close
Címlap4. Minőségi oktatásHallgatói pályázati lehetőségek 2024/2025-re

Hallgatói pályázati lehetőségek 2024/2025-re

A Pécsi Tudományegyetem Hallgatói Szolgáltatási Központ Tehetséggondozó Iroda az alábbi hallgatói pályázati lehetőségekre szeretné felhívni a hallgatók figyelmét a 2024/25-es tanévre vonatkozóan. 

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program (KITEP)
A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. A Programba jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki tanulmányait nem szüneteltette két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik legalább két lezárt félévvel és az ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát fenntartja. 
További részletek: https://tehetseg.pte.hu/palyazat/kriszbacher_ildiko_tehetseggondozo_program_palyazati_felhivas_20242025_os_tanevre
Pályázati felület: https://kitep.pte.hu/
Pályázási határidő: 2024. június 28.

SZINAPSZIS+ Mentorprogram
A Program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket a PTE-re vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A Programba hallgatómentornak jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE-vel alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésre vonatkozó hallgatói jogviszonyát és a Szakkollégiumi tagságát fenntartja.
További részletek: https://tehetseg.pte.hu/palyazat/szinapszis_mentorprogram_palyazati_kiiras_20242025_os_tanevre
Pályázási határidő: 2024. június 28.

Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)
A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven fut tovább. A PTE EKÖP Pályázati kiírása és annak mellékletei a PTE EKÖP portálján, valamint a PTE HSZK Tehetséggondozó Iroda aloldalán érhetőek el. 
Pályázási határidő: 2024. június 30.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (NFÖ)
A Kulturális és Innovációs Minisztérium a 2024/25-es tanvére is kiírta a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére egy tanév időtartamára, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismerése és az elért eredményük fenntartásának támogatása.
A pályázatok kari kiírásai az alábbi linken elérhetőek: https://tehetseg.pte.hu/palyazat/nemzeti_felsooktatasi_osztondij_20242025
Pályázási határidő: Karonként eltérő időpontban

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni