orvoskari sportcsarnok az, amit gázzal fűtünk. E kapcsán is egyeztettünk a Karral, és arra a konszenzusra jutottunk, hogy a szorgalmi időszak végéig lesz nyitva a létesítmény, a vizsgaidőszakban bezárjuk, és a tavaszi szorgalmi időszakban fog újra kinyitni.
A Szántó telephely „B” épületének keleti szárnya is gázfűtésű. Mivel az ott működő kormányhivatal bejelentette, hogy márciusig felfüggeszti a működését, átgondoltuk, hogy milyen műszaki megoldással lehetne az abban a szárnyban érintett néhány irodánk fűtését alternatív módon, optimálisan megoldani.

A megtakarítási intézkedések meghozatalakor, illetve azok végrehajtásakor az energia megtakarítási célok mellett elsődleges feladatunk, hogy minden épületben, minden egységnél, minden szervezetnél - legyen az állatház vagy speciális labor - biztosítsuk azokat a feltételeket, melyek a napi munkához szükségesek.

Zalayné Cseresznyés Tímea, a PTE Kancellária ÜBI vezetője

Honnan lehet tudni, hogy hány fok van egy irodában?
A kollégák, a gondnokok, ha nem is napi szinten, de járják az épületeket, digitális hőmérőkkel ellenőrzik a hőfokot. A célunk az, hogy a minimum 20 fok biztosított legyen. Ez nem azt jelenti, hogy pont 20 fok van mindenhol, hiszen az idősebb, nem túl korszerű épületek egyik részében pár fokkal magasabbat kell biztosítsunk ahhoz, hogy a másik részében elérjük a 20 fokot. Ezek azok az épületeink, ahol az energetikai fejlesztések elengedhetetlenek lesznek a következő időszakban.

Milyen adatok állnak rendelkezésre a fogyasztásról és a megtakarítások mértékéről?
Annak érdekében, hogy lássuk az intézkedések számszerűsíthető eredményeit, havi rendszerességű monitoring rendszert vezetünk be. Egy korszerű monitoring és energiamenedzsment rendszert fejlesztünk, amely lehetővé teszi a beavatkozások valódi – fogyasztásban megmutatkozó – visszacsatolását.

Egyes telephelyeink fogyasztását digitális mérők révén negyedórás bontásban látjuk.

Jelenleg 44 telephely rendelkezik ilyen mérővel, a közeljövőben pedig valamennyi egyetemi épületet szeretnénk fejleszteni e tekintetben. Kifejezett célunk, hogy épületenkénti adatrögzítés valósuljon meg.
Jellemzően évekre visszamenőleg vizsgálható az egyes épületek havi-heti-napszaki fogyasztása éves szinten. Az elért eredmények a mért adatok alapján ellenőrizhetőek, következésképpen az újabb beavatkozások tervezhetőek lesznek.

Az október volt az első monitorozható időszak és azt kell mondjam, hogy a vártnál nagyobb megtakarításokat sikerült elérnünk mind gáz, mint villamos áram és távhő tekintetében.

Természetesen ehhez hozzájárultak a jó időjárási viszonyok is, de a meghozott intézkedések is ezt segítették.

Milyen a PTE épületeinek az átlagos energetikai állapota? Várható-e ebben javulás?
2022 elején egy pályázat keretében az Egyetem 17 épületre nyert el energetikai korszerűsítés tervezésére szóló támogatást. Ebben a megújuló energiaforrások használata, a nyílászárók cseréje, a világítás és a fűtésrendszer korszerűsítése is benne foglaltatik. A tervezések mostanában érnek véget, bízunk benne, hogy minél több infrastruktúra tekintetében megtörténnek majd ütemezetten a kivitelezések is. Nagyon fontos beruházások lennének ezek a jövő szempontjából.

Napelemek a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján

Vannak már olyan létesítményeink is (pl. a Modern Városok Program keretében megvalósuló új épületeink), melyek több szempontból is korszerűbbnek számítanak energetikai szempontból, de van még teendő bőven.
A PTE jövő évi beruházási tervének készítésénél elsődleges cél, hogy olyan fejlesztéseket priorizáljunk, amelyek energiahatékonyságot növelő fejlesztések. Például a hagyományos fényforrások energiatakarékos LED-re való váltása, amely több kar (kollégium) tekintetében már az idei évben is elindult. Eddig lehet, hogy több év volt, mire megtérültek ezek a beruházások, de ezek mellett az energiaárak mellett ez az időszak most jelentősen lecsökkent.

Napelemek a PTE ÁOK Fogászati Oktatási Központjának tetején

Felmértük azokat az épületeket, ahol már alkalmazunk valamiféle megújuló energiát (napelemek-, napkollektorok-, hőszivattyúk), hogy lehet-e ezeket bővíteni, illetve azokat is, hogy hol lehetne pl. új napelemes kiserőműveket beüzemelni.

Milyenek a PTE-n lévő eszközök (számítógépek, mikrohullámú sütők, hűtők, stb.) energetikai besorolásai?
Vannak még régi eszközök is, de a jelenlegi gyakorlat is az, ha az alacsonyabb energiaosztályú berendezéseket leselejtezzük az új beszerzésű készülékek már a legmagasabb energiaosztályúak legyenek.

Mik eddig a tapasztalatok, hogyan állnak a megtakarításhoz az egyetemi polgárok, mennyire segítőkészek?
Alapvetően senki sem szereti, ha saját kényelmét bármi is befolyásolja. Azonban a rezsiárak növekedése valamilyen módon mindenkit érint, így rá kellett döbbenünk, hogy az energiának igenis értéke van.

Mindenki tudja, hogy minél kevesebbet használ fel, annál kevesebbet fog fizetni. Azt látom az egyetemi polgárokon, hogy ahogy otthon, úgy a munkahelyi környezetükben is érzékelik és emiatt megértőbbek.

Inkább jók, mint negatívak a tapasztalatok. Szerintem hosszú távon minden egyetemi polgár látni fogja, hogy az energiahatékonysági intézkedéseknek van jó oldala is. A saját kollégáimon is látom, jó érzés számukra ha látják, hogy ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb energiát használ fel a munkahelyük.

Harka Éva

Harka Éva

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni