close
CímlapEgyetemi életIsmét három OTDK szekció a PTE-n

Ismét három OTDK szekció a PTE-n

2022. június 20.

2023 tavaszán a Pécsi Tudományegyetem lesz a házigazdája a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia három szekciójának.

E rendezvények szervesen illeszkednek a pécsi felsőoktatás közelgő centenáriumát középpontba állító Múltból a jövő felé című két esztendős programsorozathoz. A modernkori pécsi egyetemi oktatás kezdetének 100. esztendejében – az első magyar egyetem 1367-es alapításának 650. évfordulójához hasonlóan – ismét három OTDK Szekciót rendezhet meg a PTE; hasonlóra az OTDK-ák hét évtizedes múltra visszatekintő történetében még nem volt példa.

2023. április 11. és 13. között a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar szervezi a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciót,
április 13. és 15. között a Természettudományi Kar ad otthont a Testnevelés- és Sporttudományi Szekciónak,
április 25. és 27. között pedig a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon kerül sorra a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció.

Utóbbi rendezvényen kerül sor egyúttal a 36. OTDK országos záróünnepségére is, amely kellőképpen szemlélteti a PTE tehetséggondozásban játszott kiemelkedő szerepét.

A Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógia és Könyvtártudományi (PePAK) Szekcióban mindazon pályamunkák és szerzőik (akár határainkon inneni, akár külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök, továbbá magyarországi és külhoni középiskolások) mérettethetik meg magukat, akik a megelőző kari, intézményi vagy országos konferenciákon részt vesznek és a 36. OTDK-ra jogosultságot szereznek, a pedagógiai (pl. neveléselméleti, iskolatörténeti, szociálpedagógiai stb.), pszichológiai (pl. általános lélektan, fejlődéslélektan, szociálpszichológia stb.), andragógiai (pl. felnőttképzés és -nevelés, közművelődés, közösségszervezés stb.), illetve könyvtártudományi (pl. könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet stb.) témájú pályamunkáikkal.

Az OTDK azonban nem pusztán a tudomány, de a közösség, a kapcsolatok és társadalmi szerepvállalás színtere is,

melyeket változatos és Pécshez, valamint a PTE-hez kapcsolódó, azokat bemutató, szociális, rekreációs és a közösségi felelősségvállalást is lehetővé tevő események és programok kívánnak elősegíteni, mind a konferencia napjai alatt, mind azt megelőzően. A ráhangolódáshoz ajánljuk az ősszel induló PePAK Agora (online) találkozóit, mely minden érdeklődő előtt nyitva áll. Mindezekről a honlap és a közösségi média felületeken tájékozódhatnak majd azok, akik a PePAK Szekció Tudományos Diákköri közössége iránt érdeklőnek, annak részévé kívánnak válni.
Részletek: otdk.hu/szekcio-felhivasok/pedagogiai-pszichologiai-andragogiai-es-konyvtartudomanyi-szekcio

A PTE Természettudományi Kar Sporttudományi és Testnevelési Intézet immár negyedik alkalommal ad otthont a OTDK Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójának. 14 tagozatban, a legkülönbözőbb témakörökben mutathatják be a sporttudomány kutatói utánpótlásának képviselői pályaműveiket az ország legrangosabb tudományos hallgatói rendezvényén. Napjainkban a hallgatói tudományos tevékenység jelentősen felértékelődött. Az a hallgató, akit tudása és ambíciója a tudományos pálya felé orientál, a diplomaszerzést követően közvetlenül részese lehet a doktori (PhD) képzés keretein belül folyó tudósképzésnek. A Sporttudományi és Testnevelési Intézetben

1948 óta nagy hagyománya és jelentős múltja van a sportszakember képzéssel és a sporttudománnyal kapcsolatos oktató- és nevelőmunkának, amelynek sikerei felelősséggel és kötelezettséggel is járnak.

Házigazdaként az intézet és a kar munkatársai a tudományos eredmények megosztása és megvitatása mellett lehetőséget kívánnak biztosítani a szakmai közösség bővítésére és formálására, értékes személyes kapcsolatok kialakítására, a szabadidő kellemes eltöltésére, amelyhez kiváló környezetet kínál a mediterrán város.
Részletek: otdk.hu/szekcio-felhivasok/testneveles-es-sporttudomanyi-szekcio

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának krédója, hogy olyan embereket bocsásson ki falai közül, akik szeretik az Embert, a világot széles látószögből szemlélik és igyekeznek azt jobbá tenni, aktívak, kritikus gondolkodásúak és kreatívak, korszerű tudással felvértezettek. A Kar önmeghatározásában lényegi elemek a hallgatóközpontúság, az elkötelezettség a fiatal tehetségek felfedezésére és a tehetséggondozás. A Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció

az örömteli, hatékony tanulás és a sikeres tanítás kérdésköreit helyezi fókuszába.

A szekciónak mintegy harminc tagozata van, rendkívül változatos tematikával: az alternatív nevelési és oktatási módszerektől kezdve a fenntarthatóságon át a tantárgypedagógiákig, a digitális és távoktatásig, a tehetséggondozás módszertanáig terjed a skála (). A kötetlen beszélgetésekhez, a kapcsolati hálók bővítéséhez a tolnai megyeszékhely és a szekszárdi borvidék kitűnő hátteret biztosít.
Részletek: https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/tanulas-es-tanitasmodszertani-tudastechnologiai-szekcio

A három szekció szervezési munkálatairól, az aktualitásokról folyamatosan tájékoztatjuk majd az érdeklődőket!

Címlapképünk a 2019-es OTDK-n készült, Pécsett!

UnivPécs

UnivPécs

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni