close
CímlapEgyetemi életA kiválók hálózata

A kiválók hálózata

2019. október 03.

A Tématerületi Kiválóság Program (röviden TKP) kezdeményezés első munkakonferenciájára, mely az év elejétől formálódott munkacsoportok bemutatkozására szolgált, szeptember 30-án került sor a Halassy-Nagy József Aulában.

Az elképzelés központi eleme az interdiszciplinaritás, a karokon és tudományterületeken átnyúló innovatív együttműködés megtalálása, azaz a belső hálózatosodás. Nem titkolt cél, hogy ezáltal olyan projektek jöjjenek létre, amelyek már középtávon is az egyetem továbbfejlődését és tudományos kutatási, fejlesztési irányainak új útjait jelölhetik ki. Az egyetem minden kutatócsoport számára finanszírozást biztosít az induláshoz, amely vállalja a belső pályázatban meghatározott tudományos, piaci és oktatással kapcsolatos eredmények teljesítését. A nyári rendeződések után a munkacsoportok, kutatócsoportok minden érintett karon felálltak, és ezzel párhuzamosan mindenhol kialakították a célrendszereket, a munkamódszert. A meeting a TKP céljairól, működéséről általában, az egyetemi szintű célkitűzésekről és az elvárt illetve a munkacsoportonként vállalt eredmények részletes megismeréséről, megvitatásáról szólt.

A következő időszak elsődleges feladata az együttműködési lehetőségek megtalálása lesz, éppen ezért volt fontos a szeptember utolsó hétfőjén megtartott esemény, ahol a munkacsoport vezetők egymásnak ismertették témáikat és terveiket, megosztották információikat. Ezeken túl sor került az elérhetőségek, adatbázisok egyeztetésére, szó esett a közös munkához szükséges láthatóság, tudásmegosztás mikéntjéről és megkezdődött a lehetséges kapcsolódási pontok feltérképezése. A mintegy három órás programot Dr. Medvegy Gabriella, MIK dékán, TKP vezető és Dr. Nyitrai Miklós az ÁOK dékánja közösen nyitották meg.

A programban jelenleg körülbelül 220 fő vesz részt – zömmel kutatók és fejlesztők – az egyetem négy karáról. Az egyik vezető téma a biotechnológia és mérnöki tudományok határterülete, de fontos szerepet kap az informatika, a mérés és anyagtechnológiai kutatások, az egészségügyi ellátás gyakorlati fejlesztése, de az ergonómia és a várostervezés is.

A TKP kutató- és munkacsoportjai témák, vezetők és a résztvevő egyetemi karok szerint:

  • Hat fő tématerület (ÁOK):

Egészségügyi szoftverfejlesztés, egészségügyi AI, Big Data:        Dr. Schiffer Ádám

Szimulációs oktatás, műtéti tervezés és Műveleti Medicina:       Dr. Rendeki Szilárd

Orvosi Anyagtechnológia:                                                             Dr. Maróti Péter 

Orvosi robotika és biokibernetika:                                                Prof. Dr. Karádi Zoltán

Bioprinting, biotechnológia, gyógyszertechnológia:                     Prof. Dr. Pongrácz Judit

Neurorehabilitáció, Mozgásanalízis:                                             Dr. Tóth Luca

  • Az ÁOK kutatócsoportokhoz kapcsolható munkacsoportok a MIK részéről:

Autonóm rendszerek kutatócsoport                                              Prof. Dr. Iványi Péter

Vezetett és sugárzott elektromágneses zavarok                           Dr. Kvasznicza Zoltán
mérése kutatócsoport

Anyag- és szerkezetanalitikai kutatócsoport                                 Dr. Orbán Zoltán
(smart diagnosztikai eljárások)

Well Beeing Kutatóinkubátor                                                        Dr. Borsos Ágnes
(Parametrizált komfort a fizikai terekben)

BIM skill labor                                                                                Prof. Dr. Bachmann Bálint (digitalizáció, tipizálás, előregyártás, programozott organizáció)

Intelligens Város                                                                            Dr. Kiss Tibor
(Smart City Technologies, Mobility, Prevenció)

  • Az ÁOK kutatócsoportokhoz kapcsolható munkacsoportok az ETK részéről:

SmartCare                                                                                     Dr. Oláh András

Big data & real world data                                                            Prof. Dr. Boncz Imre

Sürgősségi ellátás                                                                          Prof. Dr. Betlehem József

A kutató- és munkacsoportoknak nyolc hónap alatt kell teljesíteniük a vállalt célokat, azaz a kutatási témájuk kidolgozását legalább egy Q2-es szintű publikáció megjelentetésére alkalmas szinten, fel kell mutatniuk egy piaci kapcsolatot, FIKP együttműködést, illetve legalább egy piaci megrendelést, és nem utolsó sorban a témájuknak az egyetemi oktatásban való megjelenését egy meghirdetett kurzus formájában.

Bár az első alkalom tisztán az ismerkedésről szólt, a program belső koncepciója szerint a résztvevő kutatócsoportok időről időre közös munkatalálkozókat iktatnak be, hogy láthatóvá tegyék, hol tartanak, milyen nehézségekkel küzdenek, milyen sikereket értek el, illetve megmutassák a kapcsolódási, illetve erőforrásmegosztási lehetőségeket.

Szabó Gábor

A hozzászóláshoz be kell jelentkezni